Să le luăm pe rând:

DEMULT = adverb, cu sensul de „odinioară, cu mult timp înainte, de multă vreme, cândva”.

  • Mai demult = odinioară
  • De demult = din trecut, de altădată

Răspunde la întrebarea „când?”.

Exemple:

  • Demult, teritoriul țării noastre era locuit de daci.
  • Demult, era un împărat care avea trei fiice.

DE MULT – locuțiune adverbială alcătuită din prepoziția „de” și adverbul „mult”, cu sensul „de mult timp, de multă vreme, de vreme îndelungată”.

Răspunde la întrebarea „de când”?

Exemple:

  • Nu ne-am mai văzut de mult.
  • N-am mai mâncat ciocolată de mult.

Un indiciu că trebuie să scriem "de mult" este posibilitatea de a introduce cuvântul "timp" după locuțiune:

  • Nu ne-am mai vazut de mult timp.

Toate articolele din Ghidul pentru supraviețuirea limbii române pot fi citite aici.