Monitorul Oficial nr. 728 – 2 noiembrie 2010

Legi si decrete


203. — Lege pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Organizatia Europeana pentru Cercetari Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010 Acord intre Romania si Organizatia Europeana pentru Cercetari Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN
1.043. — Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Romania si Organizatia Europeana pentru Cercetari Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010

Hotarari ale Guvernului Romaniei

963. — Hotarare
privind modificarea anexei nr. 40 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
1.037. — Hotarare privind deseurile de echipamente electrice si electronice

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

1.761. — Ordin
al ministrului mediului si padurilor pentru modificarea art. 2 din Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 493/2006 privind constituirea Comisiei de evaluare si autorizare a operatorilor economici in vederea preluarii responsabilitatii privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje

Acte ale Autoritatii Electorale Permanente

4. — Hotarare
privind desemnarea reprezentantului Autoritatii Electorale Permanente in Biroul Electoral de Circumscriptie al Judetului Hunedoara constituit pentru alegerile partiale pentru Camera Deputatilor in Circumscriptia electorala nr. 22 — judetul Hunedoara, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 3, din data de 5 decembrie 2010

Monitorul Oficial nr. 729 – 2 noiembrie 2010

Ordonante si Hotarari ale Guvernului Romaniei

94. — Ordonanta
de urgenta privind unele masuri in domeniul asigurarii unor categorii de persoane in sistemul public de pensii
1.044. — Hotarare privind modificarea alin. (1) al art. 18 din anexa nr. 1 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru infiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Nationala a Drumurilor din Romania”

Decizii ale Primului-ministru

245. — Decizie
pentru inlocuirea unui membru titular al Comitetului interministerial privind procesul de reformare a legislatiei si procedurilor din domeniul amenajarii teritoriului, urbanismului, arhitecturii si constructiilor
246. — Decizie privind numirea domnului Decebal Lohan in functia publica de secretar general in cadrul Autoritatii Nationale pentru Cercetare Știintifica
247. — Decizie privind eliberarea domnului Constantin Dan Neagu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret
248. — Decizie privind numirea domnului Sorin Moldovan in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret
249. — Decizie privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al doamnei Gina Bara, secretar general adjunct al Ministerului Justitiei
250. — Decizie pentru eliberarea domnului Alexandru Nazare din functia de secretar de stat la Ministerul Finantelor Publice
251. — Decizie pentru numirea domnului Alexandru Nazare in functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
252. — Decizie privind aplicarea mobilitatii pentru domnul Staicu Mircea Cristian din functia publica de secretar general al Ministerului Culturii si Patrimoniului National in functia publica de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

232/2.477. — Ordin
al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice privind aprobarea modelului-cadru al Acordului de cooperare pentru organizarea si exercitarea unor activitati in scopul realizarii unor atributii stabilite prin lege autoritatilor administratiei publice locale
2.481. — Ordin al ministrului finantelor publice privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 1—6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2010 privind reglementarea unor masuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum si alte masuri financiare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.901/2010


Monitorul Oficial nr. 730 – 2 noiembrie 2010


Acte ale Senatului

18. — Decizie
privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 2—7 noiembrie 2010
24. — Hotarare privind numirea unor membri ai Consiliului National de Integritate
25. — Hotarare privind convocarea Consiliului National de Integritate

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

236. — Ordin
al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru aprobarea Listei gradatorilor autorizati
241. — Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 480/2009 privind constituirea Comisiei pentru acordarea licentelor de depozit pentru semintele de consum
1.363. — Ordin al ministrului sanatatii pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 261/2010 privind aprobarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare ale Institutului National de Sanatate Publica Bucuresti
2.519/C. — Ordin al ministrului justitiei pentru aprobarea Regulamentului de desfasurare a lucrarilor Colegiului Ministerului Justitiei

Acte ale Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

25. — Hotarare
privind aprobarea Normei nr. 15/2010 pentru modificarea Normei nr. 26/2007 privind modificarea temporara a procentului maxim care poate fi investit in fiecare categorie de active ale fondurilor de pensii facultative

Acte ale Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania

19. — Hotarare
privind modificarea si completarea Metodologiei de reatestare a competentei profesionale a asistentilor medicali generalisti, moaselor si a asistentilor medicali, aprobata prin Hotararea Consiliului national al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania nr. 32/2009