avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 526 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Dreptul muncii - contract de ... Cum poti verifica daca angajatorul tau a virat ...
Discuție deschisă în Dreptul muncii - contract de muncă, demisie, salariu şi altele

Cum poti verifica daca angajatorul tau a virat contributia ta la fondul de pensii facultative la care ai aderat?

Situatie:

Am fost intrebata recent despre modalitatea prin care un angajat poate sa verifice daca angajatorul sau a virat contributia sa la fondul de pensii facultative la care a aderat.

Raspuns:

Puteti verifica daca angajatorul a virat lunar contribuţia dumneavoastra la un fond de pensii astfel:

- solicitati departamentului Contabilitate din cadrul firmei la care sunteti angajat o copie dupa dovada ultimei virari a contributiei dvs. lunare la acel fond de pensii;

- solicitati administratorului fondului de pensii facultative la care v-ati inscris o confirmare a ultimei plati facute de catre angajator.

Nu uitati, de asemenea, sa va verificati corespondenta, pentru ca administratorii fondurilor de pensii facultative anunta si in scris participantii despre situatia contributiilor lor sau despre unele modificari contractuale.

Detalii:

In cuprinsul Legii 204 din 2006 privind pensiile facultative regasim:

"CAPITOLUL VIII

Participanţi şi contribuţii

Art. 74.

(3) La semnarea actului de aderare participanţii sunt informaţi asupra condiţiilor schemei de

pensii facultative, mai ales în ceea ce priveşte drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în schema

de pensii facultative, riscurile financiare, tehnice şi de altă natură, precum şi despre natura şi

distribuţia acestor riscuri.""Art. 76. - (1) Contribuţiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei

scheme de pensii facultative, se reţin şi se virează de către angajator sau, după caz, de către

participant, odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, în contul fondului de pensii

specificat în actul individual de aderare.

(2) Contribuţia la un fond de pensii facultative poate fi de până la 15% din venitul salarial brut

lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care aderă la un fond de pensii facultative.

(3) Contribuţia prevăzută la alin. (2) poate fi împărţită între angajat şi angajator potrivit

prevederilor stabilite prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa acestuia, pe baza unui protocol

încheiat cu reprezentanţii angajaţilor. (...)

(5) Angajatorul constituie şi virează lunar contribuţia datorată de fiecare angajat care a aderat la

un fond de pensii facultative, pe baza unui exemplar al actului individual de aderare la prospectul

schemei de pensii facultative încheiat cu un administrator.

(6) Pentru nevirarea la termen a contribuţiilor, Comisia verifică modul de stabilire a dobânzilor şi

penalităţilor de întârziere calculate de administrator, în conformitate cu reglementările în vigoare

referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligaţii bugetare.

(7) Administratorul este obligat să notifice angajatorului, Comisiei şi participantului

neîndeplinirea obligaţiei faţă de fondul de pensii facultative.

(8) Suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative, prevăzută la alin. (2), este

deductibilă pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia,

în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 200 euro, într-un an fiscal.

(9) Suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative ale unui angajator

proporţional cu cota acestuia de participare este deductibilă, la calculul profitului impozabil, în

limita unei sume reprezentând, pentru fiecare participant, echivalentul în lei a 200 euro, într-un an

fiscal.

(10) În vederea recuperării obligaţiei financiare prevăzute la alin. (5), administratorul poate

solicita aplicarea măsurilor de executare silită asupra angajatorului, potrivit dispoziţiilor Codului de

procedură civilă.

(11) Participanţii pot, în orice moment, să modifice, cu respectarea nivelului prevăzut la alin. (2),

să suspende sau să înceteze contribuţiile la un fond de pensii facultative, înştiinţând în scris

administratorul şi angajatorul, după caz, cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data

suspendării sau încetării contribuţiilor.

(12) Înştiinţarea prevăzută la alin. (11) nu va afecta în nici un fel activul personal şi dă dreptul

angajatorului să suspende sau să înceteze obligaţia contractuală."

"Art. 77. - (1) Dacă un participant încetează plata contribuţiei, acesta îşi păstrează drepturile,

conform regulilor schemei de pensii facultative, cu excepţia cazului în care a solicitat un transfer de

lichidităţi băneşti către alt fond de pensii facultative."


Alte discuții în legătură

Pensie facultativa pilonul 3 ContSters23466 ContSters23466 In luna februarie 2010 am incheiat un contract pentru pensie facultativa pilonul 3 cu [Editat-un fond de pensii privat], iar contractul l-am dus la ... (vezi toată discuția)
Pensii facultative ENGFULL ENGFULL cei ce se ocupa de incheierea unor astfel de pensii , vin la angajatori cu un "formular de instiintare a angajatorului " ..........insa legea pensiilor ... (vezi toată discuția)
Pensia facultativa ( pilon iii) stroeion stroeion Primaria poate sa contribuie la pensia facultativa a unui angajat (functionar public) ? Daca da, in baza carei legi ? Concret, ce poate face ? (vezi toată discuția)