Incepand cu 1 decembrie 2011, solicitarile de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata (TVA) prin optiune ale acestora vor fi solutionate potrivit prevederilor Ordinului ministrului Finantelor Publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA, publicat in Monitorul Oficial nr. 824 din 22 noiembrie 2011.

Cand trebuie sa te inregistrezi in scop de TVA?
  • inainte de realizarea de operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere in cazul in care declari ca urmeaza sa realizezi o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de scutire prevazut de 35.000 euro, sau daca declari ca urmeaza sa realizezi o cifra de afaceri inferioara plafonului de scutire de 35.000 euro, dar optezi pentru aplicarea regimului normal de taxa;
  •  cand cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de scutire, dar optezi pentru aplicarea regimului normal de taxa.
Ce documente iti trebuie?

Ca sa te inregistrezi in scop de TVA trebuie sa depui la Fisc o cerere de inregistrare in scopuri de TVA, formular 098 „Cerere de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul Fiscal” si anexa la cererea de inregistrare. In aceeasi zi cu depunerea cererii de inregistrare in scopuri de TVA, formular 098, persoanele impozabile vor depune, la Oficiul Registrului Comertului, cererea de inmatriculare in registrul comertului.

Persoanele impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA care opteaza pentru aplicarea regimului normal de TVA in situatia in care cifra de afaceri realizata in cursul anului calendaristic este inferioara plafonului de scutire si care sunt supuse inmatricularii la registrul comertului trebuie sa depuna la organele fiscale competente declaratia de mentiuni, formular 010 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica”, insotita de anexa la declaratie.

Cine e organul fiscal competent?

Prin organ fiscal competent se intelege:
  • organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sediul social declarat in cererea de inmatriculare in registrul comertului, pentru solicitarea inregistrarii de la infiintare, inainte de realizarea de operatiuni taxabile si/sau scutite de taxa pe valoarea adaugata cu drept de deducere;
  • organul fiscal in a carui evidenta este inregistrata persoana impozabila ca platitor de impozite si taxe, pentru solicitarea inregistrarii prin optiune in situatia in care cifra de afaceri realizata in cursul anului calendaristic este inferioara plafonului de scutire.
Ce criterii trebuie sa indeplinesti?

Criteriile in functie de care se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a persoanelor impozabile, societati comerciale, sunt:
a) persoana impozabila nu se afla in situatia de a nu desfasura activitatile economice declarate in spatiul destinat sediului social si/sau sediilor secundare si nici in afara acestora, o perioada de maximum 3 ani - art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004;

In acest scop persoana impozabila trebuie sa depuna, concomitent cu depunerea anexelor la declaratia de inregistrare, formular 098, sau declaratia de mentiuni, formular 010, dupa caz, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte daca desfasoara sau nu activitati economice la sediul social, la sediile secundare sau in afara acestora.

b) niciunul dintre administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, inregistrati fiscal in Romania, si nici persoana impozabila in cazul persoanei care solicita inregistrarea in scopuri de TVA prin optiune, nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau fapte pentru care s-a dispus atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent sau referitoare la inactivitatea fiscala.

Atentie! In cazul in care administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile nu sunt inregistrati fiscal in Romania, acestia trebuie sa prezinte o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor pentru care se dispun de atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent sau referitoare la inactivitatea fiscala.

c) existenta spatiului destinat sediului social/domiciliului fiscal;

d) criteriile de evaluare prevazute in anexa 3 la ordin.

Important! Persoana impozabila nu va fi inregistrata in scopuri de TVA, fara a se mai efectua verificarea celorlalte criterii, daca se afla intr-una din urmatoarele situatii:
  • depune o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca persoana juridica nu desfasoara activitati economice la sediul/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau in afara acestora;
  • administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care solicita inregistrarea in scopuri de TVA, inregistrati fiscal in Romania, sau persoana impozabila insasi au/are inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau fapte de natura celor pentru care se dispune atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent sau referitoare la inactivitatea fiscala;
  • administratorii si/sau asociatii persoanei impozabile care nu sunt inregistrati fiscal in Romania prezinta o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca au comis infractiuni si/sau fapte de natura celor pentru care se dispune atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent sau referitoare la inactivitatea fiscala.

Despre cum solutioneaza Fiscul cererile de inregistrare si care sunt termenele prevazute veti putea citi intr-un articol viitor, publicat pe AvocatNet.ro.