Tabloul mediatorilor autorizati, intocmit de Consiliul de Mediere, a fost actualizat, potrivit Hotararii Consiliului de Mediere nr. 5563/2013, care a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 77 din 31 ianuarie 2014, cand a intrat in vigoare.
 
Astfel, in anul 2013, Tabloul mediatorilor autorizati cuprinde doua sectiuni:
  • mediatorii autorizati care indeplinesc conditiile prevazute de art. 23 si 24 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • mediatorii suspendati, mediatorii fara forma de exercitare a profesiei si mediatorii autorizati care nu indeplinesc conditiile prevazute de art. 23 si 24 din Legea nr. 192/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru desfasurarea activitatii de mediator.
Prin Legea nr. 192/2006 se stabileste ca in desfasurarea activitatii sale, mediatorul autorizat este obligat sa tina arhiva si registre proprii, precum si o evidenta financiar-contabila. In plus, mediatorii se constituie in asociatii profesionale locale si nationale, avand drept scop reprezentarea intereselor profesionale si protejarea statutului lor, si pot adera la asociatii profesionale internationale in conditiile legii.
 
Pentru a sti exact cu care mediator puteti colabora, puteti consulta Tabloul recent publicat aici.
 
Au aparut noi conditii pentru a fi mediator
 
La inceputul lunii ianuarie au intrat in vigoare noi conditii pentru a fi mediator, dupa ce Regulamentul de organizare si functionare a CM, aprobat prin Hotararea CM nr. 5/2007, a fost completat.
 
Noile conditii pentru a fi mediator au intrat in vigoare la 9 ianuarie 2014, cand a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 13 Hotararea CM nr. 4911/2013.

Astfel, profesia de mediator se exercita numai de catre persoana care a dobandit calitatea de mediator autorizat si care indeplineste ulterior, in mod cumulativ, in fiecare an calendaristic, urmatoarele conditii:
  • nu are inscrise in cazierul judiciar mentiuni cu privire la infractiuni care il fac incompatibil cu profesia de mediator, proband astfel ca se bucura de incredere, stima si respect in comunitate; dovada se va face prin cazier judiciar in termen de valabilitate la data depunerii la Consiliul de mediere sau declaratie pe propria raspundere ca nu are inscrise mentiuni in cazierul judiciar;
  • este inscris in Tabloul mediatorilor, intocmit de Consiliul de mediere si publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, este activ ca forma de exercitare a profesiei si a platit taxa profesionala, in cuantumul stabilit si perceput de Consiliul de mediere;
  • este membru al unei asociatii profesionale de mediatori inscrisa in Registrul asociatiilor profesionale in domeniul medierii, dovedit prin adeverinta la zi eliberata de asociatia profesionala respectiva;
  • a acumulat numarul anual de puncte profesionale, stabilit de Consiliul de mediere, prin oricare din modalitatile reglementate de Consiliul de mediere
In plus, documentele atestand indeplinirea conditiilor de mai sus trebuie depuse, in original, pana la data de 31 martie a anului calendaristic urmator celui pentru care se face dovada, conform Hotararii CM nr. 4911/2013.

Potrivit Hotararii CM nr. 5/2007, prin mediator autorizat se intelege persoana care indeplineste conditiile prevazute la art 7 si art. 8 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator si care isi declara o forma de exercitare a profesiei prevazuta la art. 22 din Legea nr. 192/2006, avizata de Consiliu.
 
Mai exact, la art, 7 din Legea nr. 192/2006 se mentioneaza ca poate deveni mediator persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are capacitate deplina de exercitiu;
b) are studii superioare;
c) are o vechime in munca de cel putin 3 ani;
d) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea acestei activitati;
e) se bucura de o buna reputatie si nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, de natura sa aduca atingere prestigiului profesiei;
f) a absolvit cursurile pentru formarea mediatorilor, in conditiile legii, sau un program postuniversitar de nivel master in domeniu, acreditate conform legii si avizate de Consiliul de mediere;
g) a fost autorizata ca mediator, in conditiile prezentei legi.
 
De asemenea, la alin. 1, al art. 8 din Legea nr. 192/2006 se mentioneaza ca persoanele care indeplinesc conditiile de mai sus vor fi autorizate ca mediatori de catre Consiliul de mediere, dupa ce achita taxa de autorizare.
 
In plus, conform art 22 din Legea nr. 192/2006, mediatorii isi pot desfasura activitatea intr-o societate civila profesionala, intr-un birou in care pot functiona unul sau mai multi mediatori asociati, cu personalul auxiliar corespunzator, sau intr-o organizatie neguvernamentala, cu respectarea conditiilor prevazute de lege. Mai mult, mediatorul sau mediatorii asociati, titulari ai unui birou, pot angaja traducatori, juristi, alt personal de specialitate, precum si personal administrativ si de serviciu necesar activitatii de mediere, potrivit Legii nr. 192/2006. De asemenea, in exercitarea profesiei, mediatorii autorizati pot fi angajati cu contract individual de munca numai in cadrul unei societati civile profesionale, al uniui birou sau intr-un ONG.
 
Potrivit Hotararii CM nr. 5/2007, mediatorul autorizat trebuie sa fie inscris in Tabloul mediatorilor, dupa ce face dovada inscrierii intr-o asociatie profesionala.
 
In plus, nicio organizatie sau asociatie nu poate pretinde exclusivitate in vreun domeniu ce priveste activitatile de mediere si control al medierii.
 
Mai mult, calitatea de membru al unei asociatii profesionale in domeniul medierii se dobandeste exclusiv prin exprimarea prealabila, in scris, a consimtamantului expres dat de asociatia profesionala in acest sens, in urma unei solicitari adresate respectivei asociatii profesionale, conform Regulamentului de organizare si functionare a CM.
 
Si Standarul de formare a mediatorului a fost modificat
 
De la sfarsitul lunii decembrie, a fost completat si Standardul de formare a mediatorului, aprobat prin Hotararea CM nr. 12/2007.
 
Astfel, conform Hotararii CM nr. 5315/2013, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 831 din 24 decembrie 2013, programele de formare initiala si de formare continua in domeniul medierii reprezinta formare profesionala a adultilor, in conformitate cu art. 9 din Lege.
 
Pe langa aceasta regula, formarea profesionala a mediatorilor se asigura prin organizarea de cursuri de catre furnizori de formare autorizati conform legislatiei in materia formarii profesionale a adultilor si de catre institutiile de invatamant superior acreditate, potrivit Standardului de formare a mediatorului.

De asemenea, in toate cazurile, formarea profesionala trebuie sa asigure dobandirea competentelor profesionale prevazute de Standardul ocupational al mediatorului, prin organizarea de cursuri de specialitate.