Microintreprinderea - definitie

O microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent urmatoarele conditii:
- realizeaza venituri, altele decat cele din activitati desfasurate in domeniul bancar, in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital sau in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului;
- are de la 1 pana la 9 salariati, inclusiv;
- a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei al 100.000 euro;
- capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale.

Conditii pentru exercitarea optiunii

Microintreprinderile platitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu anul fiscal urmator, daca indeplinesc conditiile mentionate mai sus la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent si daca nu au mai fost platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor.

O persoana juridica romana nou-infiintata poate opta sa plateasca impozit pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal daca, la data inregistrarii la registrul comertului capitalul social al acesteia este detinut de persoane, altele decat statul si autoritatile locale si in termen de 60 de zile, inclusiv, de la data inregistrarii angajeaza cel putin o persoana cu contract individual de munca.

In situatia in care una dintre conditii nu mai este indeplinita microintreprinderile nu mai aplica acest sistem de impunere incepand cu anul fiscal urmator.

Atentie! Microintreprinderile care in cursul unui an fiscal realizeaza venituri mai mari de 100.000 euro vor calcula si plati impozit pe profit incepand cu trimestrul in care s-a depasit limita veniturilor, luand in calcul veniturile si cheltuielile realizate de la inceputul anului fiscal, fara posibilitatea de a mai putea reveni la acest mod de impozitare in perioada urmatoare. Impozitul pe profit datorat reprezinta diferenta dintre impozitul pe profit calculat de la inceputul anului fiscal pana la sfarsitul perioadei de raportare si impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat in cursul anului respectiv.

Pentru indeplinirea conditiei privind numarul de salariati se are in vedere numarul de persoane angajate cu contract individual de munca, potrivit dispozitiilor Codului Muncii, indiferent de durata timpului de munca, inscrise in statele de salarii si/sau in registrul general de evidenta a salariatilor.

Important!
La analiza indeplinirii conditiei privind numarul de salariati se numara si contractele de munca suspendate, potrivit legii.

Pentru persoanele juridice care au un singur salariat care demisioneaza in cursul unei luni, precum si in situatia in care raportul de munca inceteaza ca urmare a pensionarii sau desfacerii contractului individual de munca in urma savarsirii unor acte care, potrivit legii, sunt sanctionate inclusiv prin acest mod, conditia privind numarul de salariati se considera indeplinita daca in cursul lunii urmatoare este angajat un alt salariat.

Important! Persoanele juridice romane nou-infiintate care au optat pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor incepand cu primul an fiscal si care nu au angajat in termenul de 60 de zile de la data eliberarii certificatului de inregistrare sunt platitoare de impozit pe profit de la data inregistrarii acestora la registrul comertului.

Pentru incadrarea in conditia privind nivelul veniturilor realizate in anul precedent, se vor lua in calcul aceleasi venituri care constituie baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.

De retinut! Cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in euro este cel de la inchiderea aceluiasi exercitiu financiar.
Nu pot opta pentru acest sistem de impunere persoanele juridice care:
- se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul bancar (societatile comerciale bancare, casele de schimb valutar, societatile de credit ipotecar, cooperativele de credit etc.);
- se organizeaza si functioneaza potrivit legilor speciale de organizare si functionare din domeniul asigurarilor (de exemplu, societatile de asigurare-reasigurare), al pietei de capital (de exemplu, burse de valori sau de marfuri, societatile de servicii de investitii financiare, societatile de registru, societatile de depozitare), cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii (brokerii si agentii de asigurare);
- desfasoara activitati in domeniile jocurilor de noroc, consultantei si managementului. Incadrarea in categoria veniturilor din consultanta si management se efectueaza prin analiza contractelor incheiate si a altor documente care justifica natura veniturilor;
- au capitalul social detinut de un actionar sau asociat persoana juridica cu peste 250 de salariati.

Aria de cuprindere si cota de impozitare

Cota de impozitare pe veniturile microintreprinderilor este de 3% si se aplica asupra bazei impozabile constituita din veniturile din orice sursa din care se scad: veniturile aferente costurilor stocurilor produse; veniturile aferente costurilor serviciilor in curs de executie, veniturile din productia de imobilizari corporale si necorporale; veniturile din subventii de exploatare; veniturile din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare; veniturile rezultate din restituirea sau anularea unor dobanzi si/sau penalitati de intarziere care au fost cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil; veniturile realizate din despagubiri, de la societatile de asigurare/reasigurare, pentru pagubele produse bunurilor de natura stocurilor sau a activelor corporale proprii.

Facilitati fiscale

Microintreprinderile care achizitioneaza case de marcat beneficiaza de deducerea valorii de achizitie a acestora din baza impozabila, potrivit documentului justificativ de achizitie, in trimestrul in care acestea au fost puse in functiune.

Declararea optiunii

Persoanele juridice romane platitoare de impozit pe profit comunica organelor fiscale teritoriale optiunea pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor prin depunerea Declaratiei de inregistrare fiscala/declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica(formular 010) pana la data de 31 ianuarie, inclusiv, a anului pentru care se plateste impozitul pe veniturile microintreprinderilor.

Persoanele juridice care se infiinteaza in cursul unui an fiscal inscriu optiunea in cererea de inregistrare la registrul comertului si este definitiva pentru anul fiscal respectiv.

Atentie! In situatia in care, in cursul unui an fiscal, una dintre conditiile impuse nu mai este indeplinita, microintreprinderea are obligatia de a pastra acest sistem de impozitare pentru anul fiscal respectiv, fara posibilitatea de a mai beneficia in perioada urmatoare de acest sistem de impozitare chiar daca ulterior indeplineste conditiile legale pentru exercitarea optiunii.

Plata impozitului si depunerea declaratiilor fiscale

Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul. Declaratia de impozit pe veniturile microintreprinderilor se depune pana la data de plata a impozitului.

Impozitarea persoanelor fizice asociate cu o microintreprindere

In cazul unei asocieri fara personalitate juridica intre o microintreprindere si o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, microintreprinderea calculeaza si retine impozit prin aplicarea cotei de 3% la veniturile ce revin acesteia din asociere. Impozitul datorat se declara si se plateste la bugetul de stat pana la data de 25, inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.