Eliminarea fiselor fiscale este prevazuta in OG 30/2011, actul normativ care a modificat Codul fiscal in luna septembrie a anului 2011.

Printre altele, OG 30/2011 a reformulat art. 59 din Codul Fiscal referitor la fisele fiscale. In vechea forma, acest articol stabilea ca informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale, iar platitorul de venituri are obligatia sa completeze aceste formulare pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor si sa le pastreze pe intreaga durata a angajarii. Copii dupa fisele fiscale trebuiau depuse la organul fiscal competent, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

Insa, odata cu modificarea art. 59 prin OG 30/2011, angajatorii nu mai obligatia sa completeze si sa depuna fisele fiscale. Prevederea se aplica incepand de la 1 ianuarie 2012 pentru drepturile salariale si asimilate salariilor dupa aceasta data. Acest lucru inseamna ca primul an in care nu se mai depun fise fiscale este 2013. 

Conform modificarilor aduse art. 59 din Codul Fiscal, in locul fiselor fiscale, angajatorii vor avea obligatia de a completa si a depune incepand de anul viitor o Declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit in termenul prevazut in Codul Fiscal la art. 93 alin. (2), adica tot pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat.

Cei care nu depun la timp acest formular risca amenzi de la 500 la 1.000 lei, daca sunt persoane fizice. Pentru persoanele juridice , amenzile sunt cuprinse intre 1.000 si 5.000 lei.

De asemenea, OG 30/2011 stabileste inca o obligatie a platitorilor de venituri. Mai exact, potrivit prevederilor legale, acestia au obligatia de a elibera, la cererea angajatilor, un document care sa cuprinda cel putin informatii privind:

  • datele de identificare ale contribuabilului,
  • venitul realizat in cursul anului,
  • deducerile personale acordate,
  • impozitul calculat si retinut.

Codul fiscal precizeaza ca acest document nu este un formular tipizat.

Cum se aplica noile reguli 

Potrivit HG nr. 50/2012 (publicata in Monitorul Oficial nr. 78, din 31 ianuarie), care detaliaza cum vor fi puse in practica noile prevederi privind fisele fiscale,, declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit se completeaza de platitorul de venit si se depun la organul fiscal la care platitorul de venit este inregistrat in evidenta fiscala.

Actul normativ mentionat mai precizeaza ca declaratiile privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit pentru salariatii care au fost detasati la o alta unitate se completeaza de catre unitatea care a incheiat contractele de munca cu acestia.

De asemenea, in situatia in care plata venitului salarial se face de unitatea la care salariatii au fost detasati, platitorul de venituri din salarii care a detasat comunica platitorului la care acestia sunt detasati date referitoare la deducerea personala la care este indreptatit fiecare salariat.

Pe baza acestor date unitatea la care salariatii au fost detasati intocmeste statele de salarii, calculeaza impozitul si transmite lunar unitatii de la care au fost detasati informatiile solicitate prin ordinul ministrului finantelor publice, in scopul completarii Declaratiei privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit.