Monitorul Oficial nr. 275 – 20 aprilie 2011

Hotarari ale Guvernului Romaniei

321. — Hotarare
privind transmiterea fara plata a unor bunuri mobile aflate in proprietatea privata a statului, din administrarea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale in administrarea consiliilor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, beneficiare ale proiectului „Economia bazata pe cunoastere

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

1. — Hotarare
a Comisiei Centrale de Rechizitii pentru aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimarii fondurilor folosite la plata despagubirilor acestora, valabile pe anul 2011
81. — Ordin al presedintelui Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, presedintele Comisiei Centrale de Rechizitii, pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechizitionabile

Lista asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care primesc subventii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2011 in baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala


Monitorul Oficial nr. 276 – 20 aprilie 2011

Legi si decrete

52. — Lege
privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri
431. — Decret pentru promulgarea Legii privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

442. — Decret privind conferirea Ordinului National Serviciul Credincios in grad de Mare Cruce
443. — Decret privind conferirea Ordinului Meritul Cultural in grad de Ofiter
444. — Decret privind conferirea unor decoratii

Hotarari ale Guvernului Romaniei

319. — Hotarare
privind infiintarea Consiliului de coordonare interministerial pentru coordonarea infrastructurii comune de comunicatii electronice a statului roman si a centrelor de servicii informatice
373. — Hotarare privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unei suprafete de teren, trecuta in domeniul public al statului, in vederea finalizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Pitesti”
374. — Hotarare privind darea in administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii a unor imobile — constructii si terenuri, aflate in domeniul public al statului, din administrarea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor — Directia Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Arad, in vederea finalizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. a obiectivului de investitie „Varianta de ocolire a municipiului Arad”

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

75. — Ordin
al ministrului administratiei si internelor privind implementarea Sistemului informatic de management electronic al documentelor in Ministerul Administratiei si Internelor
84. — Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea lucrarilor de examinare a soiurilor pentru care se solicita inscrierea in Catalogul oficial national al soiurilor de plante de cultura din Romania si in Lista recomandata a soiurilor, precum si pentru verificarea puritatii varietale a soiurilor multiplicate
85. — Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind aprobarea Suplimentului nr. 1 al Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultura din Romania pentru anul 2011, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 18/2011


Monitorul Oficial nr. 277 – 20 aprilie 2011

Hotarari ale Guvernului Romaniei

403. — Hotarare
privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2011, pentru Secretariatul de Stat pentru Culte

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

44/1.195. — Ordin
al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului mediului si padurilor pentru aprobarea Normelor privind accesul la resursele acvatice vii din domeniul public al statului in vederea practicarii pescuitului comercial in habitatele piscicole naturale din ariile naturale protejate


Monitorul Oficial nr. 278 – 20 aprilie 2011

Decizii ale Curtii Constitutionale

Decizia
nr. 235 din 17 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 69 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului
Decizia nr. 236 din 17 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor
Decizia nr. 244 din 17 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea sindicatelor nr. 54/2003
Decizia nr. 245 din 17 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale
Decizia nr. 248 din 17 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 581 din Codul de procedura civila
Decizia nr. 264 din 22 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul in Romania
Decizia nr. 269 din 22 februarie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Decizia nr. 299 din 1 martie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecatoresti

Acte ale Organelor de Specialitate ale Administratiei Publice Centrale

1.872. — Ordin
al ministrului finantelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 1/2011
1.873. — Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2011
1.874 — Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2011

*

Rectificari