+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|                   CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR SI A AUTORIZATIILOR                   |
+-------------------+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------------------+
|Art. 267 alin. (1) |Taxa pentru eliberarea       |        NIVELURILE INDEXATE        |      NIVELURILE APLICABILE      |
|                   |certificatului de urbanism,  |         PENTRU ANUL 2006          |       IN ANUL FISCAL 2007       |
|                   |in mediu urban               |                                   |                                 |
+-------------------+-----------------------------+-----------------------------------+---------------------------------+
|Suprafata pentru care se obtine certificatul de  |           Taxa, in lei            |          Taxa, in lei           |
|urbanism                                         |                                   |                                 |
+-------------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------+
|a) Pana la 150 m2, inclusiv                      |                3-4                |               3-4               |
+-------------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------+
|b) Intre 151 si 250 m2, inclusiv                 |                4-5                |               4-5               |
+-------------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------+
|c) Intre 251 si 500 m2, inclusiv                 |                5-7                |               5-7               |
+-------------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------+
|d) Intre 501 si 750 m2, inclusiv                 |                7-8                |               7-8               |
+-------------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------+
|e) Intre 751 si 1.000 m2, inclusiv               |               8-10                |              8-10               |
+-------------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------+
|f) Peste 1.000 m2                                |10 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 | 10 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare |
|                                                 |      care depaseste 1.000 m2      |   m2 care depaseste 1.000 m2    |
+-------------------------------------------------+-----------------------------------+---------------------------------+