Declaratia se completeaza si se depune de catre persoanele fizice romane cu domiciliul in Romania si vizeaza veniturile obtinute in anul 2008, ca urmare a desfasurarii unor activitati in strainatate precum:

Profesii liberale

Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile obtinute din prestari de servicii cu caracter profesional, desfasurate in mod individual sau in diverse forme de asociere, in domeniile stiintific, literar, artistic, educativ si altele, de catre: medici, avocati, notari publici, executori judecatoresti, experti tehnici si contabili, contabili autorizati, consultanti de plasament in valori mobiliare, auditori financiari, consultanti fiscali, arhitecti, traducatori, sportivi, arbitri sportivi, precum si alte persoane fizice cu profesii reglementate desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

Activitati comerciale

Sunt veniturile realizate din fapte de comert de catre persoane fizice sau asocieri fara personalitate juridica, din prestari de servicii (altele decat profesii libere), precum si cele obtinute din practicarea unei meserii. Principalele activitati care constituie fapte de comert sunt:
- activitati de productie;
- activitati de cumparare efectuate in scopul revanzarii;
- organizarea de spectacole;
- facilitarea incheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare si alte asemenea;
- vanzarea in regim de consignatie a bunurilor cumparate in scopul revanzarii sau produse pentru a fi comercializate;
- activitati de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosita;
- transport;
- alte fapte de comert definite in Codul comercial.

Drepturi de proprietate intelectuala


Veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: inventii, mai putin realizarile tehnice, know-how, marci inregistrate, franciza si altele asemenea, recunoscute si protejate prin inscrisuri ale institutiilor specializate, precum si a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor. Veniturile de aceasta natura se supun regulilor de determinare pentru veniturile din activitati independente si in situatia in care drepturile respective fac obiectul unor contracte de cesiune, inchiriere, colaborare, cercetare, licenta, franciza si altele asemenea, precum si cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acorda, cum ar fi: remuneratie directa, remuneratie secundara, onorariu, redeventa si altele asemenea. Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala de la mai multi platitori depun o singura declaratie

Cedarea folosintei bunurilor

In aceasta categorie intra veniturile din inchirieri si subinchirieri de bunuri mobile si imobile, precum si veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal. Veniturile obtinute din inchirieri si subinchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosintei locuintei, caselor de vacanta, garajelor, terenurilor si altele asemenea, a caror folosinta este cedata in baza unor contracte de inchiriere/subinchiriere, uzufruct, arendare si altele asemenea, inclusiv a unor parti din acestea, utilizate in scop de reclama, afisaj si publicitate.


Dividende, dobanzi, premii si jocuri de noroc

Veniturile din premii cuprind veniturile din concursuri, altele decat cele prevazute la art. 42, din Codul Fiscal precum si cele din promovarea produselor/serviciilor ca urmare a practicilor comerciale, potrivit legii.

Veniturile din jocuri de noroc cuprind castigurile realizate ca urmare a participarii la jocuri de noroc, inclusiv cele de tip jack-pot, definite conform normelor metodologice.


Castiguri din transferul titlurilor de valoare, alte venituri din investitii sau pensii

Castigurile/pierderile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare se declara distinct castigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai mult de 365 de zile, precum si castigurile din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare detinute mai putin de 365 de zile, inclusiv.

Veniturile din pensii reprezinta sume primite ca pensii de la fondurile infiintate din contributiile sociale obligatorii facute catre un sistem de asigurari sociale, inclusiv cele din fonduri de pensii facultative si cele finantate de la bugetul de stat.

Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.

Declaratia se depune si de catre persoanele fizice care indeplinesc conditiile de rezidenta prevazute la art. 7 alin. (1) pct. 23 lit. b) sau lit. c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, timp de 3 ani consecutivi

Modalitatea de depunere

Declaratia se depune annual, pana la data de 15 mai sau ori de cate ori ontribuabilul constata erori in declaratia depusa anterior, prin completarea unei declaratii rectificative, situatie in care se va inscrie „X” in casuta special prevazuta in formular in acest scop.

Declaratia se completeaza de catre contribuabili sau de catre reprezentantii fiscali ai acestora, inscriind cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute de formular, in doua exemplare:
— originalul se depune la organul fiscal in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal;
— copia se pastreaza de catre contribuabil.
Declaratia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata.

Veniturile realizate din strainatate de persoanele fizice in anul fiscal de raportare, precum si impozitul aferent platit in strainatate, exprimate in unitati monetare proprii fiecarui stat, se vor transforma in lei la cursul de schimb mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei din anul de realizare a venitului respectiv.


Mai multe informatii legate de completarea Declaratiei 201, puteti gasi pe site-ul ANAF.

_______

Declaratia 201 v-o prezentam ca fisier atasat.