Un angajator datoreaza la stat urmatoarele contributii sociale:

  • contributia de pensii pentru conditii:

           a) normale de munca - 20,8%;
           b) deosebite de munca - 25,8%;
           c) speciale de munca - 30,8%;

  • contributia datorata in functie de clasa de risc intre 0,15 si 0,85%,
  • contributia de asigurari de sanatate - 5,2%;
  • contributia pentru concedii si indemnizatii - 0,85%;
  • contributia datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj - 0,5%;
  • contributia datorata la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale - 0,25%.

De cealalta parte, pentru angajati, cotele contributiilor sunt urmatoarele:

  • contributia individuala de asigurari sociale - 10,5%, indiferent de conditiile de munca;
  • contributia individuala de asigurari de sanatate - 5,5%;
  • contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj - 0,5%.

(Mai multe despre cotele de contributii sociale in 2012 puteti citi AICI.)

Totusi, exista venituri pentru care aceste contributii sociale obligatorii nu se percep. Aceste venituri sunt enumerate in HG nr. 50/2012, actul normativ care a modificat recent Normele de aplicare a Codului fiscal.

Astfel, potrivit acestei hotarari, sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale (pensii):

a) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;
b) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;
c) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de la Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
d) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
e) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii;
f) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii, pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 29611 din Codul fiscal;
g) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii, pentru partea care depaseste nivelul prevazut la art. 29611 din Codul fiscal;
h) indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti;
i) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Veniturile exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate sunt:

a) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de angajator, potrivit legii, numai pentru contributia individuala;
b) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
c) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii."

In ceea ce priveste contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, sunt exceptate de la plata:

a) veniturile acordate, potrivit legii, cadrelor militare in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
b) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea, inclusiv indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti;
c) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
d) sumele din profitul net, cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
e) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;
f) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
g) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
h) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
i) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
j) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca;
k) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii."

De asemenea, potrivit HG 50/2011, veniturile pentru care nu se datoreaza contributii de asigurari pentru somaj sunt:

a) drepturile de solda lunara acordate personalului militar, potrivit legii;
b) remuneratia administratorilor societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;
c) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea, inclusiv indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti;
d) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
e) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
f) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;
g) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
h) indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii;
i) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate din Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
j) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
k) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
l) veniturile reprezentand plati compensatorii suportate de angajator potrivit contractului colectiv sau individual de munca;
m) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii;
n) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat;
o) veniturile obtinute de pensionari;
p) veniturile realizate de persoanele prevazute la art. 2963 lit. a) si b) din Codul fiscal care nu se mai regasesc in raporturi juridice cu persoanele prevazute la art. 2963 lit. e) si g) din Codul fiscal, dar incaseaza venituri ca urmare a faptului ca au avut incheiate raporturi juridice si respectivele venituri se acorda, potrivit legii, ulterior sau la data incetarii raporturilor juridice; in aceasta categorie nu se includ sumele reprezentand salarii, diferente de salarii, venituri asimilate salariilor sau diferente de venituri asimilate salariilor, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile, precum si actualizarea acestora cu indicele de inflatie, care se supun platii contributiei de asigurare pentru somaj;
q) compensatiile acordate, in conditiile legii ori ale contractelor colective sau individuale de munca, persoanelor carora le inceteaza raporturile de munca ori de serviciu sau care, potrivit legii, sunt trecute in rezerva ori in retragere, altele decat cele prevazute la lit. j), k), l) si m);
r) veniturile aferente perioadei in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor care au incheiat astfel de raporturi sunt suspendate potrivit legii, altele decat cele aferente perioadei de incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii si perioadei de incapacitate temporara de munca in cazul accidentului de munca sau al bolii profesionale, in care plata indemnizatiei se suporta de unitate, conform legii, care se supun platii contributiei de asigurare pentru somaj;
s) drepturile de salariu lunar acordate politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, potrivit legii."

HG nr. 50/2012 precizeaza totodata ca nu se datoreaza contributia pentru asigurarea de accidente de munca si boli profesionale pentru urmatoarele venituri:

a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop patrimonial;
b) drepturile de solda lunara acordate personalului militar, potrivit legii;
c) remuneratia administratorilor societatilor comerciale, companiilor/societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie;
d) sumele primite de membrii comisiei de cenzori sau comitetului de audit, dupa caz, precum si sumele primite pentru participarea in consilii, comisii, comitete si altele asemenea, inclusiv indemnizatiile de sedinta primite de consilierii locali, judeteni sau ai municipiului Bucuresti;
e) sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii;
f) sumele din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale, potrivit legii sau actului constitutiv, dupa caz, precum si participarea la profitul unitatii pentru managerii cu contract de management, potrivit legii;
g) indemnizatiile lunare de neconcurenta prevazute in contractele individuale de munca, in conditiile legii;
h) remuneratia primita de presedintele asociatiei de proprietari sau de alte persoane, in baza contractului de mandat, potrivit legii privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
i) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate de angajator, potrivit legii;
j) indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca ca urmare a unui accident de munca sau a unei boli profesionale, suportate din Fondul national de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, potrivit legii;
k) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
l) ajutoarele lunare si platile compensatorii care se acorda, conform legii, personalului militar, politistilor si functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, la trecerea in rezerva sau direct in retragere, respectiv la incetarea raporturilor de serviciu, fara drept la pensie, din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
m) veniturile acordate la momentul disponibilizarii, venitul lunar de completare sau platile compensatorii, suportate din bugetul asigurarilor de somaj, potrivit actelor normative care reglementeaza aceste domenii;
n) veniturile realizate de politisti, functionarii publici cu statut special si personalul civil din cadrul institutiilor publice de aparare, ordine publica si siguranta nationala;
o) prestatiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat.

Totodata, actul normativ mai mentioneaza ca aceasta contributie nu se datoreaza nici pe perioada practicii profesionale a elevilor, ucenicilor si studentilor.