Persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica datoreaza contributii sociale obligatorii numai pentru sistemul public de pensii si sistemul public de asigurari sociale de sanatate.

Contributia datorata la sistemul de pensii

Persoanele care obtin venituri din activitati independente datoreaza o contributie lunara la pensii (integrala sau individuala) dupa cum urmeaza:

• contribuia integrala in cota de 31,3% datorata de catre cei care sunt incadrati in categoriile:
a) intreprinzator titular al unei intreprinderi individuale;
b) membru al unei intreprinderi familiale;
c) persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoana care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoana care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla;

NOTA:

NU DATOREAZA CONTRIBUTIA INTEGRALA la sistemul public de pensii contribuabilii care detin si calitatea de salariat sau pensionari, cu alte cuvinte cei care: „nu sunt asigurati ai sistemului public de pensii si nu beneficiaza de niciuna din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii, precum si persoanele care sunt asigurate in sisteme neintegrate sistemului public de pensii ( avocati, clerici si alti).

• contributia individuala in cota de 10,5% datorata de catre cei care sunt incadrati in categoriile de persoane care obtin venituri din activitati independente in regim de retinere la sursa conform art.52, alin.(1) si art.71, lit.d din Codul fiscal:

-venituri din drepturi de proprietate intelectuala;
-venituri din activitati desfaºurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului civil, precum ºi a contractelor de agent;
-venituri din activitatea de expertiza contabila ºi tehnica, judiciara ºi extrajudiciara;
 -venitul obtinut de o persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, care nu genereaza o persoana juridica.
- venituri obtinute din :valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare (art.71, lit.d, CF);

NU DATOREAZA contributia la sistemul public de pensii persoanele:
-care obtin venituri din asocieri dintre persoane jurdice romane si persoane fizice nerezidente romane
-care obtin venituri din asocieri cu o microintreprindere
-care obtin venituri din cultivarea si valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor, in sere si
solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat;  cultivarea si valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor;  exploatarea pepinierelor viticole si pomicole si altele asemenea; valorificarea produselor agricole obtinute dupa recoltare, in stare naturala, de pe terenurile agricole proprietate privata sau luate in arenda, catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare


Baza de calcul la pensii

Alexandru Suteu, specialist in fiscalitate, explica pentru AvocatNet.ro ca baza de calcul pentru contributia la pensii este VENITUL DECLARAT, care nu poate fi mai mic de 35% din castigul salariat mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat (2117 lei) si nici mai mare decat echivalentul de 5 ori acest castig (10.585 lei):

Adica (pentru anul 2012):
a) valoarea minima a contractului de asigurare = 35% x 2.117 lei = 741 lei;
b) valoarea maxima a contractului de asigurare = 5 x 2.117 lei = 10.585 lei.

Si respectiv:

c) valoarea minima a contributiei pentru pensii: 31,3 % x 741 lei = 232 lei;
d) valoarea maxima a contributiei pentru pensii: 31,3 % x 10.585 lei = 3.313 lei.

NOTA:
Daca venitul lunar ( rezultat dupa scaderea cheltuielilor deductibile ) este sub nivelul minim mentionat, adica sub 741 lei/luna, nu se datoreaza contributii de asigurari sociale, atrage atentia Alexandru Suteu.

EXEMPLU:
e) venitul brut 2000 lei;
f) cheltuieli deductibile 1500 lei;
g) venit net impozabil 500 lei,
h) concluzie: nu se datoreaza contributia de asigurari sociale.

Pentru contribuabilii care sunt impusi pe baza de norme de venit, daca valoarea anuala a normei de venit raportata la 12 luni ale anului este sub valoarea minima de 741 lei, atunci nu se datoreaza contributii de asigurari sociale.

EXEMPLU:
i) valoarea normei anuale de venit: 8500 lei;
j) 8500/12= 708 lei;
k) Concluzie: 708 lei < 741 lei, nu se datoreaza contributia de asigurari sociale.