Astfel, conform prevederilor art. 102 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu cele ale art. 16 de la art. II din Legea nr. 283/2011, in anul 2012, valoarea punctului de pensie este de 732,8 lei.

In acelasi timp, castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012, potrivit art. 17 din Legea nr. 294/2011, este de 2.117 lei. La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul a contributiei de asigurari sociale se are in vedere valoarea corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut, respectiv 10.585 lei.

Totodata, nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in declaratia individuala de asigurare sau in contractul de asigurare sociala este de 741 lei, iar nivelul maxim de 10.585 lei.

CNPP mentioneaza ca indicele de corectie utilizat la determinarea punctajului realizat in sistemul public de pensii de catre participantii la fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile in care acestia contribuie la aceste fonduri, stabilit conform dispozitiilor art. 151 din Legea nr. 411/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul:
  • incepand cu luna ianuarie 2012: (31,3%– 3,5%) / 31,3%= 0, 88818
Contributiile sociale in 2012

Pentru anul 2012 cotele de contributii de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
  • 31,3% pentru conditii normale de munca;
  • 36,3% pentru conditii deosebite de munca;
  • 41,3% pentru conditii speciale de munca.
In acelasi timp, cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca. CNPP precizeaza ca diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate prin lege, functie de conditiile de munca, si cota de contributie individuala de asigurari sociale se suporta de angajator. In plus, in cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 3,5% aferenta fondurilor de pensii administrate privat. (Citeste AICI care sunt cotele contributiilor de asigurari sociale pentru anul 2012!)

Valoarea ajutorului de deces in 2012


Conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 294/2011, cuantumul ajutorului de deces prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste astfel:
  • in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 2.117 lei;
  • in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 1.059 lei.

Cat va fi ajutorul pentru insotitor in 2012

CNPP subliniaza ca, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de invaliditate, drept ce se acorda potrivit prevederilor art. 77 alin.(1) din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, este in cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilitǎ in conditiile legii, respectiv 587 lei.