Cu privire la ordonanta presedintiala, art. 581 Cod Procedura Civila prevede ca instanta va putea sa ordone masuri vremelnice in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executari.

Ordonanta presedintiala este, insa, o actiune civila cu trasaturi aparte, intrunind atat conditiile generale de admisibilitate a unei actiuni civile obisnuite, cat si anumite conditii speciale, ce o caracterizeaza.

In acest sens s-a pronuntat si Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia comerciala, in Decizia nr. 3158 din 27 noiembrie 2009:
Ordonanta presedintiala reprezinta un mijloc procedural ce intruneste conditiile unei actiuni civile, avand insa caracter specific determinat de caracterul particular al masurilor ce pot fi luate pe aceasta cale. Astfel, cererea privind ordonanta presedintiala trebuie sa indeplineasca atat conditiile generale necesare pentru exercitarea actiunii civile, cat si cerinte particulare, respectiv urgenta, nerezolvarea fondului cauzei si vremelnicia masurii ordonate.
Astfel, atat din textul legal ( art. 581 din Codul de procedura civila), cat si din jurisprudenta, ordonanta presedintiala nu va fi admisa decat daca indeplineste anumite conditii speciale:
  • urgenta
Nefiind definita de lege, urgenta se va aprecia de la caz la caz, in raport cu situatia existenta. Totusi, exista si cazuri in care insusi leguitorul face trimitere la procedura ordonantei, cum ar fi, de exemplu, suspendarea executiei vremelnice art. 280 Cod de Procedura Civila.

Urgenta trebuie sa existe pe tot parcursul judecatii, nu exclusiv la data introducerii cererii.

Urgenta, de altfel, nu este ceruta exclusiv justitiabilului ca temei al motivarii necesitatii procedurii, ci si instantei. Astfel, procedura de judecare si solutionare a ordonantei impune termene mai mici de citare, termenele de amanare vor fi acordate mai greu, termenele in care hotararea poate fi atacata sunt mai scurte.
  • neprejudecarea fondului
Pe calea ordonantei presedintiala nu se poate solutiona fondul actiunii principale. Astfel, ca regula, instanta nu analizeaza fondul dreptului discutat de parti.

Totusi, in doctrina, a fost conturata notiunea de pipaire a fondului (vezi Tratat teoretic si practic de procedura civila, prof. dr. Viorel Mihai Ciobanu) potrivit careia instanta va putea analiza o aparenta a existentei dreptului in patrimoniul partii, dar nu mai mult.
  • vremelnicia
Acest caracter este in stransa legatura cu cel al neprejudecarii, prin ordonanta neputandu-se dispune masuri definitive, care tind sa rezolve fondul cauzei.

In jurisprudenta s-a conturat inadmisibilitatea ordonantei in cazul litigiilor intre coproprietari prin care unul dintre coproprietari solicita obligarea celuilalt in a ii permite accesul in locuinta respectiva, pe care acesta din urma o foloseste in exclusivitate, reclamantul-proprietar avand locuinta asigurata in alt imobil, neaflandu-se in situatia ocrotirii unui drept ce s-ar pagubi prin intarziere, iar pentru solutionarea pretinsului drept fiind necesare verificari de fond.

Ordonanta presedintiala are caracter executoriu

Un aspect important in ceea ce priveste ordonanta presedintiala il constituie caracterul executoriu al acesteia. In acest sens, Instanta Suprema, Sectia comerciala, a retinut in motivarea Deciziei nr.1376 din 20 aprilie 2004 urmatoarele:
Ordonanta presedintiala are caracter vremelnic si executoriu la care se adauga institutia puterii lucrului judecat. Ordonantele presedintiale sunt executorii prin ele insele in puterea legii. Ele pot fi executate inaintea definitivarii lor si fara sa fie investite cu formula executorie (art.374 Cod procedura civila). Ele opereaza in temeiul legii. Partea nu este obligata sa ceara instantei ordonarea executiei temporare si nici judecatorul nu este obligat sa o pronunte in mod expres.

Practica judiciara a decis ca ordonanta presedintiala nu are putere de lucru judecat fata de procesul in fond in curs de judecata sau angajat ulterior intre parti si nici fata de o noua cerere de ordonanta presedintiala.

Deci, fiind executorii prin ele insele, in puterea legii, punerea lor in executare trebuie sa se faca cu cea mai mare rapiditate.
Domeniul de aplicabilitate a ordonantei

Desi nu este stipulat expres de lege, conform jurisprudentei si a doctrinei, ordonanta presedintiala poate fi ceruta cu succes in urmatoarele domenii:
  • raporturile de familei. Astfel, ca exemplu, in timpul divortului, se pot dispune masuri cu privire la stabilirea domiciliului copiilor minori, la intretinere, la folosirea locuintei. Stabilirea acestor masuri in mod definitiv se va face, totusi, prin in cadrul procesului de divort;
  • materia raporturilor de vecinatate si de proprietate;
  • materia raporturilor locative;
  • materia executarii silite.
Domeniul contencios-administrativ

In domeniul de contencios-administrativ, jurisprudenta a stabilit doua situatii privitoare la ordonanta presedintiala.

Astfel, in ceea ce priveste suspendarea executarii unui act administrativ, ordonanta presedintiala este considerata a fi inadmisibila, in cauza fiind aplicabila o procedura prevazuta de legea speciala - Legea 554/2004, respectiv articolul 14 al acestei norme.

Totusi, aceasta inadmisibilitate nu se refera si la obligatia de a face in sarcina unei autoritati publice, iar daca aceasta actiune ar intruni caracterele de urgenta, neprejudecare si vremelnicie, ordonanta ar fi admisibila in astfel de cauze.

Recursul in interesul legii


O hotarare importanta in materie o constituie si Decizia nr. LXII (62)din 24 septembrie 2007 ICCJ, Sectiile Unite, potrivit careia:
Prevederile cuprinse in art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se interpreteaza in sensul ca ordonanta presedintiala prin care s-a respins cererea de suspendare a executarii dispozitiilor unei hotarari a adunarii generale a actionarilor poate fi atacata cu recurs.

Instanta competenta

In materia ordonantei presedintiale, cererea se va depune la instanta competenta sa se pronunte asupra fondului dreptului.
Mai trebuie sa precizam ca ordonanta se poate cere daca avem deja pe rol un proces de drept comun sau chiar daca nu exista o actiune principala introdusa.

Judecarea ordonantei se face de catre un singur judecator, de urgenta si cu precadere. Desi legea permite judecarea chiar fara citarea partilor, datorita exigentelor dreptului la un proces echitabil, in general partile se citeaza.

Cai de atac

Prin derogare de la dreptul comun, hotararea fondului este atacabila:
  • in termen de 5 zile de la pronuntare, daca judecata s-a facut cu citarea partilor;
  • in termen de 5 zile de la comunicare, daca s-a dat fara citarea lor.
Judecarea recursului se face de urgenta si cu precadere, cu citarea partilor, in mod obligatoriu.