Primul-ministru Emil Boc a participat luni la Palatul Victoria, la consultarea publica pe marginea proiectului de Ordonanta de Urgenta privind stimularea infiintarii si dezvoltarii de microintreprinderi de catre intreprinzatorii tineri.

„Am propus un proiect de inspiratie europeana, care se regaseste in intreaga Europa, prin care sprijinim, prin modalitati legale si financiare tinerii pana in 35 de ani pentru a dezvolta afaceri in cadrul unui program mai amplu de sprijinire a mediului de afaceri, de sustinere a activitatii economice si de dezvoltare a Romaniei” a afirmat premierul Emil Boc la inceputul dezbaterilor.

„Programul are alocate in jur de 100 milioane de euro: 20 milioane de euro pentru anul 2010 si 80 de milioane pentru 2011, care sa acopere partea de garantii guvernamentale pe care statul le da pentru tinerii intreprinzator” a precizat premierul Emil Boc.

Seful Executivului a mai precizat ca, in functie de rezultatele acestui program, fondurile vor fi suplimentate in anii urmatori.

Proiectul se alatura celorlalte acte normative care contin reglementari menite sa stimuleze crearea de locuri de munca, exemple fiind schemele de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltarii economice durabile sau ajutoarele de minimis.

Normele metodologice reglementeaza modul de acordare a facilitatilor pentru microintreprinderile nou infiintate si conduse de intreprinzatori tineri, care intentioneaza sa desfasoare, pentru prima data, activitate economica prin intermediul unei societati cu raspundere limitata, denumita microintreprindere “S.R.L. – i. D.” (“societate cu raspundere limitata – intreprinzator debutant”)

Inregistrarea microintreprinderii ¨SRL-ID¨ in registrul comertului :

a) intreprinzatorul debutant are obligatia sa ataseze in sustinerea cererii de inregistrare a microintreprinderii ¨SRL-ID¨ in registrul comertului documentele prevazute in Ordinul Ministrului Justitiei nr 2594 din 10 octombrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor precum si declaratia pe propria raspundere
b) Dupa inmatricularea in registrul comertului a microintreprinderii “S.R.L. – i. D.” respectiv dupa inregistrarea in registrul comertului a oricaror modificari ONRC va transmite catre Agentie pe cale electronica datele aferente acestor inregistrari conform protocolului incheiat in acest sens.
c) operatiunile de inmatriculare conform OUG, cu ocazia constituirii microintreprinderii; sunt scutite de la plata taxelor de catre ONRC.
d) Agentia transmite institutiilor implementatoare, pe baza protocolului de colaborare, datele aferente inregistrarilor precum si modificarile generate de situatiile financiare semestriale si anuale pe perioada functionarii microintreprinderii ¨SRL-ID¨.

In termen de 10 zile lucratoare de la infiintare microintreprinderea “S.R.L. – i. D.” trebuie sa notifice prin posta electronica Oficiul Teritorial pentru I.M.M. si Cooperatie (O.T.I.M.M.C.) al Agentiei in a carui raza teritoriala isi are sediul, in vederea luarii in
evidenta.

Inregistrarea pentru obtinerea AFN.

a) Pentru a beneficia de alocatia financiar nerambursabila acordata prin Agentie,  microintreprinderea SRL-ID, trebuie sa se inregistreze in aplicatia on-line disponibila pe siteul www.aippimm.ro.
b) Data la care este activa inregistrarea online se comunica pe site-ul Agentiei cu 5 zile inainte de la data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis.
c) Inscrierea online se desfasoara in sesiune continua pana la epuizarea bugetului alocat Programului.
d) Fiecare microintreprindere “S.R.L. – i. D.” trebuie sa completeze online Planul de afaceri, regasit pe site-ul Agentiei, www.aippimm.ro.
e) Aplicatia software va genera automat solicitantului: un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii Planului de afaceri, punctajul obtinut precum si numarul de inregistrare.
f) Planul de afaceri corect si integral completat va putea fi transmis si inregistrat on line o singura data in cadrul aplicatiei, programul electronic de inregistrare online a Planului de afaceri nepermitand inscrierea de doua ori a aceleeasi microintreprinderi “S.R.L. – i. D.”.

Evaluarea planului de afaceri

a) Evaluarea planului de afaceri se face on line de catre aplicatia software care genereaza un punctaj pe baza criteriilor prevazute in Anexa la. Punctajul minim acceptat este de 60 de puncte.
b) Verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de afaceri, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza programul, se realizeaza de catre AGENtIE. Avizarea verificarilor si obtinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finantarii planului de afaceri de citre Agentie. La institutia de credit vor fi transmise spre finantare, in limita bugetului anual, planurile de afaceri care obtin punctajul minim si care au fost avizate de Agentie in urma verificarilor conform art. 8 pct. b. Transmiterea planurilor de afaceri la institutia de credit se va face continuu pana la epuizarea bugetului programului.
d) Planurile de afaceri care solicita credit bancar se finanteaza de institutia de credit partenera conform criteriilor prevazute in normele de creditare ale acesteia si in normele de garantare ale FNGCIMM.
e) Echipamentele si utilajele achizitionate in cadrul programului trebuie sa fie noi si nu se aplica, pentru acestea, amortizarea accelerata prevazuta in Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

Contractarea

a) Microintreprinderea “S.R.L. – i. D.” care solicita credit bancar va semna cu institutia de credit partenera Contractul de creditare si AFN in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii hotararii de aprobare a creditului.
b) Microintreprinderea “S.R.L. – i. D.” care nu solicita credit bancar va semna la sediul OTIMMC, in a carui raza teritoriala isi are sediul, Contractul de finantare in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii prin posta electronica a Notificarii privind acordul de principiu pentru finantare.
c) Microintreprinderea “S.R.L. – i. D.” va deschide conturi curente la institutia de credit partenera pentru derularea operatiunilor de incasari si plati, inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, Credit bancar sau aport propriu dupa caz.
d) Finantarea Planurilor de Afaceri se va face conform Conventiei de colaborare incheiata de Agentie cu institutia de credit partenera.
e) Aportul propriu in numerar al beneficiarului (unde este cazul), va fi varsat in contul curent deschis la institutia de credit partenera, urmand ca pentru fiecare cheltuiala eligibila efectuata sa se utilizeze in mod proportional dupa caz, cele doua componente de finantare (credit bancar minim 70% si AFN maxim 30% sau AFN maxim 30% si aport propriu minim
70%).
f) Beneficiarii AFN si / sau ai creditului bancar conform art. 5 trebuie sa depuna la Agentie, in termen de 10 zile lucratoare, dovada angajarii, cu contract de munca pe durata nedeterminata a cel putin 2 (doi) salariati.
g) Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise inaintea incheierii Contractului de credit bancar si AFN cu institutia de credit partenera sau Contractul de finantare cu Agentia nu sunt eligibile.