Astfel, in cazul in care vechiul certificat de inmatriculare a fost pierdut sau furat aveti nevoie de:

  • O cerere a solicitantului pentru eliberarea unui nou certificat de inmatriculare;
  • Declaratia solicitantului din care sa rezulte furtul/pierderea documentului;
  • Cartea de identitate a vehiculului in original si copie;
  • Actul de identitate al solicitantului in original si copie;
  • Dovada achitarii contravalorii certificatului de inmatriculare – 37 lei se achita la CEC sau BCR;
  • In cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie (de exemplu certificatul de inregistrare la Registrul Comertului), precum si imputernicirea reprezentatului legal al acestora;
  • Procura speciala autentificata de notarul public, in cazul in care documentele se depun de o alta persoana decat titularul.
Certificat de inmatriculare deteriorat

In cazul in care solicitati un certificat de inmatriculare pentru ca cel vechi a fost deteriorat, trebuie sa mai depuneti, in afara de actele deja mentionate, si certificatul deteriorat, iar in declaratia dumneavoastra trebuie sa explicati cum s-a produs deteriorarea documentului.

Se modifica date despre vehicul

Trebuie sa solicitati un duplicat al certificatului de inmatriculare si cand se modifica anumite date despre autoturism, situatie in care mai depuneti si Cartea de identitate a vehiculului cu modificarile tehnice operate de Regia Autonoma Registrul Auto Roman.

In plus, daca se schimba motorul masinii si acesta are o capacitate cilindrica diferita, dosarul trebuie sa mai contina si fisa de inmatriculare vizata de organul fiscal competent teritorial.

Se modifica date despre proprietar sau se schimba numarul de inmatriculare

Fisa de inmatriculare vizata este, de asemenea, necesara si daca se solicita un nou certificat de inmatriculare pentru ca proprietarul si-a schimbat domiciliul sau pentru ca se doreste un nou numar de inmatriculare.

In cazul in care proprietarul doreste sa primeasca un alt numar de inmatriculare, va depune, in plus fata de documentele precizate, placutele cu vechiul numar de inmatriculare si dovada de plata a contravalorii celor noi (procedura despre care Avocatnet.ro a scris si aici).

___
Nota Avocatnet.ro: Puteti consulta in atasament formularele tipizate folosite de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule Bucuresti.Avocatnet.ro si Porsche Inter Auto au lansat sectiunea Ghid Auto, care poate fi vizitata aici.