Media Intră în comunitate
avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 621 soluții astăzi

Specialiștii de la Deloitte România, Reff & Asociații, Radu Opriș, Biriș Goran și R&R Partners vin la Conferința avocatnet.ro să clarifice probleme des întâlnite în cadrul departamentelor de HR & salarizare ale oricărei companii. Rezervă loc și participă!

Forum Discuţii juridice Şomaj, concediu creştere copil, ... Recuperare sume de la FNUASS - OUG nr. 36/2010
Discuție deschisă în Şomaj, concediu creştere copil, asigurări sociale şi asistenţă socială

Recuperare sume de la FNUASS - OUG nr. 36/2010

Buna ziua, dragi colegi de forum.. Va prezint adresa pe care am trimis-o CNAS privind termenul de prescriptie al indemnizatiilor platite de angajator si pe care le poate recupera de la FNUASS intr-un termen de 90 de zile, conform OUG 36/2010
Astept cu foarte mare interes opinia specialistilor in legislatie , deoarece eu sunt doar economist .. VA multumesc anticipat pentru opiniile dvs :

" Avand in vedere terminologia folosita atat in OUG 158,cat si in Ordinul 60/2006 privind normele de aplicare a OUG 158/2005, consider ca exista o confuzie in aplicarea art.40 din OUG 158 privind termenul de recuperare al indemnizatiilor de catre platitor, in speta de catre angajator.. In acest context, redau mai jos extrasele de lege :
OUG 158 : ART. 1
(1) Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asiguraţi, au dreptul, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pe perioada în care au domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României, la concedii medicale şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, dacă:
A. desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă sau în baza raportului de serviciu; '
OUG 158 :ART. 3^1
Pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, persoanele prevăzute la art. 1 trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să îndeplinească stagiul minim de cotizare prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;
b) să prezinte adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni..'
OUG 158 :ART. 40
'(1) Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care beneficiarul era în drept să le solicite..'

ORDIN 60/2006 :ART. 77
(1) Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie....'

Analizand art 77 din Ordin 60, consider ca beneficiarul indemnizatiilor este asiguratul( in speta salariatul, daca este vorba de plata indemnizatiei de catre angajator ), iar angajatorul este platitorul indemnizatiei , si nu beneficiarul..
Opinia mea este ca art 40 din OUG 158 actualizat de OUG 36/2010 se refera la beneficiarii indemnizatiilor platite de catre CASS , respectiv cei de la art.1, aliniat 2 din OUG 158

OUG 158/2005, art.36:
'(3) Plata indemnizaţiilor se face lunar de către:
a) angajator, cel mai târziu odată cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectivă, pentru asiguraţii prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A şi B;'
Avand in vedere cele mai sus prezentate, va rog sa-mi clarificati :
1.Cine este beneficiarul indemnizatiilor stipulat la art .40 din OUG 158? angajatorul? dupa opinia mea, el are calitate de platitor de indemnizatii, conform terminologiei folosite la art.77 din Ordinul 60/2006..

2.La ce articol de lege se aliniaza recuperarea indemnizatiilor platite de angajator asiguratilor(beneficiarii acestor indemnizatii ), si care este termenul limita pentru recuperarea acestor sume..

Va multumesc anticipat pentru promptitudinea raspunsului
ec.Golea Argentina
O sa postez unele paragrafe din sentinta:
"Conform art.40 alin.l din OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, indemnizatiile puteau fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.
Textul mentionat a fost modificat prin pct.10 din OUG nr.36/14 aprilie 2010 (publicata in Monitorul OficiaI nr.268/26 aprilie 2010), actuala reglementare prevazand un termen de 90 de zile de la data Ia care beneficiarul era in drept sa solicite sumele respective.
OUG nr.36/2010 intrata in vigoare la data de 26 aprilie 2010 nu prevede nici o exceptie de la aplicarea noului termen stabilit, beneficiarii avand la dispozitie un termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a textului modificat pentru a proceda la decontarea sumelor.
In art.Il din OUG nr.36/2010 se mentioneaza expres ca ,,certificatele de concediu medical eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se depun la casele de asigurari de sanatate in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta." De asemenea, in nota de fundamentare a OUG nr.36/20I0 se precizeaza, cu referire la reducerea termenului in care indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative de la trei ani la 90 de zlle ca s-a avut in vedere ,,responsabilizarea beneficiarilor de a depune intr-un termen considerat optim documentele justificative la casele de asigurari de sanatate in vederea efectuarii platii indemnizatiilor", evitandu-se ,,grevarea bugetului pe anul in curs cu sume aferente anilor anteriori (chiar si cu trei ani in urma) si pe care la momentul constituirii fondului Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu le putea
prevedea". S-a mai subliniat ca ,,avand in vedere ca aceasta dispozitie este noua, s-a
creat o norma tranzitorie in cuprinsul art.Il", realizandu-se o protectie a beneficiarilor de indemnizatii dar si a fondului.
Prin urmare, fata de textul pct.10 din OUG nr.36/2010 si al art.II din aceeasi ordonanta care prevad expres un termen de 90 de zile si prevad expres si data de la care acest termen incepe sa curga, sustinerile reclamantei cu privire la alt termen (de 3 ani) sunt neintemeiate.
Societatea comerciala are atat calitate de beneficiar cat si de platitor a indemnizatiilor de concediu medical, angajatorii fiind platitori ai drepturilor in discutie catre angajati, iar apoi, devenind beneficiari pentru indemnizatiile platite asiguratilor si care se recupereaza apoi din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a ordonantei de urgenla (art.38 alin.2). Pe de aIta, parte, actul normativ in discutie reglementeaza modalitatea de plata a indemnizatiilor pentru concedii medicale atat in ceea ce priveste plata catre angajati/asigurati cat si recuperarea de catre angajatori a sumelor achitate fara a fi prevazute termene distincte, iar in cuprinsul art.Il din OUG nr.36/2010 se face vorbire despre termenul de 90 de zile de la data intrarii in vigoare pentru depunerea
certificatelor de concediu medical, obligatie ce ii revine angajatorului si nicidecum angajatului.
In consecinta, cum cererea si documentele justificative (certificatele medicale) au fost depuse de reclamanta, cu depasirea termenului prev. de art.40 alin.1 din OUG nr.158/2005 modificata prin OUG nr.36/2010 in ce priveste perioada iunie2010 - septembrie 2010, actiunea de fata se apreciaza a fi nefondata, urmand a fi respinsa in consecinta."

Noua ni s-a comunicat sentinta abia vineri, pe 06-04-2012 si o sa depunem recurs, in care o sa facem referire si la dosarul dlui avocat Toader Marcel de la tribunalul Bucuresti caruia i-a fost admisa actiunea in proces cu CASMB. Poate, poate.....
Noi am primit de la CASMB acum 2 saptamani cam 40.000 euro pentru perioada 2009-2011 =D>
MonicaMM a scris:

Noi am primit de la CASMB acum 2 saptamani cam 40.000 euro pentru perioada 2009-2011 =D>


Buna ziua,

Felicitari!

Ne poti spune si noua mai multe detalii. Cum ai recuperat banii.
In instanta sau cum? Daca in instanta da-ne si noua o copie sau un extras al deciziei instantei.
Sau nr de dosar in instanta si-l vom gasi pe portalul instantelor.

Multumesc
Sumele au fost returnate in baza dosarelor depuse (in martie 2011 pentru cei 3 ani anteriori si cele lunare)
adela79 a scris:

O sa postez unele paragrafe din sentinta:
"Conform art.40 alin.l din OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, indemnizatiile puteau fi solicitate, pe baza actelor justificative, in termenul de prescriptie de 3 ani, calculat de la data la care beneficiarul era in drept sa le solicite.
Textul mentionat a fost modificat prin pct.10 din OUG nr.36/14 aprilie 2010 (publicata in Monitorul OficiaI nr.268/26 aprilie 2010), actuala reglementare prevazand un termen de 90 de zile de la data Ia care beneficiarul era in drept sa solicite sumele respective.
OUG nr.36/2010 intrata in vigoare la data de 26 aprilie 2010 nu prevede nici o exceptie de la aplicarea noului termen stabilit, beneficiarii avand la dispozitie un termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a textului modificat pentru a proceda la decontarea sumelor.
In art.Il din OUG nr.36/2010 se mentioneaza expres ca ,,certificatele de concediu medical eliberate pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se depun la casele de asigurari de sanatate in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta." De asemenea, in nota de fundamentare a OUG nr.36/20I0 se precizeaza, cu referire la reducerea termenului in care indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative de la trei ani la 90 de zlle ca s-a avut in vedere ,,responsabilizarea beneficiarilor de a depune intr-un termen considerat optim documentele justificative la casele de asigurari de sanatate in vederea efectuarii platii indemnizatiilor", evitandu-se ,,grevarea bugetului pe anul in curs cu sume aferente anilor anteriori (chiar si cu trei ani in urma) si pe care la momentul constituirii fondului Casa Nationala de Asigurari de Sanatate nu le putea
prevedea". S-a mai subliniat ca ,,avand in vedere ca aceasta dispozitie este noua, s-a
creat o norma tranzitorie in cuprinsul art.Il", realizandu-se o protectie a beneficiarilor de indemnizatii dar si a fondului.
Prin urmare, fata de textul pct.10 din OUG nr.36/2010 si al art.II din aceeasi ordonanta care prevad expres un termen de 90 de zile si prevad expres si data de la care acest termen incepe sa curga, sustinerile reclamantei cu privire la alt termen (de 3 ani) sunt neintemeiate.
Societatea comerciala are atat calitate de beneficiar cat si de platitor a indemnizatiilor de concediu medical, angajatorii fiind platitori ai drepturilor in discutie catre angajati, iar apoi, devenind beneficiari pentru indemnizatiile platite asiguratilor si care se recupereaza apoi din bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a ordonantei de urgenla (art.38 alin.2). Pe de aIta, parte, actul normativ in discutie reglementeaza modalitatea de plata a indemnizatiilor pentru concedii medicale atat in ceea ce priveste plata catre angajati/asigurati cat si recuperarea de catre angajatori a sumelor achitate fara a fi prevazute termene distincte, iar in cuprinsul art.Il din OUG nr.36/2010 se face vorbire despre termenul de 90 de zile de la data intrarii in vigoare pentru depunerea
certificatelor de concediu medical, obligatie ce ii revine angajatorului si nicidecum angajatului.
In consecinta, cum cererea si documentele justificative (certificatele medicale) au fost depuse de reclamanta, cu depasirea termenului prev. de art.40 alin.1 din OUG nr.158/2005 modificata prin OUG nr.36/2010 in ce priveste perioada iunie2010 - septembrie 2010, actiunea de fata se apreciaza a fi nefondata, urmand a fi respinsa in consecinta."

Noua ni s-a comunicat sentinta abia vineri, pe 06-04-2012 si o sa depunem recurs, in care o sa facem referire si la dosarul dlui avocat Toader Marcel de la tribunalul Bucuresti caruia i-a fost admisa actiunea in proces cu CASMB. Poate, poate.....


Buna ziua

Cum a continuat procesul ?

Este foarte interesant, instanta constata pierdera dreptului de a solicita indemnizatiile in baza articolului 40 al 1 dar asta nu insemna ca sumele sunt prescrise deoarece legea permitea sa compensez sumele din contributiile curente. Surpriza s-a produs in ianuarie 2011 cu ocazia declaratiei unice D112 cand compensarea nu a mai fost posibila si nu a fost data alta cale de recuperare a sumelor.

Cred ca trebuia explicat mai bine in cererea de chemare in judecata cum stau lucrurile :

1.in aprilie 2010 prin OUG 36/2010 se modifica art 40 al 1 si sumele se recupereaza in termen de 90 zile ( nu impartasesc interpretarea CNAS si a instantei) sau se compenseaza din contributia curenta, deci creanta este certa si nu se pune in discutie prescriptia.
2. din ianuarie 2011 prin OUG 117/2011 se modifica OUG 158/2005 si recuperarea indemnizatiilor prin compensare nu mai este posibila dar nici nu se prevede o cale de recuperare a creantei.

Concluzia:
Cine este rau intentionat CNAS care a modificat in cascada un act normativ eliminand treptat posibilitatile de recuperare a unei creante sau agentul economic care a hotarat sa compenseze sumele cu contributiile curente, cum putea el sa prevada ca doar peste opt luni va fi eliminata posibilitatea de compensare.

Astept raspuns sau opinii de la colegi.

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Recuperare indemnizatie de cm de la fnuas Cislariu_Gica Cislariu_Gica Buna ziua. Va rog sa imi enumerati care sunt cazurile in care un angajator poate sa-si recupereze indemnizatii de concediu medical. Sunt noua in domeniul ... (vezi toată discuția)
Recuperare sume fnuass ContSters223242 ContSters223242 Buna ziua, Am urmarit forum-ul dvs. si stiu ca s-a dezbatut foarte mult subiectul sumelor de recuperat reprezentand diferenta intre contributia datorata de ... (vezi toată discuția)
Recuperarea baniilor pe concediu nikol21n nikol21n buna ziua am si eu o intrebare de unde isi recupereaza banii pe prenatal si postnatal firma si dupa cat timp de la nasterea ?va multumesc:D (vezi toată discuția)