Aceste reglementari au fost introduse prin OUG nr. 125/2011, actul normativ care a modificat Codul fiscal la finalul anului 2011.

Potrivit acestei ordonante de urgenta, incepand cu 1 ianuarie 2012, organele fiscale au dreptul sa anuleze din oficiu inregistrarea in scopuri TVA a unei persoane impozabile in mai multe situatii.

Astfel, un contribuabil isi poate pierde calitatea de platitor de TVA in cazul in care este declarat inactiv sau a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in Registrul Comertului.

De asemenea, Fiscul poate anula inregistrarea in scopuri de TVA a unei societati comerciale daca aceasta nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de TVA, fara a fi in inactivitate sau in inactivitate temporara. Atentie, insa! Trebuie sa stiti ca aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul.

Mai mult, anularea din oficiu a codului de TVA se poate intampla si daca un contribuabil a depus deconturile de TVA, insa, in declaratiile depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic (in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica) si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic (in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic) nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/ prestari de servicii, realizate in cursul perioadelor de raportare.

O alta situatie in care ANAF are dreptul sa anuleze inregistrarea in scopuri de TVA a unei societati comerciale este cea in care persoana impozabila sau asociatii ori administratorii acesteia au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din OG 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, si anume atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent.

Potrivit OUG nr. 125/2012, o societatea comerciala isi poate pierde din oficiu calitatea de platitor de TVA si daca ea nu era obligata sa solicite inregistrarea sau nu avea dreptul sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA.
Noilor reglementari introduse in Codul fiscal privind platitorii de TVA stabilesc ca firmele carora le este anulata inregistrarea in scopuri de TVA vor fi trecute intr-un Registru al persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata, organizat de ANAF si publicat pe site-ul institutiei.

"Inscrierea in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA conform art. 153 a fost anulata se face de catre organul fiscal competent, dupa comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii", se mai arata in OUG nr. 125/2011.

In paralel, ANAF trebuie sa organizeze si un Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care va fi, de asemenea, public si disponibil pe site-ul ANAF. Citeste AICI care este problema acestor registre!

Totodata, actul normativ citat stabileste ca persoanele impozabile, pentru care autoritatea fiscala a anulat inregistrarea in scopuri de TVA, nu vor avea dreptul sa deduca taxa aferenta achizitiilor de bunuri/servicii, dar vor avea obligatia de plata a TVA, in situatia in care desfasoara activitati economice in perioada in care nu sunt inregistrati in scopuri de TVA. De asemenea, nici beneficiarii care cumpara bunuri/servicii de la acesti contribuabili nu vor avea posibilitatea deducerii TVA, cu exceptia achizitiilor de bunuri efectuate in cadrul procedurii de executare silita.

De asemenea, conform reglementarilor, persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat din oficiu trebuie sa depuna o declaratie privind taxa colectata care trebuie platita pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit exigibilitatea taxei pentru livrari de bunuri/prestari de servicii efectuate si/sau pentru achizitii de bunuri si/sau servicii pentru care sunt persoane obligate la plata taxei, efectuate in perioada in care persoana impozabila nu are un cod valabil de TVA.

Cum mai devii platitor de TVA, dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA

Dupa anularea inregistrarii in scopuri de TVA, contribuabilii inactivi sau in inactivitate temporara pot fi inregistrati din oficiu in scopuri de TVA de la data la care au fost reactivati.

In situatia in care firma sau asociatii/administratorii acesteia au avut inscrise in cazierul fiscal fapte ce se refera la atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent, inregistrarea in scopuri de TVA se face doar la solicitarea persoanei impozabile si numai daca respectivele fapte care au atras anularea inregistrarii in scopuri TVA au fost sterse din cazier.

Daca anularea calitatii de platitor de TVA a fost cauzata de nedepunerea deconturilor de taxa de catre contribuabilii cu perioada de raportare luna sau trimestrul, inregistrarea in scopuri de TVA se face la solicitarea persoanei impozabile pe baza unor informatii si documente pe care aceasta trebuie sa le furnizeze. Concret, este vorba despre:

  • prezentarea deconturilor de taxa nedepuse la termen;
  • prezentarea unei cereri motivate din care sa rezulte ca se angajeaza sa depuna la termenele prevazute de lege deconturile de taxa.

Daca nedepunerea deconturilor lunare sau trimestriale constitutie prima abatere a contribuabilului, acesta va fi inregistrat in scopuri de TVA numai dupa o perioada de 3 luni de la anularea inregistrarii. In cazul in care abaterea se repeta dupa reinregistrarea persoanei impozabile, organele fiscale vor anula codul de inregistrare in scopuri de TVA si nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare in scopuri de TVA, precizeaza OUG nr. 125/2011.

In cazul in care scoaterea din evidenta s-a datorat depunerii de deconturi in care nu sunt inscrise achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, inregistrarea in scopuri de TVA se face la solicitarea persoanei impozabile, pe baza unei declaratii pe propria raspundere din care sa rezulte ca va desfasura activitati economice, cel mai tarziu in cursul lunii urmatoare celei in care a solicitat inregistrarea.

"Organele fiscale nu vor aproba eventuale cereri ulterioare de reinregistrare daca persoana impozabila nu depune o cerere de inregistrare in scopuri de TVA in maximum 180 de zile de la data anularii", se mai arata in actul normativ.