Potrivit noului Cod de procedura civila, comunicarea citatiilor si a tuturor actelor de procedura se va face, din oficiu, prin agentii procedurali ai instantei sau prin orice alt salariat al acesteia, precum si prin agenti ori salariati ai altor instante, in ale caror circumscriptii se afla cel caruia i se comunica actul.

In cazul in care acest tip de comunicare nu este posibila, aceasta se va face prin posta, cu scrisoare recomandata, cu continut declarat, la care se ataseaza dovada de primire/procesul-verbal.

Proiectul noului Cod de procedura civila stabileste ca, la cererea partii interesate si pe cheltuiala sa, comunicarea actelor de procedura sa poata fi facuta in mod nemijlocit prin executori judecatoresti, sau prin servicii de curierat rapid.

Mai mult, comunicarea citatiilor si a altor acte de procedura, se va putea face de grefa instantei si prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace ce asigura transmiterea textului actului si confirmarea primirii acestuia, daca partea a indicat instantei datele corespunzatoare in acest scop.

In vederea confirmarii, instanta, odata cu actul de procedura, va comunica un formular care va contine: denumirea instantei, data comunicarii, numele grefierului care  asigura comunicarea si indicarea actelor comunicate; formularul va fi completat de catre destinatar cu data primirii, numele in clar si semnatura persoanei insarcinate cu primirea corespondentei si va fi expediat instantei prin telefax, posta electronica sau prin alte mijloace.

Judecatorii vor verifica efectuarea procedurilor de citare si comunicare dispuse pentru fiecare termen si, cand este cazul, vor lua masuri de refacere a acestor proceduri, precum si pentru folosirea altor mijloace ce pot asigura instiintarea partilor pentru infatisarea la termen.

Proiectul noului Cod de procedura civila a fost aprobat in sedinta Guvernului din 25 februarie si a fost trimis la Parlament, pentru dezbatere si adoptare.