Articol scris de Maria Cojocariu, Senior Payroll Accountant Accace Romania

Deducerea creste progresiv, cu 100 de lei pentru fiecare persoana declarata “in intretinere” de salariat catre angajator. Indiferent daca o persoana intra in intretinere de la 1 ale lunii sau pe parcursul lunii, salariatul va beneficia de deducerea personala aferenta acestuia, in suma integrala aferenta unei luni intregi.

Astfel, la un venit brut mai mic sau egal cu 1.000 de lei brut, angajatul va beneficia de urmatoarele deduceri personale:
 • 250 lei pentru salariatii care nu au persoane in intretinere;
 • 350 lei pentru salariatii care au o persoana in intretinere;
 • 450 lei pentru salariatii care au 2 persoane in intretinere;
 • 550 lei pentru salariatii care au 3 persoane in intretinere;
 • 650 lei pentru salariatii care au 4 persoane in intretinere.
Pentru salariatii care realizeaza un venit brut cuprins intre 1.001 lei si 3.000 lei inclusiv, valoarea deducerii personale este regresiva si se calculeaza, conform OMFP nr. 1016/2005, dupa formulele urmatoare:
 • 250 x [1-(VBL- 1.000)/2.000] pentru salariatii care nu au persoane in intretinere;
 • 350 x [1-(VBL-1.000)/2.000] pentru salariatii care au o persoana in intretinere;
 • 450 x [1-(VBL-1.000)/2.000] pentru salariatii care au 2 persoane in intretinere;
 • 550 x [1-(VBL-1.000)/2.000] pentru salariatii care au 3 persoane in intretinere;
 • 650 x [1-(VBL-1.000)/2.000] pentru salariatii care au 4 persoane in intretinere.
Salariatii care realizeaza un venit brut de peste 3.000 de lei nu beneficiaza de deducere personala nici pentru ei insisi, nici pentru persoanele aflate in intretinerea lor. Nu se acorda deducere personala pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate.

Deducerea personala se acorda persoanelor angajate pe teritoriul Romaniei cu contract individual de munca, indiferent de natura acestuia (norma intreaga / timp partial, pe durata determinata /nedeterminata etc.) exclusiv la acel angajator unde salariatul isi declara functia de baza. Se acorda de catre angajatorii cu sediul sau domiciliul in Romania, pentru veniturile din salarii, realizate de persoanele incadrate cu contract individual de munca in conditiile de mai sus.

Valoarea deducerii personale nu se fractioneaza in cadrul lunii, ea se acorda o singura data in luna de catre un singur angajator. In practica, se acorda la angajatorul unde salariatul are inca in vigoare contractul individual de munca la data 01 a lunii pentru care se calculeaza statul de plata.

La angajare, pentru a beneficia de aceasta deducere, salariatul trebuie sa depuna la departamentul de resurse umane o declaratie prin care isi exprima optiunea de a avea functia de baza la acel angajator sau nu. De asemenea, prin acelasi document, el poate informa compania si despre persoanele pe care le are in intretinere. Declaratia trebuie insotita de documente care sa justifice ca respectivele persoane pot avea calitatea de “persoana in intretinere” si respecta prevederile din Codul Fiscal (ex.: copii dupa certificatul de casatorie, certificatele de nastere ale copiilor, adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propria raspundere ca nu realizeaza venituri mai mari decat cele acceptate de lege etc.). Persoanele aflate in intretinere pot avea sau nu domiciliu comun cu salariatul in a carui intretinere se afla.

Conform Codului Fiscal, art.56, persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele salariatului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar. Copiii minori ai salariatului, in varsta de pana la 18 ani impliniti, sunt considerati intretinuti. In cazul copiilor ce se doresc a fi luati in intretinere, salariatul trebuie sa aduca de asemenea si o adeverinta de la angajatorul partenerului de viata sau declaratia pe propria raspundere a acestuia, care sa ateste ca cel din urma nu beneficiaza de deducere personala pentru acel copil. Atentie insa, copilul minor cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, incadrat in munca in conditiile Codului muncii, devine contribuabil si prin urmare beneficiaza la randul lui de deducerea personala. In aceasta situatie parintii nu mai au dreptul de a-l lua in intretinere, deoarece deducerea personala se acorda o singura data.

Daca persoana aflata in intretinerea salariatului este majora, aceasta trebuie sa isi exprime in scris acordul asupra acordarii deducerii respective salariatului care o intretine.

Fiecare salariat poate avea maxim 4 astfel de persoane in intretinere pentru care va primi deducerea personala, fiind obligatoriu ca acestea sa indeplineasca conditiile de mai sus pentru a putea avea respectiva titulatura. Salariatul poate avea mai mult de 4 persoane declarate catre angajator ca fiind in intretinerea lui, insa doar pentru 4 dintre ele va primi deducerea aferenta.

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane; persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

Trebuie de asemenea subliniat ca, in conformitate cu Normele metodologice aferente art. 56 din Codul Fiscal, nu se acorda dreptul de a prelua in intretinere urmatoarelor persoane:
 • parintilor ai caror copii sunt dati in plasament sau incredintati unei familii ori persoane;
 • parintilor copiilor incredintati unui organism privat autorizat sau unui serviciu public autorizat, in cazul in care parintii respectivi sunt pusi sub interdictie sau sunt decazuti din drepturile parintesti.