Mai exact, noile reglementari sunt cuprinse in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2011 pentru modificarea si completarea unor acte normative care reglementeaza acordarea de beneficii de asistenta sociala, act normativ care a intrat in vigoare pe 1 ianuarie 2012.

Aceasta ordonanta de urgenta modifica:
- Prin art. III, pct. 17, articolul 18 alin. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului (care priveste persoanele ai caror copii s-au nascut pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv). Astfel, prevederile mentionate anterior se modifica si au urmatorul cuprins: “Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, precum si in specialitate si se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea.” Anterior modificarii continutul articolului era: “Perioada concediului pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani in cazul copilului cu handicap constituie vechime in munca si in serviciu, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta”;
- Prin art. IV, pct. 27, art. 22 alin. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor (care priveste persoanele ai caror copii s-au nascut incepand cu data de 1 ianuarie 2011). Astfel prevederile mentionate anterior se modifica si au urmatorul cuprins: “Perioada concediului pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1), art. 6 si 10 constituie vechime in munca si in serviciu, precum si in specialitate si se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu acestea.” Anterior modificarii continutul articolului era: ”Perioada concediului pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1), art. 6 si 10 constituie vechime in munca si in serviciu, care se are in vedere la stabilirea drepturilor ce se acorda in raport cu aceasta”.

Fata de primele modificari, observam ca ultimele vizeaza, pe langa concediile pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau de pana la 3 ani, si:
- concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 1 an, platit;
- concediul fara plata pentru cresterea copilului intre varsta de un an si 2 ani care se acorda persoanelor ai caror copii s-au nascut incepand cu data de 1 ianuarie 2011 (fara handicap) si au beneficiat de concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, platit;
- concediul fara plata pentru cresterea copilului dupa primele 3 nasteri, de 4 luni.

Precizam ca de drepturile de mai sus beneficiaza, optional, nu numai oricare dintre parintii firesti ai copilului, ci si una dintre persoanele care a adoptat copilul, careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei sau care are copilul in plasament ori in plasament in regim de urgenta (cu exceptia asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii sai), precum si persoana care a fost numita tutore.

Angajatorul are obligatia de a aproba aceste concedii, iar raportul de munca sau de serviciu se suspenda pe perioada efectuarii lor, cu obligatia rezervarii postului dupa incetarea cauzelor de suspendare.

Sunt importante derogarile de la regula potrivt careia “vechimea in specialitate constituie perioada de timp in care persoana a lucrat in activitati corespunzatoare functiei (meseriei) in care urmeaza sa fie incadrata sau promovata; de fapt este vechime in meserie (pentru muncitori) sau in functie (pentru celelalte categorii de personal).”1 De exemplu, in acest sens,art. 3 lit. l) din Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici prevede: vechimea in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice reprezinta “experienta dobandita in temeiul unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu sau ca profesie liberala, demonstrata cu documente corespunzatoare de catre persoana care a desfasurat o activitate intr-o functie de specialitate corespunzatoare profesiei sau specializarii sale, prin raportare la domeniul general de absolvire a studiilor potrivit nivelurilor de organizare a invatamantului in Romania”.

Este fireasca si binevenita derogarea expresa a legiuitorului, chiar daca vine abia in acest an, intrucat vechimea in specialitate reprezinta o specie a vechimii in munca. ”Intr-adevar, pentru ca o perioada de timp sa fie considerata vechime in specialitate, ea trebuie sa fie in primul rand sa fie recunsocuta ca vechime in munca”2.

Astfel ca, pe buna dreptate, s-a interpretat3, inainte de precizarile exprese intervenite in anul 2012, ca perioada concediului pentru cresterea copilului constituie nu numai vechime in munca si in serviciu, ci si vechime in specialitate.

___
1 Alexandru Ticlea, Tratat de dreptul muncii, Editia a V-a, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2011, p. 414.
2 Ibidem.
3 Alexandru Ticlea (coordonator), Laura Georgescu, Ana Cioriciu Stefanescu, Barbu Vlad, Dreptul public al muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti, 2010, p. 360.