Procedura prin care se calculeaza taxa auto a fost aprobata prin Ordinul ANAF nr. 28/2011.

Potrivit acestui act normativ, taxa de poluare se calculeaza de organul fiscal competent din subordinea Fiscului. Organul fiscal competent este:
  • in cazul persoanelor fizice — organul fiscal in a carui raza teritoriala persoana fizica isi are domiciliul fiscal;
  • in cazul celorlalti contribuabili — organul fiscal in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite si taxe.
Organul fiscal competent stabileste taxa auto autovehicule pentru urmatoarele situatii reglementate de Legea nr. 9/2012 care aproba noua taxa de poluare:
a) ca urmare a solicitarii primului proprietar din Romania al autovehiculului, care intentioneaza sa efectueze inscrierea in evidentele autoritatii competente a dobandirii dreptului sau de proprietate asupra autovehiculului respectiv;
b) ca urmare a solicitarii persoanei fizice ori juridice de repunere in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea exceptarii sau scutirii prevazute la art. 3 si 8 din lege;
c) ca urmare a reintroducerii in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care la momentul scoaterii sale din parcul auto national i s-a restituit proprietarului platitor valoarea reziduala a taxei;

Calcularea taxei de poluare se face cu ajutorul aplicatiei informatice-suport realizate si implementate de Directia generala de tehnologia informatiei, si anume acel Calculator al taxei de poluare, pe care vi l-am prezentat in luna ianuarie.

Documentele necesare pentru calculul taxei

Pentru a le fi calculata taxa de poluare, indiferent in care situatie se afla (din cele prezente mai sus), contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere prin care solicita calculul taxei (Modelul de cerere il puteti consulta in fisierul 1 atasat al acestui articol) insotita de anumite documente, si anume:
  • Cartea de identitate a vehiculului;
  • Documente care atesta dobandirea autovehiculului pentru care se solicita plata taxei de catre contribuabiabil;
  • In cazul autovehiculelor rulate achizitionate din alte state, un document din care sa rezulte data primei inmatriculari a acestora;
Documentele trebuie prezentate in copie si in original, insa cele in originial vor fi restituite contribuabilului imediat dupa verificarea conformitatii si inscrierea pe copiile care raman la organul fiscal a vizei „conform cu originalul”.

Pentru autovehiculele in leasing, in locul cartii de identitate a vehiculului, va fi prezentat un document care sa contina elementele necesare calcului taxei al carui model este aprobat odata cu Procedura de calcul a taxei (Puteti consulta modelul acestui document in fisierul 3 atasat acestui articol).

Ce trebuie sa mai stii despre plata taxei auto

Dupa ce calculeaza suma care trebuie platita, organul fiscal trebuie sa emita o Decizie privind stabilirea taxei de poluare (Modelul este prevazut in Fisierul 3 atasat acestui articol), pe baza careia se contribuabilul achita taxa. Calcularea taxei auto si emiterea de catre Fisc a deciziei privind stabilirea acesteia se efectueaza in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

In schimb, in ceea ce priveste autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing, calcularea taxei pentru emisiile poluante si emiterea deciziei privind stabilirea acesteia se efectueaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei complete.

Decizia privind stabilirea taxei auto se emite in doua exemplare, dintre care unul este transmis contribuabilului, iar celalalat ii este anexat la dosarul sau fiscal.

Desi se calculeaza in euro, taxa auto se plateste in lei, la cursul de schimb valutar al monedei euro stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie a anului precedent si publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Pentru 2012, cursul folosit este cel de 4,3001 lei/euro.

Taxa se achita prin virament sau in numerar la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent, in contul 51.16.10.09 "Disponibil de taxe pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule".

___
Puteti consulta atasat modele pentru urmatoarele documente referitoare la calcularea taxei auto:

Fisier 1 - Cererea privind stabilirea taxei auto;
Fisier 2 - Cerere privind stabilirea taxei auto pentru autoturismele in leasing si documentul centralizator care contine elementele necesare pentru calculul taxei;
Fisier 3 - Decizie privind stabilirea taxei auto
;
Fisier 4 - Decizie privind stabilirea taxei auto pentru autoturismele in leasing


AvocatNet.ro si Porsche Inter Auto au lansat sectiunea Ghid Auto, care poate fi vizitata aici.