Potrivit Legii nr. 95/206 privind reforma in domeniul sanatatii, persoanele juridice sau fizice care au calitatea de angajator, precum si persoanele asimilate angajatorilor, au obligatia sa calculeze si sa vireze la Fondul National Unic de Asigurari de Sanatate contributia datorata pentru asigurarea salariatilor.

Alice Trifan, partener Finexpert si specialist payroll & human resources, a precizat pentru AvocatNet.ro ca angajatorii au obligatia de a calcula, de a retine si de a a vira lunar contributiile de asigurari sociale obligatorii reprezentand:
• 5,5% pentru contributia individuala;
• 5,2% pentru contributia datoratã de angajator;
• 0,85% pentru contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata acestor drepturi).

Potrivit Legii nr. 95/2006, contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra sumelor acordate in momentul disponibilizarii, venitului lunar de completare sau platilor compensatorii, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii, precum si asupra indemnizatiilor reglementate de OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile ulterioare.

Astfel, declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate trebuie depusa lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributiile.

In acest sens, angajatorii vor utiliza Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate. Procedura declaratiei unice a intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2011 prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2010 si prin Hotararea Guvernului nr. 1397/2011.

Angajatorii care nu respecta obligatia acestor plati datoreaza pentru perioada de intarziere majorari de intarziere in conditiile Codului de procedura fiscala.

Ce faci daca angajatorul nu indeplineste aceasta obligatie?

Potrivit specialistilor in dreptul muncii de la Wolf Theiss, Adelina Iftime si Luminita Gheorghe, in cazul in care salariatul constata ca angajatorul sau nu a platit respectivele contributii, poate adresa o sesizare catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala pentru verificarea situatiei si eventuala sa remediere.

„Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor de plata catre Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate constituie, in functie de circumstantele concrete, contraventie sau infractiune”, subliniaza acestea.

Astfel, avocatele de la Wolf Theiss precizeaza ca amenzile care pot fi aplicate variaza in functie de gravitatea abaterii (nedepunerea la timp a declaratiilor, nevirarea contributiei sau refuzul de la pune la dispozitia ANAF sau a caselor de asigurari a documentelor justificative, etc.), putand ajunge la suma de 50.000 lei.

„Pe latura penala, incalcarea obligatiei de retinere si/sau plata poate fi calificata ca infractiune atat conform prevederilor Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale (pentru omisiunea intentionata a angajatorului de a varsa contributiile dupa retinerea lor, omisiune care depasaste cu 30 de zile data scadentei), cat si prevederilor Codului Penal. Or, avand in vedere acest ultim aspect, consideram ca nu poate fi exclusa de plano si sesizarea organelor de urmarire penala in cazuri care prezinta gravitatea specifica infractiunilor”, mai adauga acestea.

Totusi, potrivit celor de la Wolf Theiss, aceste actiuni de sesizare a diverselor autoritati publice au rolul de a permite autoritatilor stabilirea incalcarii comise de catre angajator si obligarea acestuia la conformare cu prevederile legale aplicabile, cel putin pentru perioada anterioara controlului.

„Ele insa nu vor asigura neaparat acoperirea integrala a prejudiciului suferit de catre salariatul ale carui drepturi au fost afectate. Pentru acoperirea acestor prejudicii salariatul se va putea adresa instantei de judecata”, adauga specialistii Wolf Theiss.