Plafonul pana la care persoanele impozabile pot aplica scutirea de taxa pe valoarea adaugata (TVA), este de 35.000 euro, calculati la cursul de schimb de la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, respectiv 3,3817 lei pentru un euro.

Atentie! 35000 euro x 3,3817 lei = 118359,5. Suma se rotunjeste la urmatoarea mie, potrivit Codului Fiscal, ceea ce inseamna ca plafonul de scutire de TVA este de 119.000 lei.

Cifra de afaceri care serveste drept referinta pentru aplicarea scutirii de taxa este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii efectuate de persoana impozabila in cursul unui an calendaristic, care ar fi taxabile daca nu ar fi desfasurate de o mica intreprindere, operatiunile rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, daca taxa ar fi deductibila, in cazul in care aceste operatiuni ar fi fost realizate in Romania, operatiunile scutite cu drept de deducere si cele scutite fara drept de deducere, daca acestea nu sunt accesorii activitatii principale, cu exceptia:
  • livrarilor de active fixe corporale sau necorporale, efectuate de persoana impozabila;
  • livrarilor intracomunitare de mijloace de transport noi.
Ce documente se depun
Pentru a solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA, trebuie sa depuneti la organul fiscal competent formularul 096 „Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din CF, care in cursul unui an calendaristic nu depasesc plafonul de scutire prevazut la art. 152 din CF”. Acest document trebuie  insotit de:
  • balanta de verificare sau jurnalul de vanzari;
  • certificatul de inregistrare in scopuri de TVA in original.
Formularul se completeaza in doua exemplare inscriindu-se cu majuscule, citet si corect, toate datele prevazute. Un exemplar semnat si stampilat se depune la unitatea fiscala, direct la registratura sau la posta, prin scrisoare recomandata, in timp ce al doilea exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Trebuie sa stiti ca anularea inregistrarii in scopuri de TVA va fi valabila din prima zi a lunii urmatoare celei pentru care s-a solicitat scoaterea din evidenta, respectiv din 1 februarie 2012.

Totusi, pana la anularea inregistrarii in scopuri de TVA, persoanelor impozabile le revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, precizeaza Directia Generala a Finantelor Publice Valcea intr-o informare catre presa.

Astfel, contribuabilii care au solicitat scoaterea din evidenta platitorilor de TVA au obligatia sa depuna decontul de TVA pentru operatiunile realizate in cursul lunii ianuarie, pana la data de 25 februarie 2012 inclusiv.

Potrivit sursei citate, in ultimul decont depus, persoana impozabila are obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform art. 148 si 149 din Codul fiscal.