Articol scris de Carmen Dutescu – avocat asociat senior

Liberalizarea pietei energiei electrice este, alaturi de interconectarea retelelor transfrontaliere dintre statele membre ale Uniunii Europene, una dintre premisele finalizarii pietei europene intregrate de energie, preconizata pentru sfarsitul anului 2014. Atent scrutat de catre operatorii privati si investitorii in domeniul energiei din Romania pe de o parte, dar si de Comisia Europeana si Fondul Monetar International pe de alta parte, demersul liberalizarii pietei energiei din Romania implica o procedura complexa, cu o miza deopotriva economica, dar si socio-politica.

La nivel european, liberalizarea pietei energetice a fost configurata inca din iulie 2009 prin adoptarea celui de-al treilea pachet legislativ privind pietele interne de energie electrica si gaze naturale, implementarea acestuia fiind impusa spre finalizare statelor membre pana in luna martie 2011.

Romania nu s-a conformat deadline-ului european, noua lege a energiei care sa transpuna liniile directoare din pachetul legislativ european fiind adoptata cu intarziere de catre camera decizionala a Parlamentului si promulgata de catre Presedintele Romaniei in prima jumatate a lunii iulie 2012.

Liberalizarea pietei energetice din Romania si functionarea acesteia in regim concurential are la baza cateva repere solide, transpunand principiile crearii si consolidarii pietei europene a energiei electrice:
• implementarea principiului de „ownereship unbundling”;
• eliminarea tarifelor reglementate;
• protectia consumatorilor finali;
• dezvoltarea mediului concurential prin masuri cumulative care sa asigure securitatea aprovizionarii, sustenabilitatea si competitivitatea sistemului energetic.

Transpunerea modelului „operator de sistem independent”

Dintre cele trei modele europene de aplicare a principiului de „unbundling”, Romania a optat pentru alternativa operatorului de sistem independent, reglementand separarea activitatilor de producere si furnizare a energiei electrice de activitatile de transport si sistem, respectiv, de controlul asupra retelei de transport.

„Separarea” este o conditie esentiala pentru certificarea operatorului de transport si sistem de catre autoritatea de reglementare, aceasta fiind in principal evaluata in functie de urmatoarele repere: (i) competenta de a exercita drepturi de vot in cadrul unei persoane juridice; (ii) competenta de a numi membrii unui consiliului de supraveghere/administratie sau ai altor organisme interne de reprezentare ale unei persoane juridice; (iii) detinerea calitatii de membru intr-un asemenea organism intern de reprezentare; respectiv (iv) detinerea unei cote majoritare la capitalul social al altui participant la piata energetica.

In ceea ce priveste proprietatea asupra retelei de transport, aceasta poate fi detinuta exclusiv de catre o societate independenta in ceea ce priveste statutul sau juridic, organizarea si procesul decizional fata de alte activitati care nu au legatura cu transportul energiei, cu respectarea dupa caz a regimului proprietatii publice sau private.

Eliminarea tarifelor reglementate

Conform estimarilor, mai mult de 50% din energia produsa in Romania este vanduta in afara pietei concurentiale catre consumatorii reglementati. In plus, practica unora dintre companiile energetice cu participatie de stat, acuzate de vanzarea de energie prin contracte bilaterale negociate in afara raportului cerere-oferta de pe piata, a generat scoaterea de la tranzactionarea pe piata concurentiala administrata de OPCOM a inca aproximativ 20% din cantitatea de energie produsa in Romania. In acest context, eliminarea tarifelor reglementate si introducerea pe piata concurentiala a unei cantitati mai mari de energie se preconizeaza a fi un stimulent puternic pentru investitiile din sectorul energetic in urmatoarea perioada.

Graficul de liberalizare a preturilor aprobat la sfarsitul lunii iunie 2012 prin memorandum al Guvernului, prevede ca eliminarea tarifelor reglementate pentru consumatorii industriali va incepe in septembrie 2013 cand 15% din cantitatea de energie destinata acestor consumatori va fi achizitionata din piata concurentiala, urmand ca liberalizarea integrala sa se produca in alte 5 etape succesive, de implementat pana la sfarsitul anului 2013.

In ceea ce priveste tarifele reglementate pentru consumatorii casnici, pana in luna iulie 2013 este prevazuta achizitionarea de pe piata concurentiala a unui procent de 10% din cantitatea de energie necesara consumului, stabilindu-se ca pragul de 50% sa fie atins in luna iulie 2015 iar cel de 100% la finalul anului 2017.

In conditiile largirii treptate a ponderii pietei concurentiale a energiei, autoritatea de reglementare in energie va putea interveni si suspenda functionarea acesteia doar in mod exceptional, in situatii de criza sau in cazul in care este amenintata siguranta persoanelor/instalaþiilor ori integritatea sistemului. Interventia autoritatii de reglementare pe piata concurentiala, anuntata generic in noua lege a energiei, urmeaza a fi detaliata printr-un ordin al presedintelui ANRE in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a legii.

Protectia consumatorilor

In contextul calificarii obligatiilor titularilor de autorizatii si licente in sectorul energetic drept „obligatii de serviciu public”, protectia consumatorilor finali a fost consolidata prin reglementarea unor drepturi suplimentare care sa asigure regularitatea, siguranta, calitatea si pretul furnizarilor.

Noua lege a energiei prevede dreptul consumatorilor de a-si procura energie electrica de la un furnizor, indiferent de statul membru in care este inregistrat acesta, dreptul de a schimba furnizorul in maxim 3 saptamani de la initierea procedurii in acest sens, sau dreptul de a incheia contracte cu mai multi furnizori in acelasi timp (drept prevazut pentru clientii industriali de mari dimensiuni). In plus, diferendele rezultate din derularea contractelor vor putea fi solutionate de catre autoritatea competenta, consumatorii avand incluisv dreptul de a beneficia de serviciile unui mediator in vederea solutionarii extrajudiciare a diferendelor aparute pe piata energiei electrice.

In ceea ce priveste proiectarea conceptului european de „saracie energetica”, in baza noii legi a energiei consumatorii vulnerabili, definiti ca acei clienti casnici care „din motive de varsta, sanatate sau venituri reduse se afla în risc de marginalizare sociala” beneficiaza de facilitati privind asigurarea serviciului de acces si furnizare a energiei electrice precum si de garantia interdictiei deconectarii acestora de la retea, inclusiv in situatii de criza de energie.

Intarirea mediului concurential

Pentru a asigura functionarea pietei energiei in regim concurential si uniformitatea practicilor la nivel european, noua lege a energiei cuprinde o serie de prevederi transpuse din cel de-al treilea pachet legislativ al Parmalentului European si al Consiliului, care urmeaza a fi completate sau chair clarificate in baza unei legislatii secundare. Principiile enuntate se refera, intre altele, la urmatoarele aspecte:
• asigurarea accesului la retelele energetice in mod transparent si nediscriminatoriu, refuzul urmand a fi temeinic motivat;
• posibilitatea producatorilor si furnizorilor de energie electrica de a-si alimenta sediile proprii, filialele sau chiar consumatorii eligibili prin intermediul unor „linii directe” in lipsa unei oferte tehnico-economice rezonabile pentru accesul la reteaua electrica de interes public;
• introducerea contractului de procesare care permite alocarea de combustibil detinut de diferiti operatori economici catre capacitati energetice de producere pentru a fi procesat de acestea din urma in schimbul unui tarif de procesare si a unei parti a energiei electrice astfel produse;
• monitorizarea de catre proprietarul retelei de transport si operatorul de distributie, prin agenti de conformitate, a masurilor impuse pentru excluderea practicilor discriminatorii si garantarea independentei operatorilor;
• sanctionarea mai dura a contraventiilor prin care sunt incalcate obligatiile de concurenta loiala a participantilor la piata energetica (nivelul maxim al amenzii contraventionale poate ajunge la 1.000.000 de lei, respectiv la 10% din cifra de afaceri a contravenientului).