Astfel, in baza art. 79 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii3 , printr-o notificare scrisa, angajatul poate sa comunice angajatorului incetarea contractului individual de munca, dupa implinirea unui termen de preaviz.

Termenul de preaviz incepe sa curga de la comunicare, dar nu include si ziua comunicarii.  

Potrivit art. 79 alin. (6) din Codul muncii, in situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, se suspenda corespunzator si termenul de preaviz.

Pe durata preavizului, contractul continua sa isi produca toate efectele, în temeiul art. 79 alin. (5) din Codul muncii. Aceasta inseamna ca salariatul trebuie sa se prezinte la locul de munca si sa-si indeplineasca intocmai obligatiile sale profesionale. In caz contrar, angajatorul este in drept sa aplice sanctiuni disciplinare, inclusiv concedierea. El insa nu va putea sa dispuna concedierea pentru motive neimputabile salariatului. De aceea, de la caz la caz, o concediere in perioada de preaviz, intre data depunerii demisiei si cea a expirarii termenului de preaviz, poate sa reprezinte un abuz, incalcandu-se de catre angajator, libertatea muncii4 .

Evident ca ulterior expirarii termenului de preaviz, angajatorul nu va mai putea sa dispuna desfacerea disciplinara a contractului5.

__________________

1Revizuita prin Legea nr. 429/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 29.10.2003.
2A se vedea A. Ticlea, Tratat de dreptul muncii, Editia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 614.
3Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 05.02.2003, modificata si completata.
4Tribunalul Bucuresti, Sectia a IV-a civila, dec. nr. 1700/R/2001, in "Revista romana de dreptul muncii" nr. 1/2002, p.141-142; in A. Ticlea, op. cit., Editia II, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 616.
5Curtea de Apel Bucuresti, Sectia pentru conflicte de munca si litigii de munca, dec. nr. 2260/2002, in „Revista romana de dreptul muncii” nr. 2/2003, p.92-93; in A. Ticlea, op. cit., Editia II, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2007, p. 616.