Operatiunea de transfer a dreptului de proprietate este reglementata de articolul 8 din Ordinul MAI nr. 1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor.

Transcrierea unui autovehicul se solicita de catre noul proprietar (cumparatorul) la ghiseele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule.

In total, costul transcrierii poate ajunge si la aproape 250 de lei, daca cumparatorul doreste sa schimbe numerele de inmatriculare cu unele noi, pentru ca va plati atat contravaloarea unor noi placi de inmatriculare, cat si o taxa de inmatriculare.

Totusi, daca numerele vechi se pastreaza, singura taxa care trebuie achitata este cea pentru un nou certificat de inmatriculare, in valoare de 37 de lei.

Iata care sunt actele necesare pentru a realiza transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator:

 • Cererea de transcriere a solicitantului (cumparatorul);
 • Fisa de inmatriculare, completata, semnata si stampilata atat de vanzator, cat si de cumparator. Documentul trebuie vizat la organul fiscal teritorial competent (in locul vizei fostului proprietar, se poate depune certificatul de atestare fiscala emis de organul fiscal teritorial competent);
 • Cartea de identitate a vehiculului, in original si copie;
 • Documentul care atesta dreptul de proprietate, in original si copie;
 • Actul de identitate al solicitantului, in original si copie;
 • Dovada efectuarii inspectiei tehnice periodice, in termen de valabilitate;
 • Copia asigurarii RCA, incheiata pe numele cumparatorului pentru minim 6 luni, in termen de valabilitate;
 • Dovada platii taxei de inmatriculare de 52 lei, in cazul vehiculelor cu masa mai mica sau egala cu 3500 kg, sau de 125 lei, in cazul vehiculelor cu masa mai mare de 3500 kg – se achita de catre cumparator. Plata se face numai in cazul in care nu se pastreaza numerele anterioare pe vehicul;
 • Certificatul de inmatriculare al fostului proprietar in care acesta a inscris transmiterea dreptului de proprietate – va fi mentionat pe verso “Instrainat catre …, la data de ...” si semnatura/ stampila(daca este cazul) a vanzatorului;
 • Placutele cu numarul de inmatriculare, daca fostul proprietar are domiciliul/sediul pe raza altui judet;
 • Dovada platii contravalorii certificatului de inmatriculare de 37 lei (se poate plati la CEC);
 • Dovada platii contravalorii placutelor cu numarul de inmatriculare (daca acestea nu se pastreaza de fostul proprietar) in valoare de 40 lei pentru numar la rand sau de 85 lei pentru numar preferential - sumele sunt achitate la ghiseul de depunere documente;
 • Certificatul de autenticitate al vehiculului emis de Registrul Auto Roman, in termen de valabilitate;
 • Contractele de vanzare-cumparare / factura, in original si copie;
 • In cazul persoanelor juridice, vor fi depuse documentele care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea si sediul, in copie (de exemplu, certificatul de inregistrare la Registrul Comertului), precum si imputernicirea reprezentantului legal al acestora;
 •  Procura speciala autentificata de notarul public, daca actele se depun de o alta persoana decat titularul.
Documentul care atesta dreptul de proprietate al vehiculului, precum si actul de identitate va vor fi inapoiate pe loc, dupa confruntarea copiilor cu originalele, in timp ce cartea de identitate a vehiculului se restituie odata cu predarea certificatului de inmatriculare al vehiculului si a placutelor cu numarul de inmatriculare.

Potrivit actului normativ citat, transcrierea dreptului de proprietate asupra vehiculului se comunica in termen de 30 de zile, de catre autoritatea care a efectuat-o, organului fiscal competent al autoritatii administratiei publice locale.

___
Nota Avocatnet.ro: Puteti consulta in atasament formularele tipizate folosite de Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculari Vehicule Bucuresti.Avocatnet.ro si Porsche Inter Auto au lansat sectiunea Ghid Auto, care poate fi vizitata aici.