Anexa

METODOLOGIE

pentru desfasurarea concursului de rezidentiat pe loc si pe post in medicina, medicina dentara si farmacie,

sesiunea 17 noiembrie 2013

 

CAPITOLUL I 

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Ministerul Sanatatii organizeaza concurs de intrare in rezidentiat pe post si rezidentiat pe loc in domeniile medicina, medicina dentara si farmacie la data de 17 noiembrie

2013. Concursul se desfasoara in centrele universitare:

- Bucuresti: pentru posturile publicate in Bucuresti si judetele Arges, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Prahova, Teleorman, Tulcea si pentru locurile publicate in centrele universitare Bucuresti si Constanta;

- Cluj-Napoca: pentru posturile publicate in judetele Alba, Bihor, Cluj, Maramures, Salaj, Satu Mare si pentru locurile publicate in centrele universitare Cluj-Napoca si Oradea;

- Craiova: pentru posturile publicate in judetele Brasov, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt si Valcea si pentru locurile publicate in centrele universitare Craiova si Brasov;

- Iasi: pentru posturile publicate in judetele Bacau, Botosani, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui, Vrancea si pentru locurile publicate in centrele universitare Iasi si Galati;

- Targu Mures: pentru posturile publicate in judetele Bistrita-Nasaud, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu si pentru locurile publicate in centrele universitare Targu Mures si Sibiu;

- Timisoara: pentru posturile publicate in judetele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis si pentru locurile publicate in centrele universitare Timisoara si Arad

(2) Candidatii de la ministerele cu retea sanitara proprie si cei care concureaza pe locurile publicate de Ministerul Educatiei Nationale conform art. 4 alin. (7) vor sustine concursul numai in centrul universitar Bucuresti.

Art. 2. - (1) Unitatile si specialitatile pentru care se organizeaza rezidentiat pe post sunt aprobate prin ordin al ministrului sanatatii

(2) Cifra de scolarizare pe domenii si specialitati este aprobata prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei nationale

(3) Numarul de locuri si posturi pe domenii si specialitati se stabileste defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru centrele universitare cu facultati de medicina, medicina dentara si farmacie, in functie de capacitatile de pregatire pe specialitati ale acestora, de catre Ministerul Sanatatii si Asociatia Universitatilor de Medicina si Farmacie din Romania si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

Art. 3. - (1) Pentru organizarea concursului de rezidentiat este desemnata o comisie centrala de rezidentiat, formata din reprezentanti ai Ministerului Sanatatii, ai Ministerului Educatiei Nationale si ai universitatilor de medicina si farmacie din Romania, aprobata prin ordin comun al ministrului educatiei nationale si al ministrului sanatatii

(2) La nivelul centrelor universitare care organizeaza concursul se desemneaza comisii locale de concurs, aprobate prin act administrativ al rectorului universitatii

(3) Intreaga responsabilitate privind organizarea si desfasurarea concursului, alcatuirea clasificarilor si alegerea locurilor/posturilor apartine comisiei locale de concurs

(4) In cazul in care intr-un centru universitar se vor constata incalcari flagrante ale prezentei metodologii sau vicierea rezultatelor de concurs, Ministerul Sanatatii isi rezerva dreptul de a anula rezultatele concursului din centrul universitar respectiv, situatie in care concursul va fi reluat in acelasi centru, pe cheltuiala universitatii de medicina si farmacie respective.

Art. 4. - (1) Concursul se desfasoara sub forma de test-grila cu 200 de intrebari, pe o durata de 4 ore

(2) Punctajul minim de promovare reprezinta 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de intrebari pentru fiecare domeniu

(3) Punctajul minim de promovare prevazut la alin. (2) se calculeaza la nivelul fiecarui centru universitar in care se organizeaza concursul

(4) Ocuparea locurilor/posturilor in specialitate se face in ordinea punctajului de promovare obtinut, pe fiecare centru universitar, in limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu in centrul universitar respectiv, alcatuindu-se o singura clasificare pentru fiecare domeniu

(5) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care devin rezidenti pe locuri incheie un contract individual de munca pe perioada determinata, egala cu durata rezidentiatului, cu unitatea sanitara la care au fost repartizate locurile pentru rezidentiat

(6) Medicii, medicii dentisti si farmacistii care devin rezidenti pe post incheie contract individual de munca pe perioada nedeterminata cu unitatea sanitara publica ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobata prin Legea nr. 103/2012

(7) Candidatii cetateni de origine etnica romana din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina si Ungaria si etnicii romani cu domiciliul stabil in strainatate, posesori ai diplomei de medic, medic dentist sau farmacist obtinute in Romania ori intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, sustin concursul in aceleasi conditii ca si cetatenii romani, insa concureaza pe locurile publicate de Ministerul Educatiei Nationale, care va distribui aceste locuri pe centrele universitare.

Art. 5. - Rezidentii au obligatia sa efectueze pregatirea si sa sustina examenul de specialist in specialitatea pentru care au optat, in maximum 5 ani de la data incheierii programului de pregatire.

Art. 6. - In baza prevederilor art. 35 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, rezidentii pot efectua cumul de functii numai in conditiile respectarii integrale a curriculei si a programului de pregatire stabilit pentru toti rezidentii in cursul diminetii.

Art. 7. - Informatiile generale importante despre concursul de rezidentiat sunt facute publice prin presa, radio, televiziune, iar cele de detaliu, pe paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie din Romania, prin publicare in ziarul „Viata medicala”, precum si prin internet, la adresa www.rezidentiat.ms.ro

 

CAPITOLUL II 

Tematica, bibliografie, intrebari

 

Art. 8. - Tematicile concursului de rezidentiat si bibliografia aferenta sunt diferite pe domenii. Acestea sunt avizate de Colegiul Medicilor din Romania, Colegiul Medicilor Dentisti din Romania, respectiv Colegiul Farmacistilor din Romania, sunt aprobate de ministrul sanatatii si au fost publicate in ziarul „Viata medicala” nr. 11 din 18 martie 2011 pentru domeniul medicina dentara si domeniul farmacie (inclusiv cu completarea din anul 2012). Pentru domeniul medicina, tematica si bibliografia au fost publicate in ziarul „Viata medicala” nr. 16 din 20 aprilie 2012). Tematicile (inclusiv erata pentru domeniul medicina) pot fi accesate pe paginile de internet www.rezidentiat.ms.ro si, respectiv, pe paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie din Romania.

Art. 9. - (1) Intrebarile sunt diferite, in functie de domeniu. Fiecare dintre seturile de intrebari este creat de grupuri de lucru diferite, aflate intr-un sediu securizat. Coordonatorul fiecarui grup de lucru este desemnat de presedintele comisiei locale de concurs din centrul universitar respectiv, iar numele lui este facut public doar dupa inchiderea concursului

(2) Coordonatorul fiecarui grup raspunde de corectitudinea formularii intrebarii, de alegerea raspunsurilor corecte, de pastrarea secretului intrebarii si raspunsului corect, precum si de raspunsul la contestatii. Coordonatorul fiecarui grup de lucru semneaza pentru setul de intrebari formulate de grupul de lucru respectiv

(3) Coordonatorul da avizul „bun de tipar” pentru multiplicarea caietelor cu intrebari.

 

CAPITOLUL III 

Inscrierea candidatilor

 

Art. 10. - (1) La concurs se pot prezenta:

a) candidatii care au diploma de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta;

b) rezidentii aflati in pregatire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 18/2009, aprobata prin Legea nr. 103/2012;

c) specialistii care doresc sa efectueze pregatire in cea de-a doua specialitate, cu respectarea prevederilor legale. Specialistii care au efectuat programul de pregatire prin rezidentiat, forma pe post, pot obtine a doua specialitate dupa indeplinirea conditiei din actul aditional incheiat la contractul de munca;

d) candidatii care indeplinesc conditiile privind cetatenia stabilite de Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si au diploma de licenta in profil medico-farmaceutic uman sau o diploma echivalenta cu aceasta

(2) Candidatii trebuie sa fie apti din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza.

Art. 11. - A doua specialitate se poate obtine numai in regim cu taxa. Taxa anuala pentru efectuarea celei de-a doua specializari prin concurs de rezidentiat este aceeasi cu cea prevazuta pentru a doua specialitate fara concurs de rezidentiat.

Art. 12. - (1) Inscrierile se fac la directiile de sanatate publica, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie, din momentul aparitiei in presa a publicatiei de concurs pana la data de 21 octombrie 2013 inclusiv

(2) Publicatia de concurs cuprinde:

a) data, locul si ora desfasurarii concursului;

b) conditiile de participare;

c) locul si perioada de inscriere;

d) numarul de locuri pe specialitati si centre de pregatire;

e) lista posturilor;

f) informatii generale

(3) Candidatii cetateni de origine etnica romana din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina si Ungaria si etnicii romani cu domiciliul stabil in strainatate se inscriu la concurs la Ministerul Educatiei Nationale, cu respectarea prevederilor publicatiei de concurs, prin Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” din Bucuresti.

Art. 13. - (1) Dosarul de inscriere al candidatului trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea de inscriere la concurs, cu numele de familie, initiala tatalui si toate prenumele inscrise in buletinul/cartea de identitate/pasaport, centrul universitar si domeniul pentru care concureaza [cu exceptia candidatilor de la ministerele cu retea sanitara proprie si cei care concureaza pe locurile publicate de Ministerul Educatiei Nationale conform art. 4 alin. (7), pentru care concursul se sustine numai in centrul universitar Bucuresti]. In cerere candidatii vor mentiona acordul pentru folosirea numelui si pentru afisarea rezultatului pe internet;

b) xerocopia buletinului/cartii de identitate sau a pasaportului (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii);

c) copia legalizata a diplomei de licenta de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolventii promotiei 2013 pot prezenta adeverinta privind promovarea examenului de licenta;

d) adeverinta eliberata de unitatea in care este incadrat, din care sa reiasa specialitatea in care este confirmat si tipul contractului individual de munca, numai pentru rezidenti si specialisti;

e) certificatul medical privind starea de sanatate, eliberat de unitatea sanitara teritoriala desemnata de directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti, in care se precizeaza ca este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic si neuropsihic) pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza;

f) copia legalizata a actelor doveditoare (certificat de casatorie etc.) prin care si-a schimbat numele;

g) chitanta de plata a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilita de Ministerul Sanatatii si se achita in contul ministerului care va fi indicat prin publicatia de concurs

(2) Dupa finalizarea inscrierilor (21 octombrie 2013, ora 16,00), candidatii nu mai pot solicita schimbarea optiunilor de a concura intr-un anumit centru universitar, sub niciun motiv

(3) Un candidat poate depune un singur dosar de concurs. Depunerea mai multor dosare ale aceleiasi persoane, pentru mai multe centre universitare, atrage masura eliminarii candidatului respectiv din concurs.

Art. 14. - Dupa verificarea documentelor din dosare si a conditiilor de participare pentru fiecare candidat, directiile de sanatate publica, respectiv ministerele cu retea sanitara proprie alcatuiesc o singura lista cu candidatii, in ordinea alfabetica a numelor in cadrul domeniului, care cuprinde urmatoarele rubrici: LEGENDA: DSP - directia de sanatate publica judeteana sau a municipiului Bucuresti (se foloseste indicativul auto; de exemplu: BZ pentru Directia de Sanatate Publica a Judetului Buzau, B pentru Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti). Domeniu: M - pentru domeniul medicina; D - pentru domeniul medicina dentara; F - pentru domeniul farmacie. Locul actual de munca - pentru cei neincadrati se trece „FP” in rubrica „unitatea”, iar rubrica „functia” se lasa necompletata. Observatii privind starea de sanatate - se completeaza numai cu „Apt” sau „Inapt”. Acordul pentru folosirea numelui pe internet - se va completa „DA” sau „NU”, dupa caz. NOTA: Codul numeric personal (CNP) se va utiliza strict pentru validarea inscrierilor. Se interzice publicarea listelor care sa contina CNP.

Art. 15. - (1) Directiile de sanatate publica judetene respectiv a municipiului Bucuresti, respectiv ministerele cu retea sanitara proprie, dupa centralizarea si verificarea tabelelor cu candidatii inscrisi, redacteaza, in ordine alfabetica, lista finala cu candidatii inscrisi la concurs, pe domenii, pe care o vor comunica Ministerului Sanatatii in cel mult doua zile lucratoare de la incheierea inscrierilor

(2) Ministerul Sanatatii va centraliza listele cu candidatii si le va defalca pe centre universitare, conform optiunii candidatilor, respectiv conform arondarii aprobate pentru posturi. Pana la data de 25 octombrie 2013, Ministerul Sanatatii va comunica universitatilor de medicina si farmacie numarul de candidati pentru fiecare domeniu din centrul universitar respectiv, urmand ca pana la data de 31 octombrie 2013 sa transmita in format electronic listele nominale ale acestor candidati

(3) Listele cu candidatii admisi in concurs, pe centre universitare si domenii, se vor afisa pe site-ul www.rezidentiat.ms.ro la data de 8 noiembrie 2013

(4) Repartizarea candidatilor pe sali se face diferentiat, pe domeniile pentru care s-au inscris, de catre fiecare universitate de medicina si farmacie

(5) La data de 12 noiembrie 2013, candidatii pot afla sala si ora inceperii probei de concurs vizitand paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie sau site-ul www.rezidentiat.ms.ro (6) Cu cel putin 24 de ore inainte de concurs, la fiecare sala se afiseaza lista candidatilor repartizati in sala respectiva.

 

CAPITOLUL IV 

Desfasurarea concursului

 

Art. 16. - (1) Concursul se desfasoara in ziua de duminica, 17 noiembrie 2013

(2) In dimineata zilei de concurs, la ora 7,30, seful de sala si supraveghetorii lipesc in dreptul fiecarui loc din sala o legitimatie de banca cu numarul de ordine al candidatului respectiv, numar corespunzator cu cel aflat in listele candidatilor

(3) Incepand cu ora 8,30, candidatii pot intra in sala in care au fost repartizati. La intrare se legitimeaza in fata sefului de sala cu buletinul/cartea de identitate sau pasaportul, documente ce trebuie sa fie in termen de valabilitate. Cei fara un astfel de document valabil nu sunt primiti in sala de concurs.

Nr. crt.

DSP

Domeniul (M, D, F)

Numele,
initiala
tatalui,
prenumele

Promotia

UMF
absolvita

Locul actual de munca

Centrul
universitar in
care solicita
sa sustina
concursul

Nr. chitantei
de plata a
taxei de
concurs

CNP

Observatii
privind
starea de
sanatate

Acordul
pentru
folosirea
numelui pe
internet

functia

unitatea

Art. 17. - (1) Candidatii sunt asezati in sala in ordine alfabetica, conform listelor finale afisate, cu exceptia perechilor sot - sotie, frati - surori, care au obligatia, sub sanctiunea anularii lucrarii si eliminarii din concurs, sa semnaleze sefului de sala aceste situatii, pentru a putea fi asezati separat. Candidatii aflati in sala pot declara, sub semnatura, situatiile mentionate mai sus. Fiecare candidat se asaza la locul indicat prin legitimatia de banca. Candidatii ocupa numai locurile indicate de organizatori si nu au voie sa le schimbe intre ei. In cazul in care locul desemnat initial nu este corespunzator, candidatul poate fi mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicatia sefului de sala

(2) Candidatii sunt asezati in sala in asa fel incat sa ramana cel putin un loc liber intre 2 candidati

(3) In prezenta candidatilor, sefii de sala citesc instructiunile privind modul de desfasurare a concursului.

Art. 18. - (1) Incepand cu ora 9,00 se impart candidatilor grilele pentru raspuns si cate o carioca neagra pentru completarea grilei (atat pentru completarea raspunsurilor considerate corecte, cat si pentru completarea datelor de identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru raspuns se impart dupa algoritmul urmator:

- randul 1 primeste grile tip A si B, conform urmatoarei scheme: A - B - A - B - A - B - etc.

- randul 2 primeste grile tip C si D conform urmatoarei scheme: C - D - C - D - C - D - etc.

- randul 3 primeste grile tip A si B conform urmatoarei scheme: B - A - B - A - B - A - etc.

- randul 4 primeste grile tip C si D conform urmatoarei scheme: D - C - D - C - D - C - etc. Incepand cu randul 5 se repeta schema de mai sus (randul 5= randul 1, randul 6 = randul 2 etc.) pana cand toti candidatii vor primi o grila de raspuns

(2) Se procedeaza la verificarea de catre fiecare candidat a grilei, pentru a se identifica eventualele greseli de tiparire, caz in care grila respectiva este inlocuita. Fiecare candidat completeaza apoi datele personale in spatiul special de pe grila, cu litere majuscule

(3) Seful de sala si supraveghetorii verifica corectitudinea datelor inscrise, confruntandu-le cu actul de identitate al candidatului si cu legitimatia de banca. Dupa aceasta operatiune, actul de identitate al fiecarui candidat ramane pe banca pe toata durata probei scrise. Candidatii poarta intreaga responsabilitate asupra datelor personale inscrise pe grila

(4) Sacii sigilati continand caietele cu intrebari sunt adusi la sali in jurul orei 9,30. Integritatea acestor saci este constatata de seful de sala si de 3 candidati din sala respectiva. La ora 10,00 se desigileaza sacii in toate salile de concurs din toate centrele universitare. Se impart apoi candidatilor caietele cu intrebari, tinandu-se cont de tipul de grila primit anterior. Din momentul in care in sala de concurs a fost distribuit ultimul caiet incepe masurarea timpului de concurs, care este de 4 ore. Seful de sala noteaza la loc vizibil (fie prin scriere pe tabla, fie pe o hartie, care este afisata) si informeaza candidatii despre ora de incepere si ora de terminare a concursului

(5) Fiecare candidat verifica caietul cu intrebari, fiind schimbate caietele cu greseli de tiparire, precum si corespondenta intre caietul cu intrebari si tipul de grila primit anterior

(6) Intreaga responsabilitate asupra corespondentei dintre tipul de grila si cel al caietului cu intrebari revine candidatului

(7) Candidatii care nu sunt prezenti in sala in momentul deschiderii sacilor cu caietele cu intrebari (ora 10,00) nu mai au acces in sala de concurs

(8) In timpul concursului candidatii nu au voie sa consulte niciun fel de materiale, sa discute cu ceilalti candidati, sa copieze sau sa aiba asupra lor aparatura electronica de comunicare. Materialele documentare sunt depozitate intr-un colt al salii, unde candidatii nu au acces pana la terminarea concursului. Tot aici se vor depozita si telefoanele mobile, inchise pe toata durata probei de concurs

(9) La terminarea concursului candidatii predau sefului de sala, sub semnatura, grila de raspuns. Caietul cu intrebari ramane in posesia candidatilor, cu exceptia celor care, din indiferent ce motiv, parasesc sala in primele 3 ore de concurs

(10) Candidatii absenti si cei care se retrag din concurs sunt mentionati ca atare in procesul-verbal (nominal). Cei care se retrag predau grila de raspuns si caietul cu intrebari, sub semnatura, si pot parasi sala doar dupa expirarea primelor 30 de minute de la inceperea concursului. Seful de sala scrie pe grila lor „Retras din concurs”. Aceste grile sunt preluate, constituind documente pe baza carora, in lista finala, pentru candidatul care s-a retras, se face mentiunea „Retras din concurs”. Dupa parasirea salii, niciunui candidat nu ii este permisa revenirea (pe perioada desfasurarii probei) pentru niciun motiv, cu exceptia situatiei in care un candidat are necesitati fiziologice, caz in care este insotit de 2 supraveghetori si poate lipsi din sala maximum 10 minute. Timpul absentei din sala nu prelungeste durata probei pentru candidatul respectiv

(11) Grilele de raspuns bune de corectat se predau de catre candidati, sub semnatura, sefului de sala. Corectura acestor grile se face in mod electronic, in sala de concurs, in prezenta autorului si a inca 2 candidati din sala respectiva, care vor fi nominalizati in procesul-verbal al salii si care vor semna pe acesta si pe grilele candidatilor. Dupa anuntarea punctajului tuturor candidatilor din sala respectiva, seful de sala, in prezenta a 3 candidati, ambaleaza si sigileaza plicul cu grilele corectate si unitatile de memorie externa (memory stick). Pe durata corectarii lucrarilor candidatii raman pe locurile stabilite la intrarea in sala

(12) Grilele de raspuns cu mentiunea „Retras din concurs” se ambaleaza separat

(13) Grilele de raspuns gresite si cele nefolosite sunt ambalate separat si poarta mentiunea „Anulat”

(14) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu mentiunea „Retras din concurs” si grile „Anulat”) se mentioneaza sala, numarul de candidati, numarul de grile corectate, respectiv „Retras din concurs”„Anulat”

(15) Sefii de sala completeaza un proces-verbal privind numarul de candidati inscrisi, candidati prezenti, grile de raspuns, caiete cu intrebari si unitatile de memorie externa (memory stick) returnate. Procesele-verbale sunt semnate de sefii de sala, supraveghetori si 3 candidati

(16) Coletele si procesele-verbale sunt puse in saci, care sunt sigilati la randul lor si predati reprezentantilor comisiei locale de concurs. Pentru sigilare se folosesc clesti speciali, care se gasesc la reprezentantul desemnat de comisia locala de concurs, raspunzator de locatia respectiva de concurs

(17) Sacii sunt transportati la sediul comisiei locale de concurs. Camerele in care se depoziteaza sacii sunt sigilate de

presedintele comisiei locale de concurs si sunt puse sub paza.

 

CAPITOLUL V 

Clasificarea candidatilor

 

Art. 19. - Presedintele comisiei locale de concurs impreuna cu colectivele care au alcatuit intrebarile de concurs sunt prezenti in ziua concursului, incepand cu ora 11,00, la sediul comisiei. Grilele cu raspunsuri sunt multiplicate in prezenta membrilor comisiei locale de concurs si sunt transmise in sali prin delegati insotiti de personal de paza (2-3 persoane pentru fiecare corp de cladire), in plicuri sigilate. Plicul este inmanat sefului de sala de catre delegati la expirarea celor 4 ore de concurs si dupa predarea de catre candidati a grilelor pentru corectat.

Art. 20. - (1) Eventualele contestatii privind raspunsurile corecte sunt depuse de candidati in termen de 24 de ore din momentul transmiterii grilelor in salile de concurs. Contestatiile se depun la sediul comisiei locale de concurs stabilit de catre universitatea de medicina si farmacie organizatoare

(2) Comisia locala de concursanalizeaza si comunica raspunsurile corecte ramase definitive, in termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comunicarea grilei corecte ramase definitiva se face prin publicarea pe pagina de internet a universitatii de medicina si farmacie si prin afisarea la sediul comisiei locale de concurs si constituie raspuns la contestatiile primite

(3) In urma analizarii contestatiilor si stabilirii grilei corecte ramase definitive, punctajele comunicate in sali pot suferi modificari

(4) Daca in urma contestarii intrebarilor, comisia locala de concurs apreciaza ca exista intrebari care prezinta vicii de formulare, aceste intrebari sunt anulate (hotararea luata urmand a fi consemnata intr-un proces-verbal semnat de toti responsabilii grupurilor de lucru). Anularea intrebarilor duce la anularea punctelor acordate la intrebarile respective, pentru toti candidatii.

Art. 21. - (1) Prelucrarea rezultatelor stabilite in urma aplicarii grilei corecte ramase definitive se face de catre o comisie de specialisti propusi de comisia locala de concurs si desemnati de rector. Membrii acestei comisii nu au voie sa introduca sau sa scoata in/din sala respectiva niciun fel de material. In sala respectiva nu au acces decat persoanele care formeaza comisia mentionata

(2) Grila corecta ramasa definitiva este aplicata tuturor candidatilor de la domeniul respectiv, indiferent daca au contestat sau nu grila cu raspunsuri anuntata in salile de concurs.

Art. 22. - Inainte de alcatuirea clasificarilor, comisia desemnata la art. 21 alin. (1) procedeaza la desfacerea sacilor si la verificarea continutului fiecarui colet, semnaland intr-un proces-verbal eventualele neconcordante.

Art. 23. - (1) Clasificarea pe domenii rezulta prin unificarea electronica a rezultatelor stabilite in urma aplicarii grilei corecte ramase definitiva. Clasificarea se face pe domenii, pe fiecare centru universitar in care a fost organizat concursul

(2) Universitatile de medicina si farmacie au obligatia de a transmite Ministerului Sanatatii, in format electronic, cu cel putin 24 de ore inainte de afisare, clasificarile definitive, in vederea emiterii ordinului ministrului sanatatii de confirmare a rezultatelor.

 

CAPITOLUL VI 

Rezultate. Alegerea postului sau a locului in specialitate si a centrelor de pregatire

 

Art. 24. - (1) Data afisarii clasificarilor pe domenii este anuntata in timp util prin mass-media si pe paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie din Romania si pe site-ul www.rezidentiat.ms.ro (2) Clasificarile, data si locul alegerii locurilor/posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire pot fi accesate pe paginile de internet ale universitatilor de medicina si farmacie din Romania si pe site-ul www.rezidentiat.ms.ro

Art. 25. - Alegerea locurilor/posturilor in specialitate si a centrelor de pregatire se face in aceeasi zi, pe baza punctajului si a clasificarilor, la o data stabilita de comun acord de universitatile de medicina si farmacie, in intervalul orar 9,00-21,00. Candidatii se vor prezenta in centrul universitar unde au sustinut concursul de rezidentiat. Daca repartitia nu se finalizeaza in prima zi, va continua in ziua urmatoare, in acelasi interval orar, iar locurile si posturile ramase disponibile se vor afisa pe pagina de internet la sfarsitul primei zile de repartitie. In urma alegerii locului/postului si a centrului de pregatire in specialitate se vor inainta Ministerului Sanatatii listele nominale, inclusiv in format electronic, privind locurile/posturile, specialitatile si centrele alese si procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnaturile candidatilor) in termen de 3 zile lucratoare.

Art. 26. - (1) Candidatii sau imputernicitii acestora care nu sunt prezenti la data, ora si locul fixate pentru alegerea postului ori a locului in specialitate si a centrului de pregatire pierd drepturile conferite de concurs

(2) Locurile si posturile ramase neocupate in urma finalizarii alegerilor nu se vor putea redistribui altor candidati, acestea urmand a fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidentiat.

 

CAPITOLUL VII 

Exemplificari privind tipurile de intrebari si modul de punctare

 

Art. 27. - Caietele de concurs au un numar de 200 de intrebari pentru fiecare domeniu. Toate intrebarile de concurs sunt elaborate de comisiile de specialisti stabilite de comisiile locale de rezidentiat si sunt diferite de cele deja publicate.

Art. 28. - (1) Cele 200 de intrebari de concurs sunt de doua tipuri, astfel:

a) 25% din total sunt intrebari tip complement simplu, cu un singur raspuns corect posibil din 5; se noteaza fiecare intrebare cu raspuns corect cu 4 puncte; daca la aceste intrebari candidatii marcheaza mai mult sau mai putin de un raspuns corect, intrebarea se anuleaza (punctaj 0);

b) 75% din total sunt intrebari tip complement multiplu cu 2-4 raspunsuri corecte; fiecare intrebare cu raspunsuri corecte este notata cu 5 puncte; daca la aceste intrebari candidatul marcheaza mai putin de doua sau mai mult de 4 raspunsuri, intrebarea se anuleaza (punctaj 0)

(2) In caietul de concurs se precizeaza intrebarile de tip complement simplu si intrebarile de tip complement multiplu. Exemplu de punctare: A B C D E = intrebare cu doua raspunsuri corecte A si C

- In cazul in care candidatul marcheaza corect A si C, acesta primeste 5 puncte, astfel: A B C D E XX 1 1 1 1 1 = 5 puncte

- In cazul in care candidatul marcheaza A si B, acesta primeste 3 puncte, astfel: A B C D E X X 1 0 0 1 1 = 3 puncte (3) Departajarea candidatilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezinta calculul statistic in functie de raspunsurile corecte date de toti candidatii la intrebarea considerata cu gradul de dificultate cel mai mare

(4) Departajarea candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil se face prin sustinerea unei probe suplimentare de departajare. Aceasta proba consta in 100 de intrebari din tematica si bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcatuite cu 24 de ore inainte de sustinerea probei, intr-un sediu securizat. Aceasta proba are loc in ziua de sambata, 23 noiembrie 2013, in centrul universitar in care s-a desfasurat concursul. Corectura se face in mod electronic in sala de concurs, in prezenta candidatilor. Rezultatele sunt folosite pentru alcatuirea unei ierarhizari a candidatilor care au obtinut punctajul maxim posibil. Candidatii care nu se prezinta la proba de departajare figureaza in clasificare in ordine alfabetica, dupa ierarhizarea candidatilor care au sustinut proba de departajare

(5) Pentru sustinerea probei de departajare nu se percepe taxa.

 

CAPITOLUL VIII 

Probleme de organizare

 

Art. 29. - Pentru buna desfasurare a concursului de rezidentiat se stabilesc grupuri de lucru pentru indeplinirea urmatoarelor obligatii:

a) publicarea tematicii si a bibliografiei de concurs, precum si a metodologiei de desfasurare a concursului;

b) stabilirea numarului de locuri si de posturi pe domenii si centre de pregatire, conform prevederilor legale;

c) rezolvarea problemelor financiare (propunerea taxei si incasarea acesteia, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata personalului care a contribuit la concurs etc.).

Art. 30. - Pentru buna desfasurare a concursului de rezidentiat, la nivel local se stabilesc grupuri de lucru pentru indeplinirea urmatoarelor obligatii:

a) inchirierea salilor pentru concurs, prezentarea unui tabel cu locul, numele si capacitatea fiecarei sali, avandu-se grija sa ramana in fiecare sala 1-3 locuri libere (in functie de capacitatea salii), si verificarea cu o saptamana inainte a conditiilor de lucru in sala respectiva (caldura, lumina, aerisire, scaune bune etc.) - responsabil este presedintele comisiei locale de concurs;

b) asigurarea materialelor necesare intregii sesiuni [hartie, carioci de culori diferite, hartie de impachetat, plicuri pentru grile, sfoara, unitatile de memorie externa (memory stick), clesti pentru sigilat etc.] - responsabil este presedintele comisiei locale de concurs;

c) organizarea supravegherii concursului - responsabil este

presedintele comisiei locale de rezidentiat, care are urmatoarele atributii:

- asigurarea unui numar suficient de supraveghetori (un supraveghetor la 25 de candidati cu un minim de 3 persoane pentru o sala);

- desemnarea sefilor de cladire, de sala si a supraveghetorilor pe sali de concurs;

- instruirea acestora cu o saptamana inainte de concurs;

d) intocmirea si tiparirea listelor cu candidati, a legitimatiilor de banca si impartirea candidatilor pe sali in functie de capacitatea fiecareia, afisarea acestora si transmiterea spre webmaster pentru publicare pe internet - responsabil este

presedintele comisiei locale de concurs;

e) elaborarea si tiparirea instructiunilor pentru sefii de cladire, de sala, supraveghetori si candidati - coordonator este

presedintele comisiei locale de concurs;

f) elaborarea si tiparirea documentelor nesecrete [procese-verbale, diferentiate pentru sefii de cladiri si de sala, de predare-primire a sacilor cu caiete cu intrebari si de predare-primire de la sfarsitul concursului, pentru plicuri cu grile corectate, unitatile de memorie externa (memory stick), plicuri cu grile anulate sau nefolosite, grile „Retras din concurs”, caiete cu intrebari nefolosite, atat ale sefilor de sala catre sefii de cladire, cat si ale sefilor de cladire catre comisia locala de concurs; procese-verbale privind derularea concursului, completate si semnate de sefii de sala si de supraveghetori, grile de raspuns] - responsabila este comisia locala de concurs;

g) tiparirea caietelor cu intrebari intr-un sediu securizat (personalul care va lucra in acest sediu nu are voie sa comunice cu exteriorul si nici sa paraseasca sediul pana in ziua de 17 noiembrie 2013, ora 11,00, si va semna o declaratie de confidentialitate conform modelului transmis de Ministerul Sanatatii) - responsabil este presedintele comisiei locale de concurs;

h) transportul caietelor cu intrebari la salile de concurs si apoi al grilelor corectate la locul stabilit de comisia locala de concurs, pregatirea masinilor si a personalului de insotire - responsabil este presedintele comisiei locale de concurs;

i) pregatirea pentru corectura, dupa aducerea la sali a aparaturii electronice si asigurarea personalului necesar, altul decat sefii de sala sau supraveghetorii - responsabil este

presedintele comisiei locale de concurs;

j) instruirea personalului care va asigura corectura grilelor prin scanare - responsabil este presedintele comisiei locale de concurs;

k) citirea grilelor prin scanare (pe baza softului pus la dispozitie de Ministerul Sanatatii) - responsabil este 

presedintele comisiei locale de concurs;

l) stabilirea grilei de raspuns - responsabil este presedintele comisiei locale de concurs;

m) stabilirea clasificarilor finale in ordinea descrescatoare a punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 28 alin. (3)-(5), pe domenii - responsabil este presedintele comisiei locale de concurs;

n) afisarea clasificarilor finale - responsabil este

presedintele comisiei locale de concurs;

o) crearea unei pagini web pe internet in care se publica toate informatiile nesecrete legate de concurs (distributia pe sali a candidatilor, locul de afisare a acestor date, instructiuni pentru candidati, punctaje obtinute, cataloagele finale in ordinea clasificarii etc.) - responsabil este presedintele comisiei locale de concurs;

p) alegerea posturilor si a locurilor publicate la rezidentiat si a centrelor de pregatire - responsabil este presedintele comisiei locale de concurs.

Art. 31. - (1) Pregatirea materialelor necesare desfasurarii concursului presupune realizarea grilelor pentru raspuns, pregatirea sacilor cu materiale nesecrete si realizarea caietelor cu intrebari

(2) Grilele pentru raspuns se tiparesc pana la data de 5 noiembrie 2013, intr-un numar dublu fata de numarul candidatilor inscrisi pe liste plus o rezerva de 10% din fiecare tip, pentru a preintampina posibilele dificultati generate de distributia diferita a fiecarui tip de grila in sali. Grilele sunt de 4 tipuri, notate cu A, B, C si D, pentru fiecare domeniu, corespunzator cu notarea caietelor cu intrebari, astfel incat in sali candidatii care au locurile apropiate sa aiba grile si caiete de tipuri diferite

(3) Pregatirea sacilor pentru sali continand toate materialele nesecrete necesare (cu exceptia caietelor cu intrebari) se face de comisia locala de concurs, in saptamana premergatoare concursului. Fiecare sac, pe care se scriu domeniul, cladirea, sala, precum si continutul sacului, cuprinde urmatoarele materiale:

- colete sigilate cu grile pentru raspuns; numarul grilelor pentru raspuns este dublu fata de numarul candidatilor din sala respectiva (+10%), in asa fel incat sa se asigure posibilitatea schimbarii grilei cu una de acelasi tip, o data pentru fiecare candidat, in cazul in care candidatul a facut greseli si solicita schimbarea grilei; pe fiecare colet se scriu sala, numarul de candidati din sala respectiva, numarul de grile pentru raspunscontinute de colet (numarul candidatilor din sala respectiva x 2 + 10%);

- pixuri-carioca negre pentru completarea grilei de raspuns; numarul pixurilor-carioca este corespunzator numarului candidatilor din sala respectiva + 30% rezerva;

- plicuri format C4 pentru impachetarea grilelor corectate;

- coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc in plicuri;

- plicuri format C5 continand plumbii si sarma pentru sigilat sacii;

- banda adeziva pentru sigilarea plicurilor cu grilele corectate si a coletelor cu grile anulate si retrase din concurs;

- sfoara pentru legarea coletelor cu grile;

- hartie de impachetat pentru coletele cu grile anulate si retrase din concurs;

- sarme cu plumbi;

- pixuri-carioca de culoare rosie;

- prelungitoare pentru aparatura electronica;

- stampila de concurs, conform modelului transmis de Ministerul Sanatatii, care se aplica inclusiv pe grilele candidatilor (in spatiul special desemnat) si pe materiale din sala de concurs

(4) Sacii cu materialele nesecrete sigilati sunt depozitati la nivelul comisiei locale de concurs, cu doua zile inainte de concurs. Sediul este sigilat. In dimineata zilei de concurs, sacii sigilati, continand cele de mai sus, separat pentru fiecare sala de concurs, sunt transportati de comisiile special desemnate la locurile de desfasurare a concursului

(5) Pentru crearea si multiplicarea caietelor cu intrebari se desfasoara urmatoarele activitati:

a) presedintele comisiei locale de concurs, impreuna cu coordonatorul colectivului desemnat pentru stabilirea intrebarilor pentru concurs, alege grupurile de lucru pentru conceperea intrebarilor. Aceste grupuri de lucru sunt facute publice in ziua concursului;

b) intrebarile sunt create dupa tematica si bibliografia deja anuntate. Ele sunt prezentate in anumite conditii de punere in pagina si/sau pe discheta pe un anumit tipar;

c) caietele cu intrebari sunt alcatuite si multiplicate de colectivul special desemnat care lucreaza intr-un loc de unde nu are nicio legatura cu exteriorul si nu paraseste locul respectiv decat dupa minimum o ora de la inceperea probei scrise (nu mai devreme de ora 11,00). La locul respectiv, colectivul desemnat dispune de toate materialele si echipamentele necesare multiplicarii caietelor cu intrebari si ambalarii lor in sacii ce vor fi sigilati. Caietele sunt multiplicate intr-un numar stabilit in functie de numarul candidatilor din fiecare sala, plus o rezerva de 20% pentru inlocuire, in cazul unor eventuale greseli de tiparire si pentru preintampinarea dificultatilor legate de distributia diferita a fiecarui tip in sala. Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C si D pentru fiecare domeniu. Caietele contin aceleasi intrebari, dar ordinea acestor intrebari este diferita pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de caiete;

d) dupa multiplicarea caietelor intr-un numar corespunzator din fiecare tip, acestea sunt impachetate, pachetele sunt sigilate cu banda adeziva si stampilate (stampila este emisa de comisia locala de concurs), puse in saci, iar sacii sunt sigilati cu clestii transmisi de comisia locala. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este pusa in sacul desemnat pentru fiecare sala de concurs;

e) in dimineata zilei de concurs, sacii sigilati, separat pentru fiecare sala de concurs, sunt transportati la locul de desfasurare a concursului de comisiile special desemnate. In fiecare masina se vor gasi minimum 2 insotitori (dintre care o persoana de paza - jandarm);

f) dupa terminarea operatiunilor de multiplicare, toate materialele ramase (rebuturi, plusuri, matrite din copiatoare etc.) sunt impachetate separat, sigilate si transportate la sediul comisiei locale de concurs, unde se pastreaza pana dupa alegerea posturilor, a locurilor in specialitate si a centrelor de pregatire.