Perioada fiscala este reglementata de Codul fiscal, la art. 156 1 si de normele de aplicare ale acestui articol.

Ca regula generala, perioada fiscala este luna calendaristica. Totusi, prin exceptie de la aceasta reglementare, perioada fiscala este trimestrul calendaristic pentru persoanele impozabile care, in cursul anului calendaristic precedent, au realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere care nu au depasit plafonul de 100.000 euro. Echivalentul in lei al plafonului de 100.000 de euro se calculeaza in functie de cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru data de 31 decembrie a anului precedent. Retineti, insa, ca posibilitatea de a depune trimestrial deconturile de TVA nu se aplica si persoanelor impozabile care, desi au o cifra de afaceri sub 100.000 de euro, au efectuat una sau mai multe achizitii intracomunitare in anul precedent.

Atentie! Cifra de afaceri utilizata drept referinta la aplicarea acestor prevederi este constituita din suma, fara taxa pe valoarea adaugata, a livrarilor de bunuri si prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv avansurile incasate in anul precedent pentru astfel de operatiuni.

Codul Fiscal mai precizeaza la art. 156 1, alin. (3), ca pesoanele care se se inregistreaza in scopuri de TVA in cursul anului trebuie sa declare cifra de afaceri pe care preconizeaza sa o realizeze in perioada ramasa pana la sfarsitul anului calendaristic.

Daca cifra de afaceri efectiv obtinuta in anul inregistrarii, recalculata in baza activitatii corespunzatoare unui an calendaristic intreg, depaseste plafonul de 100.000 de euro, in anul urmator, perioada fiscala va fi luna calendaristica. Insa, daca aceasta cifra de afaceri efectiva nu depaseste plafonul amintit, persoana impozabila va utiliza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala.

Art. 156 1 din Codul Fiscal mai prevede, la alin. (6), ca persoanele impozabile care, in cursul anului, depun deconturile trimestrial trebuie sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o declaratie de mentiuni in care sa precizeze cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata. De asemenea, aceste persoane trebuie sa depuna si o mentiune din care sa reiasa ca nu au efectuat achizitii intracomunitare de bunuri in anul precedent.  De la obligatia depunerii acestor documente sunt exceptate persoanele impozabile care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului special de scutire.

Pentru persoanele impozabile care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara de bunuri taxabila in Romania, perioada fiscala devine luna calendaristica incepand cu:
  • prima luna a unui trimestru calendaristic, daca exigibilitatea TVA aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in aceasta prima luna a respectivului trimestru;
  • a treia luna a trimestrului calendaristic, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a doua luna a respectivului trimestru. Primele doua luni ale trimestrului respectiv vor constitui o perioada fiscala distincta, pentru care persoana impozabila va avea obligatia depunerii unui decont de TVA;
  • prima luna a trimestrului calendaristic urmator, daca exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare de bunuri intervine in a treia luna a unui trimestru calendaristic.
Persoanele care se gasesc in aceasta situatie, adica sunt obligate sa isi schimbe perioada fiscala conform prevederilor anterioare, trebuie sa depuna o declaratie de mentiuni la organul fiscal competent, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare care genereaza aceasta obligatie. Aceste persoane vor utiliza ca perioada fiscala luna calendaristica atat pentru anul curent, cat si pentru anul urmator.

Insa, daca in cursul anului urmator nu efectueaza nicio achizitie intracomunitara de bunuri, ele pot reveni la trimestrul calendaristic drept perioada fiscala. In acest sens, trebuie sa depuna, pana la data de 25 ianuarie inclusiv,  declaratia de mentiuni in care sa precizeze cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta sau, dupa caz, recalculata.

Este bine sa stiti ca organele fiscale pot aproba si o alta perioada fiscala. Acest lucru se face, insa, numai la solicitarea justificata a persoanelor impozabile si cu conditia sa nu fie solicitata o perioada fiscala care sa depaseasca un an calendaristic. Mai exact, organele fiscale pot aproba ca perioada fiscala:
  • semestrul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 3 luni calendaristice dintr-un semestru;
  • anul calendaristic, daca persoana impozabila efectueaza operatiuni impozabile numai pe maximum 6 luni calendaristice dintr-o perioada de un an calendaristic.
Aceasta solicitare trebuie transmisa autoritatilor fiscale competente pana la data de 25 februarie a anului in care se exercita optiunea si va fi valabila atata timp cat se pastreaza conditiile de acordare a acelei perioade fiscale, mentionate mai sus.