Declaratia 205 se depune de catre platitorii de venituri care in anul 2011 au avut obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa. Mai exact, trebuie sa depuna acest formular:

 • Platitorii de venit care au obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa, cu exceptia veniturilor de natura salariala si asimilate acestora pentru veniturile realizate din: drepturi de proprietate intelectuala; vanzarea bunurilor in regim de consignatie; contracte de agent; contracte de comision/mandat comercial; activitatea de expertiza contabila, tehnica, judiciara si extrajudiciara; activitati desfasurate in baza conventiilor/contractelor civile incheiate potrivit Codului civil; activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere; castigurile din operatiuni de vanzare cumparare de valuta la termen, pe baza de contract precum si orice alte operatiuni similare; castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise; dividende; dobanzi; castiguri din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise si a partile sociale; lichidarea persoanei juridice; premii si jocuri de noroc; pensii; activitati agricole; alte surse.
 • Intermediari, societatile de administrare a investitiilor in cazul rascumpararii de titluri de participare la fondurile deschise de investitii sau alti platitori de venit, dupa caz, pentru castigurile/pierderile realizate de persoanele fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise.
 • Platitorii de venituri din activitati agricole realizate de persoanele fizice din valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala , de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati , pentru utilizare ca atare, potrivit art. 74 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si pentru care nu s-a retinut impozit in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale nr. 190/2009.

Potrivit unui comunicat de presa remis redactiei de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala formularul 205, care trebuie depus la Fisc pana la 29 februarie 2011, se completeaza si se depune pentru impozitele retinute la sursa aferente urmatoarelor categorii de venituri:

1) venituri din drepturi de proprietate intelectuala;

2) venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie;

3) venituri obtinute in baza unui contract de agent;

4) venituri obtinute in baza unui contract de comision sau mandat comercial;

5) venituri din activitati de expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara;

6) venituri din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil;

7) venituri din activitati independente realizate intr-o forma de asociere cu o persoana juridica, microintreprindere;

8) venituri sub forma castigurilor din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operatiuni similare;

9) castiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;

10) venituri din dividende;

11) venituri din dobanzi;

12) castiguri din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise si a partilor sociale;

13) venituri din lichidarea persoanei juridice;

14) venituri din premii si jocuri de noroc;

15) venituri din pensii;

16) venituri din activitati agricole;

17) venituri din alte surse, printre care:

 • prime de asigurari suportate de o persoana fizica independenta sau de orice alta entitate, in cadrul unei activitati pentru o persoana fizica in legatura cu care suportatorul nu are o relatie generatoare de venituri din salarii;
 • castiguri primite de la societatile de asigurari, ca urmare a contractului de asigurare incheiat intre parti cu ocazia tragerilor de amortizare;
 • venituri, sub forma diferentelor de pret pentru anumite bunuri, servicii si alte drepturi, primite de persoanele fizice pensionari, fosti salariati, potrivit clauzelor contractului de munca sau in baza unor legi speciale;
 • venituri primite de persoanele fizice reprezentand onorarii din activitatea de arbitraj comercial;
 • remuneratiile pentru munca prestata in interesul unitatilor apartinand Directiei Generale a Penitenciarelor, precum si in atelierele locurilor de detinere, acordate, potrivit legii, condamnatilor care executa pedepse privative de libertate;
 • veniturile primite de studenti sub forma indemnizatiilor pentru participarea la sedintele senatului universitar;
 • veniturile obtinute de persoanele fizice din valorificarea prin centrele de colectare a deseurilor de metal, hartie, sticla si altele asemenea si care nu provin din gospodaria proprie;
 • sumele platite de catre organizatori persoanelor care insotesc elevii la concursuri si alte manifestari scolare;
 • indemnizatiile acordate membrilor birourilor electorale, statisticienilor, informaticienilor si personalului tehnic auxiliar pentru executarea atributiilor privind desfasurarea alegerilor prezidentiale, parlamentare si locale;
 • veniturile obtinute de persoanele care fac figuratie la realizarea de filme, spectacole, emisiuni televizate si altele asemenea;
 • tichetele cadou acordate persoanelor fizice in afara unei relatii generatoare de venituri din salarii;
 • venituri, altele decat cele de la art. 42 lit. k) distribuite de persoanele juridice constituite conform legislatiei privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare.

ANAF precizeaza in comunicat ca, in situatia in care, in cursul anului, la nivelul aceluiasi platitor, au fost efectuate plati privind mai multe tipuri de venituri, din cadrul categoriilor de venituri, se completeaza un singur formular.

Cum se depune declaratia 205

Conform instructiunilor de completare a formularului 205, acesta se depune, pana in ultima zi a lunii februarie, in format electronic, pe suport magnetic sau optic, prin folosirea programului de asistenta elaborat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Programul de asistenta a fost actualizat de ANAF in data de 15 februarie 2012 si poate fi utilizat accesand acest link.

De asemenea, trebuie sa stiti ca suportul magnetic sau optic va fi insotit de situatia centralizatoare, prevazuta la sectiunea II - Date recapitulative - listata pe hartie, semnata si stampilata.

In instructiunile de completare ale formularului 205 se mai precizeaza ca ori de cate ori platitorul de venit constata erori in declaratia depusa anterior, acesta completeaza si depune o declaratie rectificativa, situatie in care se va inscrie "X" in casuta prevazuta in acest scop.

Declaratia rectificativa va cuprinde, pe tipuri de venit numai pozitiile corectate, declarate eronat in declaratia initiala sau pozitiile care, in mod eronat, nu au fost cuprinse in declaratia initiala.

In cazul in care, declaratia se corecteaza prin eliminarea unei pozitii declarate eronat in declaratia initiala, in tabelul de la sectiunea IV “Date informative privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit”, generat pe tipuri de venit, se vor inscrie datele de identificare ale beneficiarului de venit din declaratia initiala, iar la col.4?7, se va inscrie cifra zero.