Principalele directii ale reformei vizeaza:
  •  Largirea sferei de cuprindere a asigurarii obligatorii – prin integrarea in sistemul unitar de pensii publice a persoanelor care apartineau unor sisteme speciale (pensiile militare), precum si a persoanelor care realizeaza venituri din profesii liberale;
  •  Imbunatatirea sustenabilitatii financiare a sistemului de pensii – prin introducerea unor conditii mai restrictive privind accesul la pensia anticipata partiala si la pensia de invaliditate;
  •  Mentinerea standardului de viata al pensionarilor in plata – prin corelarea puterii de cumpararea a pensionarilor in raport cu rata inflatiei;
  •  Asigurarea unui tratament corect al persoanelor asigurate, viitori pensionari – prin reglementarea modului de stabilire a pensiei in directa corelatie cu nivelul veniturilor asigurate pentru care s-au achitat contributiile de asigurari sociale;
  •  Descurajarea pensionarilor anticipate – prin majorarea coeficientului de penalizare a pensiei;
  •  Implementarea unor criterii mai stricte in ceea ce priveste accesul la pensia de invaliditate si intensificarea controalelor ulterioare;
  •  Cresterea varstelor de pensionare ca urmare a cresterii sperantei de viata a populatiei si egalizarea graduala – pana in anul 2030 – a stagiului complet de cotizare pentru femei si barbati.

Cum se realizeaza cresterea varstei de pensionare pentru femei si barbati?La data intrarii in vigoare a Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, prevederile Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cele ale Legii nr.164/2001privind pensiile militare de stat, precum si o serie de alte dispozitii referitoare la varstele de pensionare ale unor categorii socio-profesionale au fost abrogate.

Astfel, potrivit prevederilor art. 53 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, varsta standard de pensionare este 63 de ani pentru femei si de 65 de ani pentru barbati. Atingerea acestor varste se va realiza printr-o crestere graduala, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5 la lege.

Cu alte cuvinte, in intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, varsta de pensionare a femeilor va creste de la 59 de ani la 60 de ani, iar cea a barbatilor va creste de la 64 de ani la 65 de ani.

La finele acestei perioade, se continua cresterea graduala a varstei de pensionare numai pentru femei, de la 60 de ani la 63 de ani, pana in anul 2030.

Totodata, este reglementata cresterea stagiului minim de cotizare la 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu minim se va realiza prin cresterea graduala conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5 a Legii.
Cu alte cuvinte, in intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, stagiul minim de cotizare va creste de la 13 ani la 15 ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati.

De asemenea, stagiul complet de cotizare va ajunge la 35 de ani atat pentru femei, cat si pentru barbati. Atingerea acestui stagiu se va realiza printr-o crestere graduala, conform esalonarii prevazute in anexa nr. 5.
Cu alte cuvinte, in intervalul ianuarie 2011 – ianuarie 2015, stagiul complet de cotizare pentru femei va creste de la 28 ani la 30 de ani, iar pentru barbati de la 33 de ani la 35 de ani.

La finele acestei perioade, se continua cresterea graduala a stagiului complet de cotizare numai pentru femei, de la 30 de ani la 35 de ani, pana in anul 2030.


Cum se realizeaza cresterea varstei de pensionare pentru personalul din domeniul Apararii Nationale, Ordinii Publice si Sigurantei Nationale?

Avand in vedere integrarea in sistemul unitar al pensiilor publice a cadrelor militare in activitate, a politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, Legea nr.263/2010 reglementeaza si conditiile de pensionare pentru aceste categorii de asigurati, dupa cum urmeaza:

- Varsta standard de pensionare de 60 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;
- Stagiul minim de cotizare in specialitate de 20 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;
- Stagiul complet de cotizare de 30 de ani, atat pentru femei, cat si pentru barbati;

Atingerea varstelor standard de pensionare si a stagiilor de cotizare mentionate mai sus se va realiza conform esalonarii prevazute in anexa nr.6 la lege, intr-un interval cuprins intre luna februarie 2011 si luna ianuarie 2030.


Ce se va intampla cu pensiile stabilite prin legi special, aflate in plata la data intrarii in vigoare a noii legi?

Conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, au fost recalculate, conform principiului contributivitatii, urmatoarele categorii de pensii stabilite in baza unor legi speciale:
a) pensiile militare de stat;
b) pensiile de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor;
c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea;
d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;
e) pensiile de serviciu ale functionarilor publici parlamentari;
f) pensiile de serviciu ale deputatilor si senatorilor;
g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila;
h) pensiile de serviciu ale personalului Curtii de Conturi.

Conform dispozitiilor Hotararii de Guvern nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevazute la art. 1, lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010, incepand cu luna septembrie 2010, pensiile de serviciu stabilite in fostul sistem public au fost recalculate conform algoritmului de calcul prevazut de Legea nr. 19/2000, modificata si completata.

De asemenea, potrivit dispozitiilor Hotararii de Guvern nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislatiei privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale politistilor si ale functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciarelor, aceste categorii de pensii au fost prevazute a fi recalculate conform algoritmului de calcul utilizat pentru pensiile din sistemul public, intr-o perioada de 5 luni de la data intrarii in vigoare a hotararii de govern mentionate anterior.

Recalcularea a fost efectuata de casele de pensii sectoriale care functioneaza in subordinea institutiilor in evidenta carora se afla persoanele beneficiare.

Persoanele apartinand sistemelor special de pensii care vor fi integrate in sistemul public vor plati contributii de asigurari sociale?


In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, si urmatoarele categorii de persoane:
- soldatii si gradatii voluntari care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract individual de munca,
- cadrele militare in activitate,
- soldatii si gradatii voluntari,
- politistii,
- functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

 Declaratia nominala de asigurare se transmite casei de pensii sectoriale, de catre angajatorii din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;

Cotele de contributie de asigurari sociale pentru anul 2011 sunt:
- pentru conditii normale de munca 31,3%
- pentru conditii deosebite de munca 36,3%
- pentru conditii speciale de munca 41,3%

 Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca;

 Introducerea contributiei de asigurari sociale suportata de cadrele militare in activitate, soldatii si gradatii voluntari, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale nu va diminua venitul net al acestora;

 Drepturile salariale si veniturile asigurate se majoreaza corespunzator diferentei intre cota de contributie individuala de asigurari sociale prevazuta de Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si cota de contributie individuala prevazuta de legislatia anterioara;

In ceea ce priveste dreptul la pensie, acesta se va stabili conform aceluiasi principiu al contributivitatii, pe baza sistemului de puncte care a fost introdus din 2001 pentru pensionarii din fostul sistem al asigurarilor sociale de stat.

Pe cale de consecinta, va fi determinat un punctaj mediu anual prin valorificarea soldei brute care a constituit baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, iar punctajul mediu anual determinat se va inmulti cu valoarea unui punct de pensie, stabilita in conditiile legii.