Potrivit avocatului Adrian Solomon, administratorul unui SRL poate fi o persoana fizica sau juridica, care poate sau nu sa aiba si calitatea de asociat in respectiva societate.

Mandatul unui administrator poate fi stabilit pe perioada nelimitata deoarece Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale nu contine prevederi restrictive in acest sens.

Adrian Solomon a precizat ca administratorii carora li s-a conferit dreptul de a reprezenta societatea nu-si pot transmite acest drept tertelor persoane decat cu acordul expres al asociatilor, altminteri societatea poate cere persoanelor substituite beneficiile obtinute.

„Evident, administratorul care isi va substitui alte persoane, fara acordul asociatilor, raspunde solidar cu acestia pentru prejudiciile aduse societatii”, a subliniat avocatul.

Pentru inregistrarea unui administrator la Registrul Comertului, aveti nevoie de urmatoarele acte:
  • Cerere de inregistrare (original);
  • Actul modificator al actului constitutiv: hotararea adunarii generale a asociatilor / decizia asociatului unic sau actul aditional la actul constitutiv) (original);
  • Actul constitutiv actualizat. Avocatul Alexandru Solomon a explicat ca actul constitutiv actualizat reprezinta documentul care se depune la registrul comertului in care sunt inscrise modificarile fata de actul constitutiv initial. Mai exact, in cazul in care se numeste un nou administrator, se copiaza vechiul act, iar la sectiunea administrare va fi inscris noul administrator.
  • Declaratiile date pe proprie raspundere de catre noul administrator din care sa rezulte ca accepta numirea si ca indeplineste conditiile legale pentru detinerea acestei calitati (original);
  • Actele de identitate ale noului administrator (copie certificata);
  • Certificatele de cazier fiscal. Potrivit avocatului Adrian Solomon, nu este necesar ca administratorul sa se deplaseze la ANAF pentru obtinerea documentului deoarece din anul 2008 exista un protocol intre aceasta institutie si registrul comertului prin care se simplifica obtinerea acestuia. Astfel, in momentul in care se depun documentele in vederea inregistrarii, registrul comertului taxeaza obtinerea cazierului fiscal si solicita eliberarea in format electronic a cazierului de la ANAF.
  • Specimenul de semnatura ale administratorului. Adrian Solomon a explicat ca specimenul se da la registrul comertului in fata unei persoane competente - director, persoana desemnata, alt functionar caruia i s-a delegat aceasta atributie – gratuit, pe un formular tipizat, sau in forma autentica la notar.
  • In cazul personelor juridice straine, este nevoie si de actul de inregistrare al persoanelor juridice romane care detin calitatea de administrator, in copie certificata si original insotit de traducerea realizata de un traducator autorizat a carui semnatura este legalizata de un notar public;
  • Daca este cazul, trebuie sa adaugati la dosar si avizele prealabile prevazute de legile speciale (original), precum si o imputernicire speciala, in forma autentica, avocatiala sau delegatie pentru persoanele desemnate sa indeplineasca formalitatile legale. Aceste documente se solicita in situatia in care administratorul desemnat trebuie sa indeplineasca anumite conditii prevazute de legi speciale, ca de exemplu, in cazul unei societati cu profil medical, administratorul trebuie sa faca dovada ca este medic sau la o societate cu profil de expertiza contabila, administratorul trebuie sa faca dovada ca este expert contabil.
  • Dovezile privind plata taxelor de registru si a tarifului de publicare in Monitorul Oficial, Partea a IV-a.