In temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) si art. 25 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata,

ministrul economiei si finantelor emite urmatorul ordin:

Art. 1. - Se aproba Normele metodologice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse in anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aproba Normele specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar-contabile, cuprinse in anexa nr. 2*).
(2) Modelele documentelor financiar-contabile cuprinse in anexa nr. 3*) pot fi adaptate din punctul de vedere al formatului, in functie de necesitati, cu obligatia respectarii continutului minimal prevazut in anexa nr. 2.
___________
*) Anexele nr. 2 si 3 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 bis abonament, care se poate achizitiona si de la Centrul de vanzari si informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


Art. 3. - Se aproba documentele financiar-contabile cuprinse in anexa nr. 4, care se pastreaza timp de 5 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, in arhiva persoanelor prevazute la art. 1 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.

Art. 4. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 5. - (1) Prevederile prezentului ordin se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2009.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.850/2004 privind registrele si formularele financiar-contabile, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 23 si 23 bis din 7 ianuarie 2005, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


p. Ministrul economiei si finantelor,
Catalin Doica,
secretar de stat


Bucuresti, 27 noiembrie 2008.
Nr. 3.512.

_________

Nota Avocatnet.ro:

- Anexele nr. 1 - 4 vi le prezentam integral, ca fisiere atasate. (Anexele nr. 2-3 sunt in format ".PDF")