Luand in considerare dificultatile intampinate pana in prezent in ceea ce priveste executarea hotararilor judecatoresti avand ca obiect drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar,
avand in vedere influenta substantiala asupra bugetului de stat pe anul 2009 pe care o are executarea, in conditiile dreptului comun, a titlurilor executorii emise anterior intrarii in vi goare a prezentei ordonante de urgenta,
avand in atentie necesitatea instituirii unor reglementari speciale, cu aplicabilitate limitata in timp, privind executarea silita a hotararilor judecatoresti prin care au fost acordate anumite drepturi salariale pentru personalul din sectorul bugetar,
tinand seama de faptul ca nepromovarea prezentei ordonante de urgenta ar avea drept consecinta imposibilitatea mentinerii echilibrelor bugetare si in mod implicit nerespectarea angajamentelor interne si internationale asumate de Guvernul Romaniei, inclusiv in ceea ce priveste nivelul deficitului bugetar,
in considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. — (1) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2009, se va realiza dupa o procedura de executare care incepe astfel:
a) in anul 2010 se plateste 34% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2011 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2012 se plateste 33% din valoarea titlului executoriu.
(2) In cursul termenului prevazut la alin. (1) orice cerere de executare silita se suspenda de drept.
(3) Sumele prevazute la alin. (1), platite in temeiul prezentei ordonante de urgenta, se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.
(4) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, prin sectorul bugetar se intelege autoritatile si institutiile publice a caror finantare se asigura astfel:
a) integral din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
b) din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, dupa caz;
c) integral din venituri proprii.

Art. 2. — Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilita procedura de efectuare a platii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevazute la art. 1.

Art. 3. — Platile restante la sumele aferente titlurilor executorii aflate sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 76/2009, si a prevederilor Ordinului ministrului justitiei, al ministrului economiei si finantelor, al presedintelui Consiliului Superior al Magistraturii, al presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie si al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie nr. 1.859/C/2.484/26.650/131/3.774/C/2008 privind modalitatea de esalonare a platii sumelor prevazute in titlurile executorii emise pana la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de masuri pentru solutionarea unor aspecte financiare in sistemul justitiei se executa cu respectarea prevederilor art. 1 si 2.


Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Pogea
Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,
Dan Nica
Ministrul justitiei si libertatilor cetatenesti,
Catalin Marian Predoiu
Ministrul mediului,
Nicolae Nemirschi
p. Ministrul intreprinderilor mici si mijlocii, comertului
si mediului de afaceri,
Maria Parcalabescu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei si protectiei sociale,
Marian Sarbu
Ministrul apararii nationale,
Mihai Stanisoara
Ministrul educatiei, cercetarii si inovarii,
Ecaterina Andronescu
p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,
Marin Anton,
secretar de stat
Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale,
Ilie Sarbu
p. Ministrul turismului,
Sorin Munteanu,
secretar de stat
Ministrul sanatatii,
Ion Bazac
Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu
Ministrul economiei,
Adriean Videanu
Ministrul dezvoltarii regionale si locuintei,
Vasile Blaga
Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,
Theodor Paleologu
Ministrul tineretului si sportului,
Monica Maria Iacob-Ridzi
Ministrul comunicatiilor si societatii informationale,
Gabriel Sandu
Ministrul pentru relatia cu Parlamentul,
Victor-Viorel Ponta
Bucuresti, 17 iunie 2009.
Nr. 71.