Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 463 soluții astăzi
Forum Activitate Corina Capotã

Activitate Corina Capotã

Pagina 2 din 610
Răspuns la discuția despre divort
Nu. Acesta este bun propriu iar in caz de divort se impart doar bunurile comune, adica cele dobandite in timpul casatoriei. ;)
Care text de lege interzice unui salariat sa ceara compensarea in bani aCO neefectuat de peste 3 ani si care text de lege interzice unui angajator sa faca asa ceva ?


Eu nu am vorbit despre vreo interdictie a salariatului de a solicita compensarea in bani a C.O. si nici de interdictia angajatorului de a o face.
Am spus si repet: DACA angajatorul nu acorda C.O. si nici nu compenseaza in bani C.O. de buna-voie, refuzand sa-l despagubeasca pe salariat, salariatul poate solicita cval. C.O. numai prin instanta.
Nu am pus in discutie compensarii in bani a C.O. de catre angajator de buna voie....

Art. 146 Codul muncii prevede:
(1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) , efectuarea concediului în anul următor este permisă numai în cazurile expres prevăzute de lege sau în cazurile prevăzute în contractul colectiv de muncă aplicabil.
(3) Angajatorul este obligat să acorde concediu, până la sfârşitul anului următor, tuturor salariaţilor care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.
(4) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.


In cazul in care angajatorul nu isi respecta obligatia asumata se poate sesiza ITM-ul iar drepturile cuvenite trebuie obtinute numai in instanta?

Plangerea la ITM nu il va determina pe angajator sa plateasca cval. C.O.
I.T.M.-ul il va indruma pe salariat la instanta. ;)
Răspuns la discuția Taxa de reziliere contract
Daca aceasta taxa este prevazuta in contract si nu ati respectat termenul de valabilitate al abonamentului, nu aveti ce face decat sa o achitati.
Clauzele contractuale trebuie citite cu atentie inainte de semnarea oricarui contract. Dupa ce l-ati semnat, va asumati responsabilitatea pentru nerespectarea contractului. ;)
Prescriptia exctinctiva a dreptului la actiune nu este prevazuta de Codul muncii, ci de art. 2517 din Noul Cod civil:
CAPITOLUL II
Termenul prescripţiei extinctive
Art. 2517 - Termenul general de 3 ani
Termenul prescripţiei este de 3 ani, dacă legea nu prevede un alt termen.

Anterior intrarii in vigoare a acestuia era prevazuta de Decretul nr. 167/1958:
ART. 1
Dreptul la actiune, avind un obiect patrimonial, se stinge prin prescriptie, daca nu a fost exercitat in termenul stabilit in lege.
..................................
ART. 3
Termenul prescriptiei este de 3 ani, iar in raporturile dintre organizatiile socialiste, de 18 luni.
........................
ART. 7
Prescriptia incepe sa curga de la data cind se naste dreptul de actiune sau dreptul de a cere executarea silita.
;)
Daca hotararea prin care creditorului i s-a recunoscut de catre instanta dreptul la o creanta impotriva dv. a ramas definitiva in anul 2012, creditorul/cesionarul (firma de recuperari) avea la dispozitie un termen de 3 ani pentru a o pune in executare silita.
Daca nu s-a pus in executare hotararea/titlul executoriu in termen de 3 ani de la data ramanerii definitive, singura solutie este sa depuneti la instanta, in termen de 15 zile de la data la care primiti Incheierea executorului privind incuviintarea executarii silite sau cand vi se comunica poprirea, o contestatie la executare prin care sa invocati prescriptia.
Daca a fost pus in executare silita titlul executoriu in termenul de prescriptie, atunci veti fi executat silit, chiar daca depuneti contestatie la executare in termenul de 15 zile, dar nu aveti temei, aceasta va fi respinsa urmand sa achitati si cheltuielile de judecata.
Va recomand sa consultati un avocat! ;)
In cazul in care angajatorul este de acord cu compensarea in bani a concediilor de odihna neefectuate pe ultimii 2-3 ani, in cat timp este acesta obligat sa achite drepturile cuvenite avand in vedere incetarea c.i.m.?


Daca angajatorul nu v-a acordat C.O. si nici nu vi le-a achitat pe ultimii 2-3 ani, singura solutie este o actiune in instanta pentru plata acestor sume, NUMAI daca mai sunteti in termenul de prescriptie. ATENTIE! Daca angajatorul nu va achita C.O. de acum 3 ani, iar termenul s-a implinit, nu mai puteti sa il obligati sa o faca, pentru ca dreptul dv. s-a prescris. Termenul de plata a drepturilor salariale este cel prevazut in CIM, in concordanta cu dispozitiile Codului muncii. Dreptul dv. la actiune pentru drepturile salariale se prescrie in termen de 3 ani de la data nasterii dreptului. ;)
Răspuns la discuția Contract de munca la propria PFA?
Titularul unui PFA nu poate sa-si incheie cu el, persoana fizica un CIM, deoarece PFA este o forma de exercitare a unei profesii de catre o persoana fizica, avand un singur patrimoniu, daca nu este constituit un patrimoniu de afectatiune, conform legii. Astfel, nu pot sa iau din buzunarul stang si sa pun in buzunarul drept deoarece PFA nu are personalitate juridica. ;)
Răspuns la discuția avans fara cerere
Nu asta am spus. Drepturile salariale trebuie achitate conform clauzelor contractului. ;)
Firma care va desfasura aceasta activitate are nevoie de Certificat de urbanism pentru construirea cel putin a unei hale, care vizeaza obligatoriu si obtinerea acordului notarial al vecinilor, pe langa avize, acorduri de la diverse institutii si autoritati etc.
Daca nu va construi nimic, ci activitatea se va desfasura doar pe terenul casei vecinului, atunci puteti merge la O.R.C. si sa solicitati sa va comunice daca firma are toate avizele obligatorii si acordurile necesare pentru desfasurarea activitatii. Printre acelea trebuie sa se regaseasca si acordul vecinilor (atat in ceea ce priveste noxele cat si in ceea ce priveste zgomotul). ;)
Răspuns la discuția Ajutor de Inmormantare
Conform Legii pensiilor, se acorda ajutorul de deces, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau unui membru al familiei unuia dintre aceştia (care nu era asigurat ori pensionar la data decesului).
Pentru acordarea acestui ajutor, membrii de familie sunt consideraţi:
a) soţul/soţia;
b) copiii proprii, copiii adoptaţi, copiii aflaţi în plasament familial ori cei încredinţaţi spre creştere şi educare familiei, în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta de 26 de ani, precum şi copiii incapabili de muncă, indiferent de vârstă, dacă şi-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menţionate;
c) părinţii şi bunicii oricăruia dintre soţi.
Dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces.

Acte necesare pentru acordarea ajutorului de deces:
a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces (formular tipizat);
b) certificat de deces (original şi copie);
c) act de identitate al solicitantului (original şi copie);
d) acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
e) dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
f) act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
g) adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original). ;)