HG nr. 64/2011 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 151 din 2 martie 2011.

Ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei, prin divort pe cale administrativa, daca sotii sunt de acord cu divortul si nu au copii minori, nascuti din casatorie sau adoptati.

Inregistrarea cererilor de divort pe cale administrativa se face separat in Registrul de intrare-iesire al cererilor de divort.

Numerele de inregistrare se repartizeaza de catre structura de specialitate din cadrul unitatii administrativteritoriale in mod distinct fata de cele repartizate pentru alte categorii de cereri

Inregistrarea cererii de divort pe cale administrativa


Cererea de divort pe cale administrativa se face in scris, se depune si se semneaza personal de catre ambii soti, in fata ofiterului de stare civila delegat de la primaria care are in pastrare actul de casatorie sau pe raza careia se afla ultima locuinta comuna a sotilor.

In cererea de divort fiecare dintre soti declara pe propria raspundere ca:
a) este de acord cu desfacerea casatoriei;
b) nu are copii minori cu celalalt sot, nascuti din casatorie sau adoptati impreuna cu acesta;
c) nu este pus sub interdictie;
d) nu a mai solicitat altor autoritati desfacerea casatoriei.

In cererea de divort sotii declara pe propria raspundere:
a) adresa ultimei locuinte comune;
b) numele pe care fiecare sau, dupa caz, numai unul dintre acestia urmeaza sa il poarte dupa desfacerea casatoriei.

La depunerea cererii de divort, ofiterul de stare civila delegat solicita sotilor urmatoarele documente:
a) certificatele de nastere si casatorie ale sotilor, in original si in copie;
b) documentele cu care se face dovada identitatii, in original si copie.

Documentele prevazute  trebuie insotite si de o declaratie data in fata ofiterului de stare civila, in situatia in care ultima locuinta comuna declarata nu este aceeasi cu domiciliul sau resedinta ambilor soti inscris/a in actele de identitate.

in cazul cetatenilor straini, certificatele de nastere trebuie sa indeplineasca cerintele de legalitate prevazute in conventiile internationale si tratatele incheiate intre Romania si statele ai caror cetateni sunt.

In cazul persoanelor care nu cunosc limba romana, depunerea cererii de divort se face in prezenta unui traducator autorizat, iar in cazul persoanelor surdomute, a unui interpret, incheindu-se in acest sens un proces-verbal.

Dupa confruntarea datelor din documentele prezentate cu datele inscrise in cererea de divort, ofiterul de stare civila delegat certifica pentru conformitate copiile depuse, cu exceptia certificatului de casatorie, in cazul caruia se retine originalul.

Valabilitatea documentelor cu care se face dovada identitatii solicitantilor se verifica de catre ofiterul de stare civila delegat atat la momentul depunerii cererii, cat si la data eliberarii certificatului de divort.

Dovada identitatii se poate face de catre soti cu unul dintre urmatoarele documente:
a) pentru cetatenii romani — cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate sau, in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, pasaportul, care sa se afle in termenul de valabilitate atat la momentul depunerii cererii, cat si la data eliberarii certificatului de divort;
b) pentru cetatenii Uniunii Europene sau ai Spatiului Economic European — documentul de identitate sau pasaportul emis de statul apartinator;
c) pentru apatrizi — pasaport emis in baza Conventiei privind statutul apatrizilor din anul 1954, insotit de permisul de sedere temporar sau permanent, dupa caz;
d) pentru cetatenii straini din statele terte — pasaportul emis de statul ai carui cetateni sunt, in care sa fie aplicata viza de intrare pe teritoriul Romaniei; viza trebuie sa fie valabila atat la data depunerii, cat si la data eliberarii certificatului de divort;
e) pentru cetatenii straini carora li s-a acordat o forma de protectie in Romania — documentul de calatorie emis in baza Conventiei de la Geneva din 1951 sau, dupa caz, documentul de calatorie pentru strainii care au obtinut protectie subsidiara protectie umanitara conditionata;
f) pentru cetatenii straini solicitanti de azil in Romania — pasaportul emis de statul ai carui cetateni sunt, insotit de documentul temporar de identitate.

Ofiterul de stare civila delegat inregistreaza cererea de divort in ziua in care a fost primita si acorda sotilor un termen de 30 de zile calendaristice, calculate de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

Cererea de divort, insotita de documentele prevazute, se constituie intr-un dosar de divort.

Procedura divortului pe cale administrativa si eliberarea certificatelor de divort

La expirarea termenului de 30 de zile calendaristice, ofiterul de stare civila delegat verifica daca sotii staruie sa divorteze si daca, in acest sens, consimtamantul lor este liber si neviciat, solicitand sotilor o declaratie.

In situatia in care ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort, completeaza o declaratie.

Daca sotii nu se prezinta impreuna, dosarul de divort se claseaza, prin intocmirea unui referat.

Dosarul de divort se claseaza in aceleasi conditii si in urmatoarele cazuri:
a) daca ambii soti sau numai unul dintre acestia inteleg/intelege sa renunte la divort,
b) daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, unul dintre soti este pus sub interdictie;
c) daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, intervine nasterea unui copil;
d) daca, inainte de finalizarea procedurii de divort, unul dintre soti a decedat, casatoria incetand prin deces.

Daca sunt intrunite toate conditiile prevazute, ofiterul de stare civila constata desfacerea casatoriei prin acordul sotilor si elibereaza certificatul de divort, care va fi inmanat fostilor soti intr-un termen maxim de 5 zile lucratoare.

Numarul certificatului de divort este distinct de numarul dosarului de divort, in ordinea solutionarii dosarelor. Data eliberarii certificatului de divort constituie data la care este desfacuta casatoria.

La data desfacerii casatoriei, ofiterul de stare civila delegat anuleaza cartea de identitate a fostului sot care isi schimba numele de familie prin divort, prin taierea coltului in care se afla inscrisa perioada de valabilitate.