avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 953 soluții astăzi
Forum Activitate Valentin Iftimiu

Activitate Valentin Iftimiu

Răspuns la discuția Avizare conf. OUG 77
DIANA_RU a scris:

am vb cu cineva care a fost azi la aviz, dureaza destul de mult ( 4 ore in cazul de fata ), ideile principale sunt : nu se accepta transformari de posturi vacante, nu se accepta infiintare de functii de conducere in plus fata de ultima avizare ANFP ( chiar daca te incadrezi in procentul de 12% ), in centralizator trebuiesc cuprinse si posturile exceptate de OUG 63 : invatamant, asistenti personali


Ieri am trecut şi eu ieri prin acest calvar numit avizare. Ceea ce a scris colega mai sus este întru totul adevărat. Am avut de desfiinţat doar posturi contractuale, funcţiile publice vacante sunt unice şi s-au încadrat în excepţia de la art. 1 alin. 2 lit. b din OUG 77/2013. Este foarte importantă prezenţa împuternicirii din partea ordonatorului principal de credite pentru persoana care duce documentaţia deoarece dacă apar modificări acestea să se poată face pe loc ca să nu mai faceţi încă un drum. Se auzeau zvonuri pe acolo că anul acesta va avea loc o altă reîncadrare a funcţionarilor publici şi aşa că sigur vom avea nevoie de un alt aviz. Aşa că desfiinţaţi posturile care intră sub incidenţa OUG 77/2013 şi nu încercaţi să faceţi alte modificări în structura instituţiei că nu vi le vor accepta (mai ales având în vedere stresul la care sunt supuşi cei de la ANFP zilele acestea, nu prea au timp de discuţii).
ART. 12
(1) Prevederile art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2013.

aşa că ceea ce citezi tu din art 21 nu se aplică, deci nu există până în ianuarie 2013.
mihaicalinescu2005 a scris:

nici asta, nene :)

Cum motivezi?

art. 1 din Capitolul I lit. B ,,Reglementări specifice funcţionarilor publici”al Anexei I la Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
ART. 1
(1) Functionarii publici beneficiaza de un spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare de pana la 15% din salariul de baza, corespunzator timpului lucrat.
(2) Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporului, precum si conditiile de acordare a acestora se stabilesc de catre ordonatorul principal de credite, cu consultarea sindicatelor sau, dupa caz, a reprezentantilor functionarilor publici, in limita prevederilor din regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, avand la baza buletinele de determinare sau, dupa caz, expertizare, emise de catre autoritatile abilitate in acest sens.

Nici ăsta nu aplică?
Răspuns la discuția uzucapiune ???/
părerea mea este că trebuie săpat puţin şi văzut în ce bază a fost înscris terenul în lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public al uat.

Conform pct III din anexa la legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică
III. Domeniul public local al comunelor, oraselor si municipiilor este alcatuit din urmatoarele bunuri*):
1. drumurile comunale, vicinale si strazile;
2. pietele publice, comerciale, targurile, oboarele si parcurile publice, precum si zonele de agrement;
3. lacurile si plajele care nu sunt declarate de interes public national sau judetean;
4. retelele de alimentare cu apa, canalizare, termoficare, statiile de tratare si epurare a apelor uzate, cu instalatiile, constructiile si terenurile aferente;
5. terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea consiliul local si primaria, precum si institutiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele, spitalele, policlinicile si altele asemenea;
6. locuintele sociale;
7. statuile si monumentele, daca nu au fost declarate de interes public national;
8. bogatiile de orice natura ale subsolului, in stare de zacamant, daca nu au fost declarate de interes public national;
9. terenurile cu destinatie forestiera, daca nu fac parte din domeniul privat al statului si daca nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de drept privat;
10. cimitirele orasenesti si comunale

Aşa că vă sfătuiesc să vedeţi dacă terenul dumneavoastră se încadrează aici, dacă nu trebuie să cereţi explicaţii la primărie, în ce bază a fost înscris pe lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public.
Kyandra a scris:

Primaria nu, poate institutia primarului...


LEGE nr. 74 din 17 mai 2012
pentru completarea art. 21 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001

ARTICOL UNIC
La articolul 21 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 20 februarie 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:
"(2^1) Pentru apararea intereselor unitatilor administrativ-teritoriale, primarul, respectiv presedintele consiliului judetean, sta in judecata ca reprezentant legal si nu in nume personal."

Deci care ar fi interpretarea aici?
Kyandra a scris:

Functionarii publici nu sunt angajatii nimanui. Sunt numiti in functia publica de primar, prin dispozitie.


Înseamnă că eu sunt angajatul "nimănui"? Atunci am trecut în cartea muncă greşit la angajator Primăria comunei ..................?
monicalirca a scris:

Ba da, deoarece dvs va sunt aplicabile prevederile Legii nr.3/1997 a fost abrogata la data de 01.04.2001 de Legea nr.19/2000 asadar, perioada 1997-1998 constituie vechime in munca.
Asta doar cu condiţia să fi suspendat raporturile de muncă pe perioada efectuării stagiului militar ceea ce nu s-a întâmplat în cazul meu deoarece nu eram încadrat în muncă în 1997 :

Art.20 alin.2 din Legea nr.3/1977 : Constituie vechime in munca si timpul in care o persoana incadrata in munca si-a intrerupt activitatea deoarece:
a) a indeplinit serviciul militar in termen, a fost concentrata, mobilizata sau in prizonierat;
freeelis a scris:

Nu , intrucat legea nu retroactiveaza .. modificarea se va aplica situatiilor aparute dupa intrarea acesteia in vigoare


Eu am efectuat stagiul militar în perioada 1997-1998. Nu se consideră vechime în muncă această perioadă?
LEGE
pentru modificarea şi completarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru
apărare

5. La articolul 3, alineatul ( 6) va avea următorul cuprins:
"(6) Perioada de timp în care o persoană îndeplineşte serviciul militar activ sau
alternativ ori este concentrat sau mobilizat constituie vechime în serviciu sau vechime în muncă, după caz, precum şi stagiu de cotizare la sistemul public de asigurări sociale. Sunt exceptaţi de la prevederile prezentului alineat elevii licee lor şi colegiilor militare.

Să înţeleg de aici că mi se va considera stagiul militar ca vechime în muncă? =D>