Alice Trifan, partener Finexpert si specialist payroll & human resources, a precizat pentru AvocatNet.ro ca veniturile din activitati independente cuprind: veniturile comerciale, veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere, inclusiv din activitati adiacente. De asemenea, constituie venituri din profesii libere veniturile obtinute din exercitarea profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.

In acest sens, contribuabilii care incep o activitate independenta au obligatia declararii veniturilor si cheltuielilor estimate a se realiza in anul de impunere, pe fiecare sursa si categorie de venit, prin depunerea declaratiilor privind venitul estimat, pe fiecare sursa si categorie de venit, la organul fiscal competent, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

”Obligatia depunerii declaratiilor privind venitul estimat revine atat contribuabililor care determina venitul net in sistem real si desfasoara activitatea in mod individual sau intr-o forma de asociere care nu da nastere unei persoane juridice, cat si contribuabililor pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit”, explica specialistul de la Finexpert.

Alice Trifan mai precizeaza ca, in cazul contribuabililor care desfasoara activitati independente pentru care platile anticipate se realizeaza prin retinere la sursa de catre platitorul de venit, nu exista obligatia depunerii de declaratii privind venitul estimat.

Contributia lunara la sanatate nu poate fi mai mica decat produsul a 5,5% aplicat asupra valorii unui salariu minim brut pe tara, daca veniturile realizate din activitati independente reprezinta singura sursa de venit.

“In cazul persoanelor care cumuleaza salariul cu alte venituri obtinute din activitati independente, contributia CASS se datoareaza asupra tuturor acestor venituri”, adauga Alice Trifan.

Modalitate de calcul si procedura pentru plata contributiei de asigurari sociale de sanatate


Pentru veniturile realizate din activitati independente, contributia la sanatate se plateste de persoana care le realizeaza. Plata contributiei se realizeaza trimestrial.

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 95/2006, aprobate prin Ordinul CNAS nr. 617/2007, stabilesc modalitatea de calcul si plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate. Astfel, persoanele care desfasoara activitati independente au obligatia de a vira trimestrial contributia aplicata asupra:
  • venitului net determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, conform prevederilor Codului fiscal, realizate de persoanele care desfasoara activitati independente ale caror venituri sunt determinate pe baza contabilitatii in partida simpla;
  • venitului net determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, determinate pe baza normelor de venit stabilite Ministerul Finantelor prin nomenclatorul activitatilor pentru care venitul se stabileste pe baza de norme de venit, in cazul persoanelor ale caror venituri sunt determinate pe baza de norme de venit.
”In cazul persoanelor care obtin venituri din activitati independente ale caror venituri sunt determinate pe baza de norma de venit si care beneficiaza de o reducere a normelor de venit, cota stabilita de lege se va aplica la veniturile care se supun impozitului pe venit rezultate din norma redusa, determinata potrivit reglementarilor in vigoare pentru impunerea veniturilor respective”, explica Alice Trifan.

Potrivit Ordinului CNAS, contributia calculata la venitul estimat se vireaza pana la data de 15 a ultimei luni din fiecare trimestru.

In cazul in care contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente, la finele anului, inregistreaza pierderi sau realizeaza venituri anuale sub nivelul a 12 salarii minime brute pe tara, contributia se calculeaza la nivelul unui salariu de baza minim brut pe tara pentru fiecare luna. Insa, aceasta prevedere se aplica numai in situatia in care venitul din activitati independente este singurul venit asupra caruia se calculeaza contributia.

Totodata, legea prevede ca diferentele ramase de achitat, calculate in raport cu decizia de impunere anuala, se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere. Pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe majorari de intarziere conform procedurii instituite prin Codul de procedura fiscala.

Citeste AICI cine nu datoreaza contributii CASS.