Potrivit Codului de Procedura Civila, bunurile mobile care nu pot fi supuse executarii silite sunt:

  • bunurile de uz personal sau casnic strict necesare debitorului si familiei sale, precum si obiectele de cult religios, daca nu sunt mai multe de acelasi fel;
  • alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de doua luni, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, alimentele necesare pana la noua recolta, animalele destinate obtinerii mijloacelor de existenta si furajele necesare pentru aceste animale pana la noua recolta;
  • combustibilul necesar debitorului si familiei sale socotit pentru 3 luni de iarna;
  • bunurile declarate neurmaribile prin alte dispozitii legale;
  • alocatiile de stat si indemnizatiile pentru copii, ajutoarele pentru ingrijirea copilului bolnav, ajutoarele de maternitate, cele acordate in caz de deces, bursele de studii acordate de stat, diurnele, precum si orice alte asemenea indemnizatii cu destinatie speciala, stabilite potrivit legii.
Bunuri executate silit in anumite conditii

Codul de procedura civila mai prevede si o serie de bunuri care pot fi executate silit, insa numai in cadrul unor anumite limite.

Astfel, bunurile mobile care servesc la exercitarea ocupatiei debitorului pot fi executate silit doar in cazul in care nu exista alte bunuri urmaribile pentru acel debitor si numai daca datoriile se refera la obligatii de intretinere, chirii, arenzi sau alte creante privilegiate asupra mobilelor.

De asemenea, in cazul debitorilor care se ocupa cu agricultura, nu pot fi urmarite, in masura necesara continuarii lucrarilor in agricultura, inventarul agricol, inclusiv animalele de munca, furajele pentru aceste animale si semintele pentru cultura pamantului, cu exceptia situatiei in care asupra acestor bunuri exista un drept de gaj sau privilegiu pentru garantarea creantei.

In ceea ce priveste salariile si alte venituri periodice realizate din munca, pensiile acordate in cadrul asigurarilor sociale, precum si alte sume ce se platesc periodic debitorului si sunt destinate asigurarii mijloacelor lui de existenta, acestea pot fi urmarite si ele doar in anumite conditii, si anume:

  • pana la jumatate din venitul lunar net, pentru sumele datorate cu titlu de obligatie de intretinere sau de alocatie pentru copii;
  • pana la o treime din venitul lunar net, pentru orice alte datorii.
Codul de procedura civila mai stabileste ca, daca sunt mai multe urmariri asupra aceleiasi sume, executarea nu poate depasi 1/2 din venitul lunar net al debitorului, indiferent de natura creantelor, in afara de cazul in care legea prevede altfel.

In acelasi timp, veniturile din munca a caror valoare este mai mica decat salariul minim net pe economie pot fi urmarite numai asupra partii ce depaseste jumatate din acest cuantum.

De asemenea, in limita a jumatate din cuantumul lor, pot fi urmarite si ajutoarele pentru incapacitate temporara de munca, compensatia acordata salariatilor in caz de desfacere a contractului individual de munca pe baza oricaror dispozitii legale, precum si sumele cuvenite somerilor, insa numai pentru sume datorate cu titlu de obligatie de intretinere si despagubiri pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau prin vatamari corporale, daca legea nu dispune altfel.