avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 1034 soluții astăzi
Forum Discuţii contabile şi ... Cafeneaua economiştilor Ordinul M.F.P. nr. 52/19.01.2012 privind principalele ...
Discuție deschisă în Cafeneaua economiştilor

Ordinul M.F.P. nr. 52/19.01.2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale M.F.P.

In baza art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 4, art. 28, art. 36 alin. (3) si art. 37 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul finantelor publice emite urmatorul ordin:
Art. 1. -
(1) Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) din aceeasi lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii.
(2) Potrivit art. 27 alin. (1) si (2) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic. Durata exercitiului financiar este de 12 luni.
Art. 2. -
Prezentul ordin se aplica de catre entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de catre entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011.
Art. 3. -
Persoanele al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexele nr. 1 si 3, care fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4. -
(1) Potrivit prevederilor art. 5 alin. (11) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru sistemul simplificat de contabilitate.
(2) Persoanele care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale simplificate la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute in anexele nr. 1 si 3.
Art. 5. -
(1) Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, in conditiile prevazute la art. 27 alin. (3) si alin. (31) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, potrivit Sistemului de raportare anuala la 31 decembrie, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
(3) Sistemul de raportare anuala mentionat la alin. (2) se aplica societatilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Entitatile prevazute la alin. (3) intocmesc raportari anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea.
(5) Formatul electronic al situatiilor financiare anuale intocmite de entitatile al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
6) La intocmirea situatiilor financiare anuale prevazute la alin. (5) sunt avute in vedere atat prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.878/2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 6. -
Persoanele prevazute la art. 3, precum si sucursalele cu sediul in Romania care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, respectiv filialele unei societati-mama cu sediul in strainatate sau filialele filialelor unei societati-mama straine, care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt denumite in intelesul prezentului ordin entitati.
Art. 7. -
(1) Potrivit prevederilor art. 36 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare anuala.
(2) Sistemul de raportare anuala prevazut in anexa nr. 2 se aplica, de asemenea, entitatilor prevazute la alin. (1), precum si subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European.
(3) Potrivit art. 5 din Legea nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European nu intocmesc situatii financiare anuale pentru propria activitate.
Art. 8. -
(1) Se aproba structura formularelor "Date informative" (cod 30) si "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), prevazute in anexa nr. 3.
(2) Situatiile financiare anuale, respectiv situatiile financiare anuale simplificate intocmite la 31 decembrie de entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, precum si raportarile anuale la 31 decembrie vor fi insotite de formularele prevazute la alin. (1).
Art. 9. -
(1) Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie avand in vedere pe langa reglementarile aplicabile acestora si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.4 si I.1.5 din anexa nr. 1.
(2) Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie avand in vedere pe langa reglementarile aplicabile acestora si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3 din anexa nr. 1.
Art. 10. -
(1) Regiile autonome, societatile sau companiile nationale si societatile comerciale care au beneficiat in anul 2011 de sume de la bugetul de stat ori de la bugetele locale pentru finantarea investitiilor isi majoreaza patrimoniul sau capitalul social, dupa caz, cu valoarea acestora, in conditiile legii. Se excepteaza sumele acordate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale pentru finantarea investitiilor aferente domeniului public, precum si sumele acordate pentru finantarea investitiilor care au scheme de ajutor de stat aprobate conform prevederilor legale.
(2) Operatiunile de majorare a patrimoniului, respectiv a capitalului social cu sumele prevazute la alin. (1), efectuata cu respectarea prevederilor legale, se inregistreaza in contabilitate potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
Art. 11. -
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.870/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 889 din 30 decembrie 2010.
Art. 12. -
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 16 ianuarie 2012.
Nr. 52.

Sursa: [ link extern ]


O.M.F.P.52/2011 in format electronic, publicat pe site-ul Monitorului Oficial.
Publicat in Monitorul Oficial nr. 46 din 19 ianuarie 2012

[ link extern ]
Cel mai recent răspuns: Gabriela Monica Ionescu , Consultant fiscal 06:30, 7 Februarie 2012
Cum atasam documentele la PDF-ul pentru bilantul contabil (situatiile financiare) la 31.12.2011


Pornind de la articolul publicat saptamana trecuta pe subiectul ca pentru bilantul la 31.12.2011 vom scana toate documentele continute in dosarul de bilant

[ link extern ]

venim azi cu o serie de precizari cu privire la cum se ataseaza documentele la PDF-ul furnizat de ANAF pentru generarea bilantului la 31.12.2011.
Astfel, dupa ce ati intocmit toate documentele solicitate din punct de vedere legal pentru dosarul de bilant, respectiv:
- note explicative la situatiile financiare anuale;
- situatia modificãrilor capitalului propriu si situatia fluxurilor de numerar, dupã caz;
- raportul administratorilor;
- raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupã caz;
- propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;
- declaratia scrisã a persoanelor prevãzute la art. 10 alin. (1) din legea contabilitãtii, prin care îsi asumã rãspunderea pentru întocmirea situatiilor financiare anuale)
mergeti si scanati-le alb-negru, lizibil, si cu o rezolutie care sa permita încadrarea în limita a 10 MB a fisierului PDF la care este atasat fisierul zip. Recomandam sa denumiti fisierul ce contine scanarile ca “Anexe Bilant 31.12.2011″
Dupa ce le-ati scanat, faceti o arhiva .zip, adica dati click dreapta pe fisierul scanat si alegeti “Add to Anexe Bilant 31.12.2011.zip”. Daca ati facut asa, atunci va aparea langa fisierul ce contine scanarile un fisier “Anexe Bilant 31.12.2011.zip”.
Deschideti apoi PDF-ul (aplicatia ANAF) in care ati compeltat datele necesare pentru bilant, iar daca stiti sigur ca ati terminat cu introducerea datelor, pe ambele coloane, mergeti in prima pagina si dati click pe butonul “Validare”.
In urma click-ului pe butonul “Validare” va aparea un mesaj care va spune ca datele introduse sunt corecte. Dati OK acestui mesaj iar apoi va aparea un alt mesaj care va va solicita atasarea fisierului .zip. Dati OK mesajului, dupa care se va deschide o fereastra in care va trebui sa navigati personal pana la locatia unde este fisierul “Anexe Bilant 31.12.2011.zip”. Selectati fisierul si dati OK, iar apoi totul este in regula.


[ link extern ]
In 03 februarie 2012 a fost modificata versiunea formularului de depunere a Situatiilor financiare anuale la data de 31.12.2011.

[ link extern ]~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Bilant on line George Moraru George Moraru Am inteles ca se pot depune bilanturi on-line cu semnatura digitala. Dar notele si alte declaratii se depun in format zip nu mai mare de 10 MB. A aflat cineva ... (vezi toată discuția)
Depunere bilant on-line claudiaP claudiaP Buna dimineata, Spuneti-mi va rog pentru depunerea bilantului on -line anexele mele sunt intocmite in word. Acestea trebuiesc semnate de catre administrator ... (vezi toată discuția)
Bilant de lichidare lavih lavih Regimul Contabil si fiscal a societatilor aflate in lichidare.bilantul societatilor aflate in procesul de dizolvare simultan cu licu hidare 15.12.2011 si ... (vezi toată discuția)