Cum se vor achita contributiile la pensii

Intr-un ghid publicat pe pagina sa de internet, Directia generala a Finantelor Publice Brasov arata ca PFA datoreaza la sistemul de pensii o contributie de 31,3% din venitul declarat, adica venitul pentru care doresc sa se asigure. Trebuie sa stiti ca, potrivit reglementarilor, acest venit nu poate fi mai mic de 741 de lei (adica 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat - 2117 lei), dar nici mai mare de 10585 lei (echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat).

Declararea veniturilor care reprezinta baza lunara de calcul a contributiilor sociale se realizeaza prin depunerea la organul fiscal de domiciliu a unei declaratii privind venitul asigurat la sistemul public de pensii (formularul 600, introdus prin Ordinul ANAF nr. 847/2012).

Declaratia 600 se depune, pe suport hartie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul postal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. Organul fiscal competent la care trebuie depusa declaratia este organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla adresa de domiciliu a contribuabilului sau adresa unde acesta locuieste efectiv, in cazul in care difera de cea de domiciliu.

De asemenea, formularul se poate depune online de catre contribubilii care au un certificat digital calificat de semnatura electronica.

In baza declaratiei 600 depusa de PFA, organul fiscal emite decizia de impunere in care stabileste contributia sociala anual datorata si termenele de plata.

Contributia la pensii se plateste trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Cine nu datoreaza contributii la pensii?

Potrivit ghidului citat, nu datoreaza contributia la pensii:

  • Contribuabilii al caror venit net anual, respectiv valoarea anuala a normei de venit, dupa caz, raportat la cele 12 luni ale anului, este sub 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat ( 35% x 2117 = 741 lei)
  • Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii ca urmare a obtnerii de venituri salariale sau indemnizatii somaj
  • Persoanele care beneficiaza de una din categoriile de pensii acordate in sistemul public de pensii.

Cum se va achita CASS, incepand cu 1 iulie

Acelasi ghid al Finantelor Brasov precizeaza ca persoanele fizice autorizate datoreaza o contributie la sanatate de 5,5% din (in functie de caz):

  • Venitul net anual realizat exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale (diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale) sau
  • valoarea anuala a normei de venit, raportata la cele 12 luni ale anului, ce nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia.

Plata contributiilor la sanatate se efectueaza anticipat, in cursul anului, cu regularizarea sumelor datorate anual.

Astfel, in baza declaratiei de venit estimat (Formular 220) sau a declaratiei de venit realizat (Formular 200), organul fiscal emite decizia de impunere pentru plati anticipate in care stabileste contributia de asigurari sociale de sanatate datorata anticipat si termenele de plata.

Plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pana la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Dupa incheierea anului fiscal, in baza declaratiei privind venitul realizat depusa de contribuabili (Formular 200), organul fiscal stabileste obligatiile anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate prin decizia de impunere anuala regularizand sumele datorate cu titlu de plati anticipate.

Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei, iar sumele achitate in plus se compenseaza sau se restituie potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Atentie! La determinarea venitului anual baza de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate nu se iau in considerare pierderile fiscale anuale.

In cazul celor care nu depun declaratie privind venitul realizat (de ex. persoanele impuse la norma de venit), contributiile de asigurari sociale platite trimestrial reprezinta plata finala in contul contributiei anuale datorate.

Atentie! Aceste reguli se aplica si pentru intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, profesii libere.

In ce conturi se platesc contributiile

Potrivit Directiei Generale a Finantelor Publice Valcea, conturile in care se incaseaza contributiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice sunt:

  • 22.21.03.12 „Contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica”;
  • 26.21.05.03.02 „Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente si alte activitati si persoanele care nu realizeaza venituri”.

Conturile IBAN aferente acestor conturi se gasesc la fiecare trezorerie in parte.

Incepand cu 1 iulie, contul 26.21.05.03.02 „Contributia datorata de alte persoane asigurate”, deschis pe codurile de identificare fiscala ale caselor de asigurari sociale de sanatate isi inceteaza functionarea si se inchide.

Nu uitati! In zilele de 2 si 3 iulie 2012, unitatile trezoreriei statului din cadrul organelor fiscale nu vor efectua operatiuni de incasari si plati in numerar, la ghiseu cu:

  • persoanele care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asocieri fara personalitate juridica;
  • persoanele care realizeaza alte venituri, precum si persoanele care nu realizeaza venituri.

Zilele de 2 – 3 iulie 2012 vor fi considerate ca zile nelucratoare in raport cu acesti contribuabili.