Versiunea actualizata include modificarile aduse de:
   - Normele Metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/2004
   - Rectificarea publicata in MOf. nr. 112 din 06.02.2004
   - Codul de Procedura Fiscala din 2004
   - H.G. nr. 977/2004
   - O.G. nr. 94/2004
   - Legea nr. 507/2004
   - H.G. nr. 783/2004
   - O.G. nr. 83/2004
   - Legea nr. 494/2004
   - O.U.G. nr. 123/2004
   - O.U.G. nr. 138/2004
   - Legea nr. 96/2005
   - O.U.G. nr. 24/2005
   - O.U.G. nr. 30/2005
   - O.U.G. nr. 45/2005
   - Legea nr. 164/2005
   - Legea nr. 163/2005
   - Codul de procedura fiscala
   - Legea nr. 210/2005
   - Legea nr. 247/2005
   - Decizia Curtii Constitutionale nr. 568/2005
   - H.G. nr. 797/2005
   - O.U.G. nr. 203/2005
   - O.U.G. nr. 21/2006
   - O.U.G. nr. 33/2006
   - Legea nr. 317/2006
   - O.G. nr. 43/2006
   - H.G. nr. 1514/2006
   - Legea nr. 343/2006
   - Rectificarea publicata in MOF nr. 765 din 07/09/2006
   - O.U.G. nr. 110/2006
   - O.U.G. nr. 22/2007
   - H.G. nr. 667/2007
   - O.U.G. nr. 106/2007 publicata in MOF nr. 703 din 18.10.2007
   - Legea nr. 372/2007 publicata in MOF nr. 899 din 28.12.2007
   - O.U.G. nr. 155/2007 publicata in MOF nr. 884 din 21.12.2007
   - O.U.G. nr. 51/2008 publicata in MOF nr. 327 din 25.04.2008
   - O.U.G. nr. 94/2008 publicata in MOF nr. 485 din 30.06.2008
   - Ordinul nr. 1984/2008 publicata in MOF nr. 478 din 27.06.2008
   - H.G. nr. 664/2008 publicata in MOF nr. 472 din 26.06.2008
   - O.U.G. nr. 50/2008 publicata in MOF nr. 327 din 25.04.2008. 


TITLUL I 
Dispozitii generale 


CAPITOLUL I 
Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal 


Scopul si sfera de cuprindere a Codului fiscal 


Art. 1
. - (1) Prezentul cod stabileste cadrul legal pentru impozitele si taxele prevazute la art. 2, care constituie venituri la bugetul de stat si bugetele locale, precizeaza contribuabilii care trebuie sa plateasca aceste impozite si taxe, precum si modul de calcul si de plata al acestora. Prezentul cod cuprinde procedura de modificare a acestor impozite si taxe. De asemenea, autorizeaza Ministerul Finantelor Publice sa elaboreze norme metodologice, instructiuni si ordine in aplicarea prezentului cod si a conventiilor de evitare a dublei impuneri.
   (2) Cadrul legal de administrare a impozitelor si taxelor reglementate de prezentul cod este stabilit prin legislatia privind procedurile fiscale.
   (3) In materie fiscala, dispozitiile prezentului cod prevaleaza asupra oricaror prevederi din alte acte normative, in caz de conflict intre acestea aplicandu-se dispozitiile Codului fiscal.
   (4) Daca orice prevedere a prezentului cod contravine unei prevederi a unui tratat la care Romania este parte, se aplica prevederea acelui tratat. 

____________

Nota Avocatnet.ro: 

- Textul integral al Codului fiscal, actualizat la 01.07.2008, vi-l prezentam ca fisier atasat.