avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 182 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA srl nou neplatitor de tva a achizitionat din spania ...
Discuție deschisă în Taxa pe Valoarea Adaugată - TVA

srl nou neplatitor de tva a achizitionat din spania produse de 14 300 euro , devine platitor de tva in urma acestei achizitii?

un srl infiintat in luna noiembrie 2010 ca fiind neplatitoare de tva a achizitionat dintr-un stat membru ue adica spania confectii in valoare de 14 300 euro.
Iurama acestei achizitii intracomunitare firma devine platitoare de tva sau nu?
care este plafonul care nu trebuie depasit pe un an de zile , sau dupa ce cifra de afaceri firma devine platitoare de tva
VA MULTUMESC ANTICIPAT
Cel mai recent răspuns: xerxes , utilizator 07:25, 16 Martie 2011
“Registrul operatorilor intracomunitari
Art. 158^2 - (1) Incepand cu data de 1 august 2010, se infiinteaza si se organizeaza in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Registrul operatorilor intracomunitari care cuprinde toate persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile care efectueaza operatiuni intracomunitare, respectiv:
a) livrari intracomunitare de bunuri care au locul in Romania potrivit art. 132 alin. (1) lit. a) si care sunt scutite de taxa in conditiile prevazute la art. 143 alin. (2) lit. a) si d);
b) livrari ulterioare de bunuri efectuate in cadrul unei operatiuni triunghiulare prevazute la art. 132^1 alin. (5), efectuate in statul membru de sosire a bunurilor si care se declara drept livrari intracomunitare cu cod T in Romania;
c) prestari de servicii intracomunitare, respectiv servicii pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate de persoane impozabile stabilite in Romania in beneficiul unor persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, altele decat cele scutite de TVA in statul membru in care acestea sunt impozabile;
d) achizitii intracomunitare de bunuri taxabile care au locul in Romania potrivit prevederilor art. 132^1;
e) achizitii intracomunitare de servicii, respectiv cele pentru care se aplica prevederile art. 133 alin. (2), efectuate in beneficiul unor persoane impozabile stabilite in Romania, inclusiv persoane juridice neimpozabile inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 153^1, de catre persoane impozabile nestabilite in Romania, dar stabilite in Comunitate, si pentru care beneficiarul are obligatia platii Taxei potrivit art. 150 alin. (2).
(2) La data solicitarii inregistrarii in scopuri de TVA potrivit art. 153 sau 153^1 persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile vor solicita organului fiscal competent si inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare, de natura celor prevazute la alin. (1).
(3) Persoanele inregistrate in scopuri de TVA potrivit art. 153 si 153^1 vor solicita inscrierea in Registrul operatorilor intracomunitari daca intentioneaza sa efectueze una sau mai multe operatiuni intracomunitare de natura celor prevazute la alin. (1), inainte de efectuarea respectivelor operatiuni.
(4) In vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari, persoanele impozabile si persoanele juridice neimpozabile trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere de inregistrare insotita si de alte documente doveditoare, stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. In cazul persoanelor impozabile este obligatorie prezentarea cazierului judiciar eliberat de autoritatea competenta din Romania al asociatilor, cu exceptia societatilor pe actiuni, si al administratorilor.
(5) In cazul persoanelor prevazute la alin. (2), organul fiscal va analiza si va dispune aprobarea sau respingerea motivata a cererii de inregistrare in Registrul operatorilor intracomunitari, in termen de 10 zile calendaristice de la data inregistrarii cererii de inregistrare la organul fiscal competent.
(6) In cazul persoanelor prevazute la alin. (3), organul fiscal va verifica indeplinirea conditiei prevazute la alin. (8) lit. c) si va dispune aprobarea sau respingerea de indata a cererii.
jester a scris:

iubestedariarta a scris:

da devine platitor de tva deoarece ati atins nivelul de 10.000 de euro achizitie


NU devine platitor de tva in romania. va rog sa nu confundati inregistrarea in scopuri tva pentru achizitii intracomunitare, cf art. 153^1 cod fiscal cu inregistrarea ca platitor de tva in romania.
platitor de tva devine doar in momentul in care depaseste plafonul de 35.000 euro, adica 119.000 lei. firma fiind infiintata in nov., plafonul este de 19.833 lei pana la sfarsitul anului.

hilo: cum ati cumparat produsele? intr-o singura comanda? sau mai multe comenzi succesive?


ART. 1531

Înregistrarea în scopuri de TVA a altor persoane care efectuează achiziţii intracomunitare sau pentru servicii

(1) Are obligaţia să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

a) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate şi care nu au obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi care nu sunt deja înregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziţiei intracomunitare, dacă valoarea achiziţiei intracomunitare respective depăşeşte plafonul pentru achiziţii intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziţia intracomunitară;

b) persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, neînregistrată şi care nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau c) sau a alin. (2), dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislaţia altui stat membru al art. 150 alin. (2), înainte de prestarea serviciului;

c) persoana impozabilă care îşi are stabilit sediul activităţii economice în România, care nu este înregistrată şi nu are obligaţia să se înregistreze conform art. 153 şi care nu este deja înregistrată conform lit. a) sau b) sau a alin. (2), dacă primeşte de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 150 alin. (2), înaintea primirii serviciilor respective.

(2) Persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România, dacă nu este înregistrată şi nu este obligată să se înregistreze conform art. 153, şi persoana juridică neimpozabilă stabilită în România pot solicita să se înregistreze, conform prezentului articol, în cazul în care realizează achiziţii intracomunitare, conform art. 126 alin. (6).

(3) Organele fiscale competente vor înregistra în scopuri de TVA, conform prezentului articol, orice persoană care solicită înregistrarea, conform alin. (1) sau (2).

(4) Dacă persoana obligată să se înregistreze în scopuri de TVA, în condiţiile alin. (1), nu solicită înregistrarea, organele fiscale competente vor înregistra persoana respectivă din oficiu.

(5) Persoana înregistrată în scopuri de TVA conform alin. (1) lit. a) poate solicita anularea înregistrării sale oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care a fost înregistrată, dacă valoarea achiziţiilor sale intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care face solicitarea sau în anul calendaristic anterior şi dacă nu şi-a exercitat opţiunea conform alin. (7).

(6) Persoana înregistrată în scopuri de TVA conform alin. (2) poate solicita anularea înregistrării oricând după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care a optat pentru înregistrare, dacă valoarea achiziţiilor sale intracomunitare nu a depăşit plafonul de achiziţii în anul în care depune această solicitare sau în anul calendaristic anterior, dacă nu şi-a exercitat opţiunea conform alin. (7).

(7) Dacă după expirarea anului calendaristic prevăzut la alin. (5) sau a celor 2 ani calendaristici prevăzuţi la alin. (6), care urmează celui în care s-a efectuat înregistrarea, persoana impozabilă efectuează o achiziţie intracomunitară în baza codului de înregistrare în scopuri de TVA, obţinut conform prezentului articol, se consideră că persoana a optat conform art. 126 alin. (6), cu excepţia cazului în care a depăşit plafonul de achiziţii intracomunitare.

(8) Persoana înregistrată conform alin. (1) lit. b) şi c) poate solicita anularea înregistrării sale oricând după expirarea anului calendaristic în care a fost înregistrată, cu excepţia situaţiei în care trebuie să rămână înregistrată conform alin. (5) - (7).

(9) Organele fiscale competente vor anula înregistrarea unei persoane, conform prezentului articol, dacă:

a) persoana respectivă este înregistrată în scopuri de TVA, conform art. 153 ; sau

b) persoana respectivă are dreptul la anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform prezentului articol, şi solicită anularea conform alin. (5), (6) şi (8).

(10) Înregistrarea în scopuri de TVA conform prezentului articol nu conferă persoanei impozabile calitatea de persoană înregistrată normal în scopuri de TVA, acest cod fiind utilizat numai pentru achiziţii intracomunitare sau pentru serviciile prevăzute la art. 133 alin. (2), primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către persoane impozabile stabilite în alt stat membru.

(11) Prevederile art. 153 alin. (9) se aplică corespunzător şi pentru persoanele înregistrate în scopuri de TVA conform prezentului articol.

Norme metodologiceART. 154

Prevederi generale referitoare la înregistrare
Problema: O societate neplatitoare de TVA, a facut AIC din Germania, firma din Germania fiind platitoare de TVA. Cifra de afaceri a firme romanesti fiind sub 10.000 euro. Se intocmeste Decontul 301?

Solutie PortalContabilitate.ro
Art. 126 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabileste ca, este operatiune impozabila in Romania o achizitie intracomunitara de bunuri, altele decat mijloace de transport noi sau produse accizabile, efectuata de o persoana impozabila ce actioneaza ca atare sau de o persoana juridica neimpozabila, care urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei de catre o persoana impozabila ce actioneaza ca atare si care nu este considerata intreprindere mica in statul sau membru, si careia nu i se aplica prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) cu privire la livrarile de bunuri care fac obiectul unei instalari sau unui montaj sau ale art. 132 alin. 2) cu privire la vanzarile la distanta.
Asa cum prevede alin. (4) al acestui articol, prin derogare de la aceste prevederi, nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila;

b) valoarea totala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al carui echivalent in lei este stabilit prin norme.
Prin urmare, aceasta achizitie de bunuri este impozabila in Romania daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
- valoarea totala a achizitiilor intracomunitare efectuate de catre societatea dvs. depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro
- aceasta achizitie urmeaza unei livrari intracomunitare efectuate in afara Romaniei

- bunurile nu fac obiectul unei instalari sau unui montaj in Romania
- furnizorul nu este considerat intreprindere mica in statul sau membru si nu a considerat aceasta livrare ca o vanzare la distanta ce are locul in Romania.
Cu privire la acest plafon, punctul 2 din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii 571/2003 privind Codul fiscal prevede urmatoarele:

„(5) Echivalentul in lei al plafonului pentru achizitii intracomunitare de 10.000 euro, prevazut la art. 126 alin. (4) lit. b) din Codul fiscal, aplicabil in cursul unui an calendaristic, se determina pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la cifra miilor. Rotunjirea se face prin majorare cand cifra sutelor este egala sau mai mare decat 5 si prin reducere cand cifra sutelor este mai mica de 5, prin urmare plafonul este de 34.000 lei.

(6) In aplicarea art. 126 alin. (5), pentru calculul plafonului de achizitii intracomunitare se iau in considerare urmatoarele elemente:

a) valoarea tuturor achizitiilor intracomunitare, cu exceptia achizitiilor intracomunitare prevazute la alin. (7);

b) valoarea tranzactiei ce conduce la depasirea plafonului pentru achizitii intracomunitare;

c) valoarea oricarui import efectuat de persoana juridica neimpozabila in alt stat membru, pentru bunurile transportate in Romania dupa import.

(7) La calculul plafonului pentru achizitii intracomunitare nu se vor lua in considerare:

a) valoarea achizitiilor intracomunitare de produse accizabile;

b) valoarea achizitiilor intracomunitare de mijloace noi de transport;

c) valoarea achizitiilor de bunuri a caror livrare a fost o livrare de bunuri cu instalare sau montaj, pentru care locul livrarii se considera a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;

d) valoarea achizitiilor de bunuri a caror livrare a fost o vanzare la distanta, pentru care locul livrarii se considera a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (2) si (3) din Codul fiscal;

e) valoarea achizitiilor de bunuri second-hand, de opere de arta, de obiecte de colectie si antichitati, asa cum sunt definite la art. 152^2 din Codul fiscal, in cazul in care aceste bunuri au fost taxate conform unui regim special similar celui prevazut la art. 152^2 din Codul fiscal in statul membru din care au fost livrate;

f) valoarea achizitiilor de gaze naturale si energie electrica a caror livrare a fost efectuata in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit. e) si f) din Codul fiscal.”

In conformitate cu prevederile art. 151 alin. (1) din legea mentionata, persoana care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri care este taxabila, este obligata la plata taxei.
Potrivit art. 153^1 alin. (1) lit. a), persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu sunt deja inregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA conform acestui articol, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara.
Astfel cum este prevazut la punctul 67 alin. (7) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal nu pot comunica acest cod pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate catre alte persoane, acesta fiind comunicat altor persoane numai pentru achizitii intracomunitare de bunuri, pentru prestari de servicii intracomunitare si pentru achizitii de servicii intracomunitare.
In conformitate cu dispozitiile art. 156^3 alin. (1) lit. a) si alin. (2), persoanele impozabile inregistrate conform art. 153^1 depun la organele fiscale competente un decont special de taxa pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile.

Acest decont trebuie intocmit potrivit modelului stabilit prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare. Decontul special de taxa trebuie depus numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei.

Art. 157 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal prevede ca, orice persoana trebuie sa achite taxa de plata organelor fiscale pana la data la care are obligatia depunerii acestui decont.

Astfel, in situatia in care, in conformitate cu cele prezentate, achizitia intracomunitara este taxabila in Romania, societatea dvs. trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153^1 din Codul fiscal inainte de efectuarea acestei achizitii intracomunitare daca valoarea acesteia depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul 2010, sa depuna declaratia 301 “Decont special de TVA” pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea achizitiei intracomunitare si sa achite taxa organelor fiscale pana la aceasta data.

Sursa: Irina Dumitrescu, expert www.portalcontabilitate.ro Material preluat cu acordul editurii Rentrop & Straton.
Ministerul Finantelor Publice a raspuns recent unei solicitari a unei companii de consultanta fiscala cu privire la implicatiile fiscale ale neinregistrarii / inregistrarii cu intarziere in Registrul OperatoriIor Intracomunitari, in situatia in care sunt primite facturi fara TVA pentru bunuri primite de la furnizori din statele Uniunii Europene.

Prin OUG nr. 54/2010 privind unele masuri pentru combaterea evaziunii fiscale s-a introdus o prevedere conform careia incepand cu data de 1 august 2010 se infiinteaza Registrul Operatorilor Intracomunitari („ROI”), in cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

In ROI erau obligate sa se inregistreze toate companiile care efectueaza tranzactii intracomunitare cu bunuri sau servicii. Ca o precizare suplimentara, acelasi act normativ specifica faptul ca in cazul neinregistrarii in ROI, companiile nu vor mai avea cod valabil de TVA pentru operatiuni intracomunitare (i.e. nu vor mai figura in VIES - sistemul de schimb de informatii in domeniul TVA la nivel UE), chiar daca acestea sunt inregistrate in scopuri de TVA in Romania.

Concret, daca o societate inregistrata intr-un alt stat membru efectueaza livrari intracomunitare de bunuri sau prestari de servicii catre o societate din Romania, atunci va trebui sa verifice in VIES daca beneficiarul roman are un cod valabil de TVA. In cazul in care acesta nu s-a inregistrat in ROI, codul sau de TVA nu va aparea in VIES si prin urmare furnizorul/prestatorul va trebui sa aplice tratamentul fiscal corespunzator acestei situatii: emiterea unei facturi cu TVA din statul in care este inregistrat (i.e. livrarea intracomunitara nu va mai fi scutita de TVA).

In ciuda nevalidarii codului de TVA pentru operatiuni intracomunitare, prin neinregistrarea in ROI, si ca urmare a relatiilor comerciale indelungate, clientii firmei de consultanta au primit si facturi fara TVA (i.e. in regim de scutire). In consecinta, ca urmare a multiplelor solicitari primite de la clienti in legatura cu implicatiile fiscale ale neinregistrarii / inregistrarii cu intarziere in ROI, in situatia in care sunt primite facturi fara TVA pentru bunuri primite de la furnizori din statele Uniunii Europene, firma de consultanta a solicitat opinia specialistilor din cadrul Directiei Legislatie TVA din cadrul Ministerului de Finante, pentru a clarifica aceasta situatie.

In cadrul raspunsului primit se specifica faptul ca beneficiarii romani ai unor achizitii intracomunitare de bunuri si servicii au urmatoarele obligatii declarative, fie ca sunt sau nu inregistrati in ROI in functie si de modul de inregistrare in scopuri de TVA:
a) Daca sunt inregistrati conform art.153 din Codul Fiscal (inregistrare normala in scop de TVA) sa depuna decontul de TVA (cod 300), in care sa inregistreze taxa aferenta achizitiilor intracomunitare de bunuri si servicii, ca taxa colectata si ca taxa deductibila, in limitele dreptului de deducere, si sa depuna declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri (i.e. cod 390).
b) Daca sunt inregistrati conform art.153^1 din Codul Fiscal (cei obligati sa se inregistreze doar pentru achizitii intracomunitare) atunci vor depune decontul special de TVA (cod 301) si vor achita catre bugetul statului suma TVA rezultata. De asemenea, vor depune si declaratia recapitulativa privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri (i.e. cod 390).

...........................................................................................................................................................
"Potrivit art. 153^1 alin. (1) lit. a), persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania si persoana juridica neimpozabila stabilita in Romania, neinregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze conform art. 153 si care nu sunt deja inregistrate conform lit. b) sau c) sau alin. (2), care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania, trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA conform acestui articol, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara.
Astfel cum este prevazut la punctul 67 alin. (7) din Titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal nu pot comunica acest cod pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii efectuate catre alte persoane, acesta fiind comunicat altor persoane numai pentru achizitii intracomunitare de bunuri, pentru prestari de servicii intracomunitare si pentru achizitii de servicii intracomunitare.
In conformitate cu dispozitiile art. 156^3 alin. (1) lit. a) si alin. (2), persoanele impozabile inregistrate conform art. 153^1 depun la organele fiscale competente un decont special de taxa pentru achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile."

................................................................................................................................................

In plus, in ceea ce priveste achizitiile intracomunitare facturate cu TVA din alt stat membru, se mai precizeaza faptul ca in situatia in care furnizorul / prestatorul din alt stat membru a emis factura cu TVA din statul sau de provenienta, suma facturata (inclusiv TVA din statul respectiv) va fi inclusa in baza de impozitare a TVA in Romania.

Practic, se va aplica in Romania TVA de 24% atat la valoarea achizitiilor cat si la valoarea TVA din statul membru respectiv pentru acele achizitii de bunuri/servicii care au locul livrarii / achizitiei in Romania, conform regulilor Titlului VI TVA din Codul Fiscal.

Conform prevederilor Codului de Procedura Fiscala, efectuarea de operatiuni intracomunitare de catre agentii economici care nu s-au inscris in ROI, desi erau obligati, se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 RON la 5.000 RON.
hilo a scris:

un srl infiintat in luna noiembrie 2010 ca fiind neplatitoare de tva a achizitionat dintr-un stat membru ue adica spania confectii in valoare de 14 300 euro.
Iurama acestei achizitii intracomunitare firma devine platitoare de tva sau nu?
care este plafonul care nu trebuie depasit pe un an de zile , sau dupa ce cifra de afaceri firma devine platitoare de tva
VA MULTUMESC ANTICIPAT


trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA conform acestui articol, inainte de efectuarea achizitiei intracomunitare, daca valoarea achizitiei intracomunitare respective depaseste plafonul pentru achizitii intracomunitare in anul calendaristic in care are loc achizitia intracomunitara.

Alte discuții în legătură

Pfa inregistrare in roi? flintes flintes Buna ziua ! In legatura cu inregistrarea mea ca PFA neplatitor de TVA in ROI mi sa raspuns. Pentru a desfasura o activitate in UE trebuie sa ma inscriu in ROI ... (vezi toată discuția)
Ce declaratii trebuie depuse in cazul unei achizitii intracomunitare de servicii pentru un ong mariastatescu mariastatescu Buna ziua! Am un ong care urmeaza sa faca achizii de servicii de cercetare de marketing de la o firma din Cipru (8750 euro). Ce declaratii trebuie sa depun? ... (vezi toată discuția)
Achizitii intracomunitare - firma neplatitoare de tva Adinel84 Adinel84 Buna ziua, Am o firma neplatitoare de tva si vreau sa fac achizitii intraconunitare. Trebuie sa ma inregistrez in ROI, daca valoarea achizitiilor intr-un an ... (vezi toată discuția)