Ordinul Ministerului Sanatatii nr. 430/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 312, din 12 mai 2010.

Potrivit actului normativ, medicii de familie vor putea elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, in una sau mai multe etape, fata de 14 zile cat prevede, in prezent, legislatia.

Astfel, in cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, iar, in caz de internare, in etape succesive de cel mult 30 de zile calendaristice, ar putea fi acordate pana la 90 de zile calendaristice de concediu in decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolnavire.

In acelasi timp, durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu va mai depasi 30 de zile calendaristice, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia, fata de 45 de zile cate erau prevazute pana acum.

Ordinul MS nr. 430/2010 prevede ca, dupa insumarea celor 30 de zile calendaristice de concediu medical acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical sa se efectueze numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare.


Noi reguli pentru acordarea concediilor medicale de catre specialisti


Certificatul de concediu medical va fi acordat de medicul curant din spital in cazul in care durata internarii salariatului cuprinde perioade din doua sau mai multe luni calendaristice. Certificatul ar urma sa fie eliberat de medic, la externarea pacientului, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator, cu exceptia codului de indemnizatie de urgenta (06). In cazul in care certificatul medical acordat pentru perioada internarii in spital are inscris codul de indemnizatie de urgenta (06), va fi obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordata la externare.

De asemenea, data de la care incepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioara datei acordarii numai in cazul certificatelor de concediu medical "in continuare”, insa data acordarii nu poate fi mai mare decat data la care se termina valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeasi afectiune.

Totodata, potrivit noului act normativ, in situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic, sa fie acordate certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai in cazul certificatelor de concediu medical „initial.”

In acelasi timp, pentru persoanele lucreaza in SEE, casele de asigurari de sanatate vor elibera certificatele de incapacitate de munca la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data la care a fost primit raportul medical intocmit corect.

Conform prevederilor certificatului medical, in situatia in care unui asigurat i se acorda, in aceeasi luna, doua certificate de concediu medical, care se suprapun pentru o anumita perioada, indemnizatia se va calcula astfel:
a) pentru primul certificat de concediu medical, indemnizatia se va calcula numai pentru zilele cuprinse intre data inceperii valabilitatii acestuia si data inceperii valabilitatii celui de-al doilea certificat medical, iar pentru zilele ramase peste care se suprapune perioada celui de-al doilea certificat medical se va inscrie in rubrica „Observatii” a certificatului de concediu medical, „suprapunere cu CM seria….nr. ….”;
b) pentru al doilea certificat medical, a carui incepere se suprapune peste perioada de valabilitate a primului certificat medical, indemnizatia se calculeaza in mod corespunzator, pentru toate zilele cuprinse in perioada de valabilitate a acestuia.


MS propune noi stagii de cotizare la sistemul de asigurari de sanatate

Potrivit Ordinului MS nr. 430/2010, stagiul de cotizare minim pentru concediile medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii va fi echivalent cu “o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.”

Astfel, pentru o luna de stagiu de cotizare realizat in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, sunt necesare realizarea a cel putin 22 de zile de stagiu de cotizare.

De asemenea, seprevede si posibilitatea ca stagiul minim de cotizare sa fie constituit si “din insumarea perioadelor pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj.”

Totodata, va fi asimilat ca stagiu de cotizare si perioada in care persoanele asigurate au beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani.

Frecventarea cursurilor de zi ale invatamantului universitar acreditat va fi, in continuare, considerata stagiu de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate. De asemenea, se mentine conditia absolvirii studiilor universitare, urmand ca dovada absolvirii cursurilor de zi sa fie realizata cu diploma eliberata de institutiile autorizate, iar dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior.