avocatnet.ro explicăm legislația
Caută (ex. salariu minim) 342 soluții astăzi
Forum Discuţii juridice Asociaţii de proprietari / ... La orice Adunare Generală DOAR MEMBRII ASOCIAȚIEI DE ...
Discuție deschisă în Asociaţii de proprietari / locatari

La orice Adunare Generală DOAR MEMBRII ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI, SEMNATARI ÎN ACORDUL DE ASOCIERE AFLAT LA JUDECĂTORIE, au dreptul să voteze, să candideze, să aleagă și să fie aleși în conducerea Asociației.

Dacă pentru orice Adunare Generală a oricărei Asociații de Proprietari nu au fost convocați ABSOLUT TOȚI MEMBRII ASOCIAȚIEI PENTRU ORICE ADUNARE GENERALĂ RECONVOCATĂ (pentru prima Adunare Generală trebuie să se convoace TOȚI PROPRIETARII ASOCIAȚIEI), procesul verbal cu hotărârile Adunării Generale va fi anulat retroactiv de către Instanțele de judecată, fără comentarii, urmând și anularea contractelor și a altor acte subsecvente !
Dar cum procedăm, știind că în Asociația noastră nu se știu care sunt membrii Asociației, deoarece avem același Acord de Asociere și același Statut de acum ... 23 de ani, din ... 1997 ???
Pe cine au convocat și vor convoca incompetenții ăștia care ne conduc ilegal Asociația de Proprietari (n-au fost aleși conform procedurilor legale de convocare), cumva pe DECEDAȚI și pe ne-proprietari (cei care figurau în 1997) ?
De acum, la orice Adunare Generală care se va organiza în Asociația noastră, în prezența Poliției, dar și a inspectorilor de la Primăria locală, VA FI OBLIGATORIU SĂ SE VERIFICE DACĂ PERSOANELE PREZENTE LA ACEA ADUNARE GENERALĂ AU MAI ALES CALITATEA DE MEMBRI ASOCIAȚI.
Cei care la ședința oricărei Adunări Generale nu aduc dovada că sunt MEMBRI semnatari în Acordul de Asociere aflat la Judecătoria locală, nu au niciun drept să voteze, să candideze, să aleagă și să fie aleși în cadrul Asociației de Proprietari, mai ales în conducerea Asociației !
Legea nr. 196/2018 este extrem de explicită prin obligațiile aflate la articolul 27, care arată că „DOAR MEMBRII ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI, SEMNATARI ÎN ACORDUL DE ASOCIERE, AU DREPTUL DE A VOTA, DE A CANDIDA, DE A ALEGE ȘI DE A FI ALEȘI ÎN ORGANIGRAMA ASOCIAȚIEI RESPECTIVE, ÎN ORICE ADUNARE GENERALĂ LEGAL CONVOCATĂ, PENTRU TOȚI PROPRIETARII ȘI MEMBRII ASOCIAȚIEI”.
La fel, dacă președintele și membrii Comitetului Executiv, nu figurează ca semnatari în Acordul de Asociere aflat în Registrul Public de la Judecătorie, aceștia NU AU CALITATEA DE MEMBRI AI ASOCIAȚIEI RESPECTIVE, și astfel ei nu au avut și nu au dreptul să semneze acte juridice în numele proprietarilor MEMBRI ai Asociației respective, aceștia încălcând extrem de clar articolul 54 alineatul 1 și articolul 56 alineatul 1 - astfel, orice Adunare Generală va fi ilegală și se va anula retroactiv de către Instanțele de judecată, conform celor 3 articole din Legea nr. 196/2018, încălcate fără dubii.
Dacă președintele sau/și cel puțin unul din membrii Comitetului Executiv nu au calitatea de proprietari, dar și calitatea de MEMBRI ai respectivei Asociații de Proprietari (să fie semnatari în Acordul de Asociere al acelei Asociații), aceștia au încălcat fără dubii Legea nr. 196/2018, art. 27, art. 54 alin. 1 și art. 56 alin. 1, coroborate cu art. 104 alin. 2, art. 17 alin. 2, 3, 7, 8 și 9, art. 21, art. 57 literele c și o (Statutul e CADUC, expirat și fără vreo valoare juridică dacă nu a fost actualizat conform Legii nr. 196/2018), art. 105, art. 107 litera c.
Art. 2. - În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
a) Acord de Asociere - actul care consfințește decizia a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor DINTR-UN CONDOMINIU de a se asocia în condițiile prezentei legi; ♦ NOTĂ: Dovada că Asociația de Proprietari nr. 71 din Brăila s-a constituit și funcționează ilegal și în prezent, este faptul că ACORDUL DE ASOCIERE NU S-A ÎNTOCMIT ÎN 1997 PRIN DECIZIA A 1/2 + 1 DIN TOTALUL PROPRIETARILOR „UNUI SINGUR CONDOMINIU” (BLOC-CLĂDIRE-IMOBIL), ȘTIIND CĂ A.P.71 BRĂILA ARE ÎN COMPONENȚĂ NU MAI PUȚIN DE ... 9 CONDOMINII-BLOCURI-CLĂDIRI - este evident că A.P.71 FUNCȚIONEAZĂ TOTAL ILEGAL dacă nu s-a constituit doar pentru un singur Condominiu, care trebuie să aibă, în mod OBLIGATORIU, părți, proprietăți și branșamente comune, ceea ce este imposibil de realizat în cazul celor 9 blocuri ale A.P.71.
o) MEMBRU al Asociației de Proprietari - PROPRIETARUL SEMNATAR AL ACORDULUI DE ASOCIERE (...);
Art. 27. - (Doar) TOȚI PROPRIETARII MEMBRI AI ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI AU DREPTUL să participe, cu drept de vot, la Adunarea Generală a Asociației de Proprietari, să își înscrie candidatura, să candideze, să aleagă și SĂ FIE ALEȘI ÎN STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (în conducerea acesteia).
Art. 54. - (1) Membrii Comitetului Executiv SUNT DESEMNAȚI DE CĂTRE ADUNAREA GENERALĂ a Asociației de Proprietari, DINTRE MEMBRII ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI.
Art. 56. - (1) Președintele Asociației de Proprietari este candidatul, MEMBRU AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI, ales prin voința sa și a jumătate plus unu DIN NUMĂRUL PROPRIETARILOR PREZENȚI ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE. ♦ NOTĂ: Dacă președintele oricărei Asociații de Proprietari din România își încalcă atribuțiile (obligațiile) explicite prevăzute în Legea nr. 196/2018, articolul 57 (mai ales literele a, c, d, e, i, j, k, n, o, r și s), plus articolele 53. 54, 55, 56 și 58, va fi amendat fără dubii de către cei din Primăria și/sau din Poliția Locală cu sume cuprinse între 2.500 de lei și 5.000 de lei, conform art. 102, alin. 1 litera e.
Art. 57. - PREȘEDINTELE ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII:
c) SUPRAVEGHEAZĂ ȘI URMĂREȘTE CORECTA PUNERE ÎN APLICARE A HOTĂRÂRILOR ADUNĂRII GENERALE, respectarea prevederilor Statutului și Acordului de Asociere și aplicarea deciziilor Comitetului Executiv;
d) ADUCE LA CUNOȘTINȚĂ PROPRIETARILOR PREVEDERILE STATUTULUI și Regulamentului Condominiului;
k) ÎNTOCMEȘTE TABELUL NOMINAL CONVOCATOR (...) pentru Adunările Generale și ASIGURĂ SEMNAREA ACESTUIA DE CĂTRE PROPRIETARII ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI;
o) ÎN CAZUL MODIFICĂRII CADRULUI LEGISLATIV PRIVIND ASOCIAȚIILE DE PROPRIETARI, PREȘEDINTELE CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI PENTRU MODIFICAREA CONFORMĂ A STATUTULUI ASOCIAȚIEI;
Art. 104 alin. (2) - Asociațiile de Proprietari înființate anterior intrării în vigoare a prezentei legi (...) SE VOR ORGANIZA ȘI VOR FUNCȚIONA ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE PREZENTEI LEGI NR. 196/2018.

Ascultați confirmarea celor scrise mai sus (doar MEMBRII Asociației de Proprietari au dreptul legal de a vota, de a candida, de a alege și de a fi aleși într-o funcție, în cadrul Adunării Generale) din partea avocatului Gelu Pușcaș, care este foarte explicit în această înregistrare video LIVE, descărcată pe YouTube: [ link extern ]

♦ VEDEȚI SENTINȚE LEGATE DE LIPSA CALITĂȚII DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI PENTRU PREȘEDINTE ȘI PENTRU CEI MAXIM 4 MEMBRI AI COMITETULUI EXECUTIV AL ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI: [ link extern ]
Ultima modificare: Luni, 10 August 2020
flory_mr, utilizator
Cel mai recent răspuns: latka , moderator 16:23, 21 Octombrie 2020
:)))) De ce nu citați tot articolul? În prima parte scrie ca-și păstrează statutul juridic, iar în a doua ca nu se re-organizează, ci ca se organizează, adică va asimila și noile prevederi din legea 196, cum ar fi de exemplu contul bancar unic și obligațiile de folosire prioritara.

Art. 104 aliniatul 2 :
Asociatiile de proprietari infiintate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi isi pastreaza statutul juridic obtinut la data infiintarii acestora, dar se vor organiza si vor functiona in conformitate cu prevederile prezentei legi.

Lăsați - o baltă, ca nu mai convingeți pe nimeni, dacă deja nu v-ați convins vecinii și instanța :))))
Ultima modificare: Sâmbătă, 3 Octombrie 2020
latka, moderator
latka a scris:

:)))) De ce nu citați tot articolul ? În prima parte scrie că-și păstrează statutul juridic, iar în a doua că nu se re-organizează, ci că se organizează, adică va asimila și noile prevederi din legea 196/2018, cum ar fi de exemplu contul bancar unic și obligațiile de folosire prioritară.
Art. 104 aliniatul 2 :
Asociațiile de proprietari înființate anterior intrării în vigoare a prezentei legi își păstrează statutul juridic obținut la data înființării acestora, dar se vor organiza și vor funcționa în conformitate cu prevederile prezentei legi.
Lăsați-o baltă, că nu mai convingeți pe nimeni, dacă deja nu v-ați convins vecinii și Instanța :))))

Las-o baltă, că deja te-ai făcut de râs tot repetând aberant faptul că un Condominiu poate exista legal pentru mai multe blocuri-clădiri-imobile (în toată legislația aceste cuvinte sunt la singular) - doar Ansamblurile Rezidențiale se pot înființa pentru mai multe blocuri, conform art. 3 din Legea nr. 196/2018.
Ca să vezi că Instanțele au dat în mod ilegal acceptul Asociațiilor de Proprietari pentru mai mult de O SINGURĂ CLĂDIRE, citește care erau prevederile legale existente în legislația din momentul înființării Asociației noastre, pe 23.12.1997 - o Asociație de Proprietari pentru 9 clădiri este ilegală, deoarece nu are părți, proprietăți și instalații COMUNE !
Apropo, limba română nu e greu de citit și de înțeles, dacă vei citi articolele de lege de mai jos !
Scuzați-mă, dar sunt nevoit să subliniez, să bolduiesc și să scriu cu LITERE MARI cuvinte sau fraze care arată că acest Latka nu știe limba română, să înțeleagă că o Asociație de Proprietari nu se putea constitui pentru mai mult de o clădire (pentru mai mult de un bloc-Condominiu-imobil, conform definițiilor aflate în legislația din domeniul Asociațiilor de Proprietari).
Regulamentul Asociațiilor de Proprietari din România, anexă la Legea nr. 114/1996. - [ link extern ]
Art. 3. - Termenii utilizați în prezentul regulament au următorul înțeles:
a) Prin bloc de locuințe - clădire - Condominiu se înțelege o proprietate imobiliară din care unele părți au altă destinație decât aceea de locuință, respectiv apartamente proprietate individuală, iar restul este proprietate COMUNĂ indiviză.
Proprietatea imobiliară nu este un Condominiu decât dacă cota-parte indiviză de proprietate comună revine proprietarilor apartamentelor și nu poate fi separată de proprietatea asupra apartamentelor.
b) Prin spațiu, respectiv apartament, se înțelege O PARTE DINTR-O CLĂDIRE destinată locuirii, în regim de proprietate individuală, care, împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună, constituie o unitate de proprietate imobiliară.
c) Prin proprietate COMUNĂ se înțelege toate părțile DINTR-O CLĂDIRE aflată în proprietate, care nu sunt apartamente și care sunt destinate folosirii în comun de către toți proprietarii DIN ACEA CLĂDIRE.
Proprietatea COMUNĂ este indivizibilă și este deținută de proprietarii apartamentelor individuale, conform cotelor calculate.
Proprietatea COMUNĂ include toate părțile proprietății care sunt în folosință COMUNĂ, ca: terenul pe care este construită clădirea, curtea inclusă, fundația, structura de rezistență, acoperișul, terasele, coșurile de fum, scările, holurile, pivnițele, subsolurile, casa scării, tubulatura de gunoi, rezervoarele de apă, ascensoarele.
Proprietatea COMUNĂ include instalații ALE CLĂDIRII aflate în folosință COMUNĂ cu care a fost înzestrată CLĂDIREA în timpul construcției sau cu care a fost dotată mai târziu de către proprietari, ca de exemplu: canale pluviale, paratrăsnete, antene, instalații de telefonie, instalații electrice, conducte de apă, sisteme de încălzire și conducte de gaze care pot trece prin proprietatea COMUNĂ până la punctele de distribuție din apartamentele individuale.
d) Prin cotă-parte se înțelege cota de proprietate care îi revine fiecărui apartament proprietate individuală, din proprietatea comună, și este înscrisă în actul de proprietate.
În situația în care cotele-părți nu sunt înscrise în actele de proprietate, ele vor fi calculate pentru fiecare apartament, corespunzător cu raportul dintre suprafața locativă a fiecărui apartament și totalul suprafețelor locative ale tuturor apartamentelor din imobil.
e) Prin fondatori se înțelege orice persoană juridică, inclusiv statul, o instituție a administrației publice locale, o persoană sau un grup de persoane care acționează împreună, care sau în numele căreia se înființează un Condominiu și care prin vânzare sau orice altă formă de transfer oferă spații, respectiv apartamente într-un bloc de locuințe pentru proprietarii individuali.
f) Prin proprietar al spațiului, respectiv al apartamentului, se înțelege persoana sau grupul de persoane care are în proprietate acel spațiu, respectiv apartament, ÎNTR-UN BLOC DE LOCUINȚE/CONDOMINIU.
g) Prin Asociație de Proprietari se înțelege organizația proprietarilor tuturor apartamentelor DINTR-O CLĂDIRE cu mai multe apartamente proprietate privată sau mixtă.
h) Prin Acord de Asociere se înțelege actul care consfințește hotărârea proprietarilor de a se asocia, după înregistrarea proprietății în Cartea Funciară.
i) Prin cheltuieli COMUNE se înțelege cheltuielile sau obligațiile financiare ale Asociației, care sunt legate de proprietatea COMUNĂ sau care nu pot fi înregistrate pe fiecare locuință.
Ultima modificare: Miercuri, 21 Octombrie 2020
flory_mr, utilizator
Atunci reiau un mesaj mai vechi, daca tot te invirti in jurul cozii:

Cred ca nu ati inteles intrebarea, asa ca-mi permit s-o re-postez:
CUM S-AU INFIINTAT LEGAL ATITEA ASOCIATII DE PROPRIETARI, CARE AU IN CONDOMINIU MAI MULT DE UN BLOC ?

Si o alta intrebare: Cum de nu ati convins judecatorii de acest lucru ? Si nici vecinii, ca sa faceti o asociatie noua ?
Ultima modificare: Miercuri, 21 Octombrie 2020
latka, moderator

~ final discuție ~

Alte discuții în legătură

Asociațiile de proprietari sunt obligate să actualizeze toate actele constitutive la judecătoria locală, altfel încalcă legea nr. 196/2018, art. 11, 17, 21, 104 și 107 ! flory_mr flory_mr Este foarte explicită această speță de la Judecătoria Sectorului 5 din București, chiar dacă se referă la Asociațiile de Locatari care nu aveau ... (vezi toată discuția)
Mai este legală o asociație care a fost înființată în 1997 ca un singur condominiu, cu toate că e formată din 458 de proprietari ce locuiesc în 9 blocuri și 28 de scări ? flory_mr flory_mr În aproape orice articol din Legea nr. 196/2018 Condominiul și Proprietatea Comună se referă (se aplică în listele de plată lunare) doar pentru maxim ... (vezi toată discuția)