CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1.
- Prezenta lege reglementeaza cadrul general de organizare, functionare si finantare a sistemului national de asistenta sociala in Romania.

Art. 2. - (1) Sistemul national de asistenta sociala reprezinta ansamblul de institutii, masuri si actiuni prin care statul, reprezentat de autoritatile administratiei publice centrale si locale, precum si societatea civila intervin pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare ori permanente ale situatiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea sociala a persoanei, familiei, grupurilor ori comunitatilor
(2) Sistemul national de asistenta sociala intervine subsidiar sau, dupa caz, complementar sistemelor de asigurari sociale si se compune din sistemul de beneficii de asistenta sociala si sistemul de servicii sociale
(3) Asistenta sociala, prin masurile si actiunile specifice, are drept scop dezvoltarea capacitatilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, cresterea calitatii vietii si promovarea principiilor de coeziune si incluziune sociala
(4) Masurile si actiunile de asistenta sociala se realizeaza astfel incat:
a) beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale sa constituie un pachet unitar de masuri corelate si complementare;
b) serviciile sociale sa primeze fata de beneficiile de asistenta sociala, in cazul in care costul acestora si impactul asupra beneficiarilor este similar;
c) sa fie evaluate periodic din punctul de vedere al eficacitatii si eficientei lor pentru a fi permanent adaptate si ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor;
d) sa contribuie la insertia pe piata muncii a beneficiarilor;
e) sa previna si sa limiteze orice forma de dependenta fata de ajutorul acordat de stat sau de comunitate
(5) Beneficiile de asistenta sociala si serviciile sociale sunt reglementate prin legi speciale.


Nota AvocatNet.ro: Legea asistentei sociale poate fi consultata integral in fisier atasat.