Articol scris de catre avocatul Irina Petrescu din cadrul Gi Group Staffing Company

Prin HG nr. 1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului, modificata si completata, se statueaza ca persoana aflata in delegare intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 5 km de localitatea in care isi are locul permanent de munca primeste o indemnizatie zilnica de delegare sau de detasare de 13 lei, indiferent de functia pe care o indeplineste si de autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea, iar numarul zilelor calendaristice in care persoana se afla in delegare sau detasare se socoteste de la data si ora plecarii pana la data si ora inapoierii mijlocului de transport din si in localitatea unde isi are locul permanent de munca, considerandu-se fiecare 24 de ore cate o zi de delegare sau detasare.

In cazul in care delegarea are o durata de o singura zi, precum si pentru ultima zi, in cazul delegarii de mai multe zile, indemnizatia se va calcula si acorda numai daca durata delegarii este de cel putin 12 ore.

Sub aspectul delegarii angajatului de catre angajatorul sau in strainatate, diurna se va calcula si acorda in valuta potrivit prevederilor H.G. nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, modificata si completata, iar cuantumul acesteia este stabilit de catre legiuitor pentru fiecare tara, fiind exprimat, fie in moneda nationala a respectivei tari, fie in valuta convertibila agreata de catre respectiva tara.

Potrivit prevederilor art.1 si 2 ale Legii nr. 118 din 30 iunie 2010 privind unele masuri necesare in vederea restabilirii echilibrului bugetar, modificata si completata, diurna acordata angajatilor in vederea efectuarii de delegari in interes de serviciu in strainatate, trebuie redusa cu 10%, intrucat veniturile salariale si nivelul diurnei acordate in sistem bugetar plecarilor in strainatate au fost diminuate cu 25% incepand cu data de 2 iulie 2010 (prin Legea nr. 118 din 30 iunie 2010), iar de la 1 ianuarie 2011 (prin art. 10 din Legea nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice) veniturile salariale din sistemul public (bugetar) au fost majorate cu 15%.

Pe cale de consecinta, calcularea si acordarea unei diurne in valuta aferenta deplasarilor in interes de serviciu in strainatate si cu o deductibilitate integrala la nivelul angajatorului, valoarea acesteia se va obtine prin multiplicarea acesteia de 2,5 ori diurna corespunzatoare tarii respective la care se va aplica o diminuare de 10%.

Regimul fiscal al diurnelor

Sub aspectul regimului fiscal de impunere al diurnei, legiuitorul, prin prevederile Codului fiscal si a normelor metodologice de aplicare a acestuia, stabileste urmatoarele:

I. In cazul in care diurna este acordata de catre persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, intelegandu-se organizatiile nonprofit de orice fel si societatile civile care nu datoreaza impozit pe profit potrivit titlului II din Codul fiscal, precum si cele platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor, prevazute la titlul IV^1 din Codul fiscal:
  • Nu survine diminuarea cuantumului sau fix, astfel cum s-a intamplat pentru diurna externa,
  • Nivelul maxim deductibil la nivelul entitatii juridice acceptat de catre cadrul legal incident este de 2,5 x 13 lei = 32,5, iar ceea ce depaseste nivelul de 32,5 lei nu mai este considerata ca fiind o cheltuiala deductibila, fiind tratata in consecinta,
  • La nivelul angajatului diurna acordata pana la limita de 2,5 ori suma acordata cu titlu de diurna in sistemul public (2,5 x13 lei) nu este impozitata si nici nu constituie baza in calcularea contributiilor individuale si patronale,
  • Ceea ce depaseste valoarea diurnei de 32,5 lei acordata angajatului se va considera avantaj, fiind tratat, din punct de vedere fiscal, identic cu venitul obtinut din drepturi salariale.
II. Daca diurna este acordata de catre o societate platitoare de impozit pe profit, regimul fiscal este urmatorul:
  • la nivelul angajatorului se pastreaza deductibilitatea limitat la 32,5 lei,
  • la nivelul angajatului diurna, indiferent de valoarea acesteia, este libera de impozit si de orice alta contributie individuala si patronala.
Ratiunea acestui tratament fiscal diferentiat al diurnei consta in faptul ca persoanele juridice fara scop patrimonial si alte entitati neplatitoare de impozit pe profit nu platesc impozit si atunci statul recupereaza acest impozit in mod indirect de la angajati, considerand diferenta dintre diurna in valoare de 2,5 ori valoarea diurnei acordata in sistemul public si nivelul diurnei stabilit de catre fiecare entitate juridica de drept privat ca fiind avantaj, cu un regim fiscal de impunere identic cu cel aplicabil veniturilor de natura salariala.

In cazul cuantumului diurnei acordate peste nivelul de 2,5 ori nivelul diurnei acordat in sistemul public, diurna stabilita de catre entitatile juridice de drept privat platitoare de impozit, statul recupereaza acest impozit direct de la platitorul diurnei pe partea diurnei ce excede sumei de 32,5 lei, pe care o califica ca fiind nedeductibila.

Trebuie retinut ca nu are relevanta daca entitatile juridice platitoare de impozit au sau nu profit, regimul fiscal al diurnei ramane identic.

Totodata, pentru a putea fi acordata, se impune ca nivelul diurnei sa fie stabilita in baza unui act intern, cum este contractul colectiv de munca la nivel de unitate, in lipsa acestuia prin Regulament intern sau printr-un act intern semnat de catre reprezentantul legal al angajatorului (ex. decizie, ordin, hotarare).