avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 436 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Procedura în faţa instanţei ... Codul penal și Codul de procedură penală, ...
Discuție deschisă în Procedura în faţa instanţei penale - reguli, acte, termene, căi de atac

Codul penal și Codul de procedură penală, modificate în acord cu directivele europene și cu decizii ale Curții Constituționale pronunțate în perioada 2014-2016

Guvernul a modificat și completat, astăzi, prin ordonanță de urgență, Legea nr. 286/2009 privind Codul penal și Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală. Ordonanța de urgență a fost adoptată având în vedere, în principal faptul că de la intrarea în vigoare a noului Cod de procedură penală și până în prezent au fost adoptate un număr de 15 decizii ale Curții Constituționale care au produs un impact important asupra acestui act normativ; este necesară transpunerea urgentă a unor acte normative ale Uniunii Europene din domeniul dreptului penal, dar și dreptului procesual-penal; necesitatea stringentă a unor intervenții legislative pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal, semnalate de instituțiile din cadrul sistemului judiciar.

Intervenții legislative necesare ca urmare a pronunțării de către Curtea Constituțională a unor decizii de admitere a excepțiilor de neconstituționalitate cu privire la Codul de procedură penală

Prin cea mai recentă decizie a CCR, s-a constatat că renunțarea la urmărirea penală de către procuror, fără ca aceasta să fie supusă controlului și încuviințării instanței de judecată, echivalează cu exercitarea de către acesta a unor atribuții ce aparțin sferei competențelor instanțelor judecătorești. Astfel, Curtea constată că renunțarea de către procuror la urmărirea penală, în condițiile reglementate la art. 318 alin. (1) din Codul de procedură penală, contravine legii fundamentale .

Astfel, Guvernul a decis să intervină legislativ pentru a reglementa o procedură prin care judecătorul de cameră preliminară hotărăște, prin încheiere motivată, în camera de consiliu, cu citarea părților, suspectului, persoanei vătămate și altor persoane interesate, precum și cu participarea procurorului, asupra legalității și temeiniciei soluției de renunțare la urmărirea penală dată de procuror.

Modificările operate au în vedere și alte intervenții necesare pentru punerea de acord a Codului de procedură penală cu 15 decizii ale Curții Constituționale pronunțate în ultima perioadă și care reclamau intervenție legislativă în materii precum :

- participarea procurorului sau a unor părți în procesul penal la unele etape procedurale;

- procedura soluționării plângerii împotriva soluțiilor procurorului;

- procedura acordului de recunoaștere a vinovăției;

- necesitatea reglementării unor căi de atac care să permită şi contestarea luării măsurii asigurătorii de către judecătorul de cameră preliminară ori de către instanța de judecată;

- clarificarea unor competențe.

Transpunerea urgentă a unor acte normative ale Uniunii Europene din domeniul dreptului penal, dar și dreptului procesual-penal

Prin ordonanța de urgență sunt transpuse și prevederi din următoarele directive pentru care termenul prevăzut în cadrul acestora a expirat cu consecințe inclusiv de natură pecuniară care pot fi aplicate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene:

- Directiva 2011/93/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului, față de care procedura de infringement a fost declanșată în cursul anului 2014 (Cauza 2014/0192); termenul de transpunere a expirat la 18 decembrie 2013

- Directiva 2008/99/CE privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal și Directiva 2009/123/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 octombrie 2009 de modificare a Directivei 2005/35/CE privind poluarea cauzată de nave şi introducerea unor sancțiuni în caz de încălcare; termenul de transpunere a expirat la 26 decembrie 2010, respectiv 16 noiembrie 2010

- Directiva 2012/13/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale; termenul de transpunere a expirat la 2 iunie 2014

- Directiva 2012/29/UE de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, față de care a fost declanșată procedura de infringement în luna ianuarie 2016 ; termenul de transpunere a expirat la data de 16 noiembrie 2015

- Directiva 2014/62/UE privind protecția prin măsuri de drept penal a monedei euro și a altor monede împotriva falsificării – termen de transpunere 23 mai 2016

Pentru transpunerea dispozițiilor acestor directive, au fost redactate texte referitoare la:

- introducerea unor variante agravate ale infracțiunilor împotriva libertății și integrității sexuale sau a celor de pornografie infantilă, precum și a unor noi modalități de comitere a unora dintre aceste infracțiuni;

- asigurarea anumitor măsuri speciale de protecție a anumitor categorii vulnerabile de victime, precum și asigurarea pentru victimă, încă de la primul contact cu autoritățile competente, a posibilității de a înțelege și de a se face înțeleasă în vederea exercitării ulterioare a drepturilor sale în cadrul procesului penal;

- introducerea unui model al notei scrise înmânate persoanelor care au calitatea de suspect, inculpat sau condamnat în cadrul procedurilor penale, având în vedere faptul că legislația statelor membre trebuie să prevadă obligativitatea furnizării către persoanele arestate sau reținute în cursul procedurilor penale a unei note scrise privind drepturile acestora;

- agravarea regimului sancționator al persoanei juridice pentru încălcarea normelor privind protecția mediului cuprinse în Codul penal, prin sporirea sumei corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică în cazurile de poluare sancționate de actul normativ european;

- introducerea tentativei la emiterea frauduloasă de monedă

Intervenții legislative pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal, semnalate de instituțiile din cadrul sistemului judiciar

Codul de procedură penală a fost modificat pentru a lămuri interpretarea unor texte si realizează corelările necesare pentru aplicarea acestora. S-au adus modificări procedurii acordului de recunoaștere a vinovăției, astfel încât și minorii să poată încheia acorduri de recunoaștere a vinovăției, cu încuviințarea reprezentantului lor legal.

De asemenea, s-a completat cadrul normativ al asistenței juridice obligatorii prevăzut de codul de procedură penală – confirmându-se jurisprudența instanțelor; s-a reglementat obligativitatea acesteia și în procedura în cameră preliminară în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani.

Concluzii:

Pentru a preveni o succesiune de acte normative distincte, ordonanța de urgență concentrează într-un singur demers intervenția legislativă asupra Codului de procedură penală, în special, și realizează toate corelările implicate de diversele motive care justifică intervenția. Nefinalizarea dezbaterii în procedura parlamentară asupra proiectelor de lege inițiate de Guvern în urma publicării deciziilor de neconstituționalitate ale Curții Constituționale conduce la soluții neunitare în practică.

Din totalul modificărilor operate, aproximativ 30 au vizat transpunerea celor 5 directive, mai mult de 50 de puncte au vizat punerea textelor codurilor în acord cu deciziile Curții Constituționale . De asemenea, au fost făcute modificări pentru impunerea unei practice unitare avându-se în vedere jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, restul modificărilor reprezentând reglementări solicitate de practicieni ori texte de corelare, a căror includere în proiect urmărește o clarificare cât mai rapidă a cadrului normativ procesual-penal.

Textele contribuie nemijlocit la stabilitate legislativă, aduc un plus de valoare celor două coduri, sporesc protecția unor categorii de persoane vulnerabile (minori, victimele infracțiunilor), respectiv consolidează caracterul echitabil al procesului penal prin sporirea garanțiilor procesuale.
Sursa: [ link extern ]
Cel mai recent răspuns: eusaisapte , utilizator 06:33, 18 Iulie 2016
1. Prima problema. Neretroactivitatea legii raportat la art. 318 din CPP. In fapt, pe data de 10.12.2015 procurorul a renuntat la urmarirea penala cf. art. 314 (1) b) si art. 318 (1-2) din CPP in mod aberant deoarece aveam calitatea de suspect, apoi prin Decizia nr. 23 din 20.01.2016 CCR a declarat art. 318 din CPP neconstitutional. Intre timp am facut plangerea impotriva actelor procurorului cerand preschimbarea in ordonanta de clasare cf. art. 16 (1) a) deoarece fapta nu exista material, invocand Decizia 33/2015 a ICCJ in dezlegarea unor chestiuni de drept

Art. V. - Soluțiile de renunțare la urmărire penală, dispuse de procurori până la publicarea Deciziei Curții Constituționale nr. 23/2016, în Monitorul Oficial al României
, Partea I, nr.240 din 31 martie 2016, sunt și rămân valabile, urmând a fi supuse căilor de atac, termenelor şi condițiilor de exercitare ale acestora prevăzute de Codul de procedură penală la momentul dispunerii soluțiilor de renunțare.

2. A doua problema.
60 După alineatul (12) al articolului 246 se introduce un nou alineat, alin.(13), cu următorul cuprins: „(13) În cazul în care dispune o soluţie de netrimitere în judecată, procurorul sesizează judecătorul de cameră preliminară pentru confirmarea ori, după caz, înlocuirea sau încetarea măsurii. Acesta, în camera de consiliu, cu participarea procurorului, ascultă, dacă este posibil, persoana supusă măsurii provizorii, în prezenţa avocatului său, şi, după efectuarea unei expertize medico-legale, se pronunţă prin încheiere motivată. Împotriva încheierii se poate formula contestaţie, în termen de trei zile de la pronunţare, care se soluţionează de către judecătorul de cameră preliminară de la instanţa ierarhic superioară celei sesizate sau, după caz, de completul competent de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în camera de consiliu.”

Efectuarea expertizei medico-legale nu poate avea loc datorita art. 184 (1)(3) din CPP si art. 11 din Legea 487/2002, adica se dispune doar fata de acuzatii de omor sau pruncucidere si doar cu acordul lor scris, documentat si informat (in fata organului judiciar). Mai mult cf. art. 10 din Legea 487/2002 expertiza psihiatrica se face doar direct in fata psihiatrului, unde taci din gura daca esti destept sau altfel daca stii ce faci :)

Art. 246 (13) din CPP este neconstitutional din foarte multe puncte de vedere, art. 22, art. 23 (11) si art. 1(5), art.124(1) si art. 126(1)din CR cf. Decizia nr. 23 din 20.01.2016 a CCR

Sunt aproape sigur ca adaugirea art. 246 (13) din CPP are de-a face cu cazul meu, fiindca procurorul a intentat actiunea de obligarea la tratament medical provizoriu fara expertiza medico-legala psihiatrica si fara sa anunte instanta ca a renuntat la urmarirea penala intre timp, si fara sa anunte instanta ca exista autoritatea de lucru judecat (bineinteles), si

fiindca am sesizat probabil toate institutiile competente, inclusiv pe d-na Monica Macovei...3. A treia problema. Neconstitutionalitatea renuntarii la urmarirea penala persista in art. 314 (1) b) din CPP. Achtung - a fost scoasa special referinta la inculpat si suspect pentru fraierit cei care nu au cunostinte de drept, dar eu stiu ca ea a existat si este implicit neconstitutionala cand se dispune fata de persoanele fata de care exista prezumtia de nevinovatie cf. art. 4 si art. 99 din CPP, adica suspectul si inculpatul4. A patra problema.
79. La articolul 314 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,b) renunţarea la urmărirea penală, când nu există interes public pentru continuarea urmăririi penale.”
80.La articolul 315 alineatul (2),litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:,,e) sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare ori, după caz, de confirmare, de înlocuire sau de încetare a măsurilor de siguranţă prevăzute de art.109 sau art.110 din Codul penal, dispoziţiile art.246 alin.(13) aplicându-se în mod corespunzător.”

"de confirmare" evident infatiseaza relatiile ceausiste dintre procuror si judecator. Procurorul n-are dreptul sa renunte la urmarirea penala si prin urmare judecatorul n-are ce sa confirme. Termenul corect era judecarea si achitarea, iar atributia procurorului poate fi doar trimiterea in judecata (nu cred ca procuorurul are dreptul sa pronunte solutii de clasare, deoarece in practica refuza sa administreze probele si inchide dosarul abuziv - e fapt de notorietate. Chiar daca nu exista probe, tot judecatorul ar trebui sa le administreze si sa decida daca exista temei de inceperea judecatorii sau nu, ca-n civil dealtfel)

Art. 315 (2) e) din CPP are aceeasi problema cu neconstitutionalitatea ca art. 314 si art. 318, deoarece daca fapta nu exista material indiferent de abuzurile procurorului, o persoana nu poate fi considerata alienata mintal evident decat in imaginatia procurorului - instanta condamna o persoana stabilind existenta faptei si legatura de cauzalitate cu faptuitorul, si apreciaza daca aceasta ridica banuiala legitima a alienarii mintale a faptuitorului. Din punctul meu de vedere toti coruptii sunt alienati mintal (sociopati), deci imaginati-va ce-ar fi daca m-as face procuror :)5. A cincea problema.
87. După alineatul (5) al articolul ui 335 se introduce un nou alineat, alin. (6), cu următorul cuprins: „ (6) Dacă procurorul ierarhic superior celui care a dispus soluţia infirmă soluția de netrimitere în judecată și dispune redeschiderea urmăririi penale, anterior comunicării ordonanței care cuprinde această soluție, redeschiderea urmăririi penale nu este supusă confirmării judecătorului de camera preliminară.”

Aceeasi problema cu neconstitutionalitatea ca art. 314 (1) b), art. 318, art. 315 (2) e) din CP1. Prima parte pozitiva (minora), s-a majorat termenul contestatieii in anulare de la 10 la 30 de zile
Art.428. - Termenul de introducere a contestaţiei în anulare
(1) Contestaţia în anulare pentru motivele prevăzute la art.426 lit. a) şi c)
h) poate fi introdusă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei
instanţei de apel.113. La articolul 453 alineatul (1), litera (f) se modifică și va avea următorul cuprins:
„f) hotărârea s-a întemeiat pe o prevedere legală care, după ce hotărârea a devenit definitivă
, a fost declarată neconstituţională ca urmare a admiterii unei excepții de econstituționalitate ridicate în acea cauză, în situaţia în care consecinţele încălcării dispoziţiei constituţionale continuă să se producă şi nu pot fi remediate decât prin revizuirea hotărârii pronunţate.


exista o decizie aberanta a CCR care eliminase acest articol. Acum pot face si revizuirea daca am nevoie invocand exceptia legii penale mai favorabile in derogare de la principiul neretroactivitatii legii

Acest articol nu precizeaza daca s-a dat o lege intre timp cum ar fi aceasta ordonanta, fiindca aceea este deasemenea supusa principiului neretroactivitatii legii

Deoarece acest text este aplicabil solutiilor judecatorilor si nu ale procurorilor, abrogarea sa temporara sau mai degraba poate suspendarea de drept dat fiind ca nu stiu daca a si avut loc abrogarea, este irelevanta situatiei mele in sensul negativ, si oricum era irelevanta din alte motive cum ar fi cel ca art. 318 in cauza mea nu exista indiferent ca este reintrodus prin ordonanta de urgenta, cf. art. V din ordonanta, principiul neretroactivitatii legii si alte prevederi ale actelor normative de acest gen2. A doua parte pozitiva, avantaje victime:
- art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (5) prima teză, art. 7 alin. (2), (3), (4), art. 11 alin. (3), art. 20 lit. a)
- c), art. 22 alin. (3), (4) și (6), art. 23 alin. (1) și (2), lit. a)-d), art. 24 alin. (1) lit. a), alin (2) din Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012, de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului, publicată în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene seria L nr.315 din 14 noiembrie 2012

[ link extern ]3.
Articolul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:
"(1)Atunci când sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege referitoare la statutul de
martor ameninţat sau vulnerabil ori pentru protecţia vieţii private sau a demnităţii,
organul de urmărire penală poate dispune faţă de persoana vătămată ori faţă de partea
civilă măsurile de protecţie prevăzute la art.124 - 130, care se aplică în mod
corespunzător.”
4.
16. După alineatul (5) al articolului 111 se introduc cinci noi alineate, alin. (6) - (10), cu următorul cuprins:
7„ (6) În cazul persoanelor vătămate, pentru care a fost stabilită în condiţiile legii existenţa unor nevoi specifice de protecţie, organul judiciar poate dispune una sau mai multe dintre următoarele măsuri, atunci când este posibil şi când acesta apreciază că nu se aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor: a) audierea acest
ora în incinte concepute sau adaptate acestui scop; b) audierea acestora prin intermediul sau în prezenţa unui psiholog sau al altui specialist în consilierea victimelor;
c) audierea acestora cât şi eventuala lor reaudiere se realizează de aceeaşi persoană, dacă acest lucru este posibil şi dacă organul judiciar apreciază că aceasta nu aduce atingere bunei desfăşurări a procesului ori drepturilor şi intereselor părţilor.
Cica a intrat in vigoare pe 23.05.2016, deci cel mai probabil n-a avut timp nimeni s-o modifice

[ link extern ]
Ma intereseaza cine sunt autorii OUG 18/2016.

Am observat deja o greseala si am scris un memoriu la MJ:

Va rog sa corectati urmatorul articol deoarece este nelegal:

OUG 18/2016

109. La articolul 426 literele (c) – (h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

d) când instanţa de apel nu a fost compusă potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;


Textul de lege original

d) cand instanta nu a fost compusa potrivit legii ori a existat un caz de incompatibilitate;


deoarece cf. art. 426 din CPP “Impotriva hotararilor penale definitive se poate face contestatie in anulare…”. Cf. art. 370 din CPP hotarari penale sunt sentinta, decizia si incheierea. Cf. art. 551 din CPP toate hotararile judecatoresti pot ramane definitive.

Conform literaturii de specialitate caile de atac extraordinare a contestatiei in anulare si revizuire sunt cai de atac de revizuire, si caile de atac ordinare sunt cai de atac de reformare
Una din diferente este ca retractarea este operata de aceeasi instanta iar reformarea de instanta superioara…

Va avertizez ca aceasta modificare nu este de natura de a ma impiedica efectiv sa folosesc contestatia in anulare impotriva hotararilor definitive, insa tocmai din cauza greselii judecatorii romanii deoarece ... sunt usor de “indus in eroare” prin orice aberatie care poarta aspectul unui “ordin pe unitate” si prin urmare aceasta greseala poate conduce la o situatie litigioasa cel putin intre mine si Ministerul Justitiei asa cum l-ati condus in aceasta privinta
...
"
O hiba in OUG 18/2016 prin care contestatia in anulare poate fi invocata oricand

Noul art. 428 prevede "1) Contestaţia în anulare pentru motivele prevăzute la art.426 lit. a) şi c) - h) poate fi introdusă în termen de 30 de zile de la data comunicării deciziei
instanţei de apel."

Fiindca nu este prevazut termenul de introducere a contestatiei in anulare impotriva altor hotarari decat cele alte instantei de apel, adica o contestatie in anulare impotriva unei hotarari asupra unei cereri de apel, contestatia in anulare impotriva oricaror altor cereri poate fi introdusa oricand

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Exista autoritatea de lucru judecat intre contenciosul administrativ si contenciosul constitutional? eusaisapte eusaisapte Pot sesiza contenciosul administrativ cf. art. 1 (7) din Legea 554/2004 cu privire la ordonanta notorie de modificare a CPP, mai precis cu privire la ... (vezi toată discuția)
Pot face plangere impotriva solutiilor si masurilor procurorului in instanta - de inceperea urmaririi penale, de continuarea urmaririi penale? eusaisapte eusaisapte pot face plangere impotriva solutiilor si masurilor procurorului in instanta - de inceperea urmaririi penale, de continuarea urmaririi penale? Nu sunt de ... (vezi toată discuția)
Ce se intampla cu ordonantele de renuntare la up emise inainte de neconstitutionalitatea art. 318 din cpp din 20.01.2016? eusaisapte eusaisapte ce se intampla cu ordonantele de renuntare la UP emise inainte de neconstitutionalitatea art. 318 din CPP din 20.01.2016? Eu am o ordonanta de renuntarea la ... (vezi toată discuția)