In temeiul art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 5 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 284/2009 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite prezentul ordin.

Art. 1. — (1) Pentru buna informare a consumatorilor si pentru a le acorda acestora posibilitatea sa isi exprime opinia cu privire la produsele si serviciile ce le sunt puse la dispozitie de catre operatorii economici, este obligatorie afisarea de catre operatorii economici, la loc vizibil in spatiul de comercializare sau, dupa caz, de prestare a serviciilor, a unui anunt cu numarul de telefon TEL INFO — CONSUMATOR: 0800 080 999 — linie telefonica cu apelare gratuita, precum si adresele, numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv ale Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti, in a carui raza teritoriala se afla operatorul economic. De asemenea, placheta va contine adresa site-ului oficial al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro
(2) Adresele, numerele de telefon/fax si adresele de e-mail ale comisariatelor judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv adresa, numarul de telefon/fax si adresa de e-mail ale Comisariatului pentru Protectia Consumatorilor al Municipiului Bucuresti sunt prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. — Placheta prevazuta la art. 1 va fi realizata prin grija operatorului economic, conform modelului prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 3. — Operatorii economici care administreaza site-uri de e-commerce (comert electronic) sunt obligati sa prezinte pe prima pagina a site-ului (home page) un link catre adresa oficiala de web a Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor: www.anpc.gov.ro

Art. 4
. — Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5. — La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 535/2001 privind unele masuri de informare a consumatorilor, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 4 din 7 ianuarie 2002.

Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,
Marcel Bogdan Pandelica

Bucuresti, 16 iunie 2009.
Nr. 433.

______

Nota Avocatnet.ro:

- Anexele vi le prezentam ca fisiere atasate
.