TITLUL PRELIMINAR

Despre legea civila
CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Obiectul Codului civil
Art. 1
. — Dispozitiile prezentului cod reglementeaza raporturile patrimoniale si pe cele nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil.

Continutul Codului civil
Art. 2.
— Prezentul cod este alcatuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se refera litera sau spiritul dispozitiilor sale. (...)

______

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil poate fi consultata integral AICI.